Om Simon Kirkegaard

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2009, men jeg fandt hurtigt de redskaber jeg havde fået med fra uddannelsen var utilstrækkelige og ikke forberedte mig til klinisk praksis. Jeg har fordybet mig i forståelsen af hjernen, nervesystemet, kommunikation, kritisk tankegang, videnskabsteori, epidemiologi, epistemiologi og smertevidenskab. I 2014 stiftede jeg smertevidenskab.dk som et medie til at sprede den nyeste viden om smerter og behandling i håb om at gøre denne viden alment tilgængelig. Derudover har jeg i de sidste par år fungeret som en del betyrelsen i en internationale organisation af fysioterapeuter verdenen over Critical Physiotherapy Network hvor vi også prøver at hjælpe forandring på vej til gavn for patienten. Jeg har både haft et kortere uddannelsesforløb i forskning hos Body in Mind forskergruppen, som er leddet at Prof. Lorimer Moseley i Australien, samt gennemført kandidatuddannelsen i fysioterapi på SDU, og dermed taget mine første skridt som forsker. Jeg er bosat i Aarup på Fyn, med min kone og to børn hvor jeg har klinik.
Go to Top