Vi er specialister i behandling af smerter lad os hjælpe dig tilbage til en hverdag uden

Typisk ser vi vores patienter være i en af tre kategorier.

Disse kategorier har vi kaldt “Ud af smerten”, “Tilbage på sporet” og “Yd dit bedste”.

Hvilken kategori du starter i, afhænger af din situation. Den første kategori er “Ud af smerten“. Her er målet, at du begynder at være mere i kontrol over dine smerter og måske oplever smertefri perioder. Når du har en bedre kontrol over dine smerter hører du til “Tilbage på sporet“. I denne kategori sørger vi sammen for at vedligeholde og bygge videre på din forståelse af smerter og de fremskridt du allerede har opnået. Vi hjælper dig med at komme tilbage til en god hverdag med mere overskud og øget livskvalitet. Der er løbende evaluering på behandlingen sammen med dig så vi kan sikre at du opnår effekt. Det tredje trin “Yd dit bedste” minder om personlig træning. Her har du enten ingen smerter eller smerter som ikke fraholder dig fra at sætte dig nye mål. Vi hjælper dig med at opnå disse mål.

Men det er bestemt ikke nødvendigt at skulle igennem alle kategorier, og man kan også sagtens hoppe direkte ind i “tilbage på sporet” eller “Yd dit bedste”, hvis det er én af disse der passer bedst til det ønske du har. Og sidst men ikke mindst, er det dig der bestemmer tempoet – vi hjælper dig blot på vej.

Nedenfor er der en specificering af de enkelte kategorier.

Denne fase er for dig som har smerter og måske har haft dem længe. Vi er specialister i behandling af kroniske (eller som vi kalder det: længerevarende) smerter og vi har stor succes med det. Læs hvad andre siger om os.

Vores tilgang til behandling er baseret på nyeste videnskabelige forskning indenfor fysioterapi, smertebehandling og neurovidenskab. Dette betyder at du får en behandling som er funderet i den behandling som videnskaben lige nu fortæller at der er størst evidens for. Denne behandling består af følgende elementer:

Individualiseret klientcentreret behandling

Vi tager altid udgangspunkt i dig og din situation. Det betyder at du aldrig vil få en standardiseret behandling. Vi lytter til din historie og bruger den som fundament i behandlingen. Ud fra dette tilrettelægger vi sammen et behandlingsforløb. Vi bruger den tid der er behov for ved hver behandling; dette sikrer at vi kommer til bunds med behandlingen.

Uddannelse

Ved at uddanne dig i hvordan smerter fungerer, bliver din forudsætning for at kunne tage styring i din egen situation meget håndgribelig. Vi tror på at det er svært at være bange for noget man forstår – og forstår man først hvordan smerter virker har de svært ved at tage magten over én. Det er det vi kalder empowerment og betyder at vi sætter dig i stand til at tage kontrollen over din situation.

Samarbejdspartnere

Mange af vores klienter som har længerevarende smerter, har et forbrug af smertestillende medicin. Som fysioterapeuter må vi ikke rådgive dig omkring forbrug af smertestillende og det er heller ikke vores kompetence – derfor har vi allieret os med en anæstesi-læge som har stor erfaring i at vejlede og hjælpe klienter ud af smertestillende på en sikker måde.

For dig der er kommet godt i gang og har oplevet forbedring af enten smerter eller funktion. Her fokuserer vi på at vedligeholde den gode proces ved løbende at justere behandlingsstrategien for at du kontinuerligt opnår større trivsel, færre smerter og mere overskud i din hverdag.

Hvad vil det sige at komme tilbage på sporet? For de fleste betyder dette at kunne genoptage aktiviteter som giver værdi i livet, på en overkommelig og tryg måde.

Vi hjælper dig med at genoptage aktiviteterne på en tryg måde som giver dig en stærk tro på dine egne evner og en positiv samt robust selvopfattelse. Dette er kernen af at komme tilbage på sporet.

Hos smerteterapeuten fokuserer vi på at genoptræningen skal indgå som en naturlig del af din dagligdag, hvilket betyder at vi så vidt det er muligt bruger dagligdagsaktiviteter som du i forvejen laver som redskab til at sikre fremskridt. Dette giver dig plads til at du kan lave de ting som giver mening for dig og som du har lyst til.

Man kan også få et specifikt træningsprogram som bliver udarbejdet efter dine specifikke behov. Mere er ikke altid bedre og selvom man gerne vil hurtigt ud af smerterne er det sjældent et træningsprogram bidrager til dette hvis det bliver alt overskyggende. Derfor søger vi sammen med dig at udarbejde en strategi som både giver dig fremskridt men også mulighed for at leve dit liv og gøre de ting som du har lyst til.

I takt med at du kommer tilbage til din hverdag, vil du gradvist opleve at du får mere overskud, kan flere ting og har færre smerter. Som du opnår dine fremskridt vil du opnå en smertefri hverdag og her kan du overveje om der er nye mål som du gerne vil opnå som vil høre under vores sidste kategori ”Yd dit bedste”. Du kan læse mere om denne kategori her.

Dette punkt er for dig som er i en situation hvor du har lyst til at opnå et specifikt mål. Det kunne f.eks. være at gennemføre et bestemt løb, blive bedre til en sport, blive stærkere eller et vægttabsmål.

Krop og bevægelse

Mange mennesker som har haft kroniske smerter, men er kommet ud på den anden side, oplever ofte en trang til at bruge deres krop og udforske bevægelse og performance, ofte i form af f.eks. at afprøve hvor stærk eller udholdende man kan blive, eller et ønske om at bevæge sig på nye måder gennem gymnastik, yoga eller dans.

Sport og fysisk aktivitet

Folk der har haft en skade som har holdt dem fra en sport ønsker ofte at vende tilbage til den sport de har været væk fra og nyde at de igen kan dyrke den fysiske aktivitet de elsker. Vi har stor erfaring med sports-fysioterapi og træning (både styrketræning og udholdenhedstræning) og sørger for at du er i sikre hænder. Vi er eksperter på teknik og hjælper dig med at bevæge dig så du udnytter dit potentiale optimalt.

Vægttab

Har du været inaktiv over en længere periode, er du måske kommet i dårlig form eller har taget lidt ekstra på. Sundhedsfordelene ved at være i god kondition og have et fornuftigt BMI vil vi ikke komme nærmere ind på, for de er ganske givne. Vi har allieret os med nogle af de dygtigste kost-eksperter og vægttabs-eksperter som sørger for at du får det optimale ud af dit forløb.

Uanset hvilken kategori du måtte tilhøre, er vi der for at hjælpe dig sikkert i mål. Vi følger dig og rådgiver dig, hjælper dig og sørger for at du kun skal tænke på at nyde rejsen og ikke bekymre dig om andre ting.

Mette1

Jeg er Simon evigt taknemlig, for at han har hjulpet mig med at få min frihed tilbage. – Mette Schønheyder Borch

Bliv klogere på længerevarende smerter. Læs vores blogpost “Kroniske smerter forklaret”.

philip kaas

Da vi var færdig havde jeg ikke nogle “smerter” i mit knæ! –Phillip Kaas