Velkommen til Smertevidenskab.dk.

Vores håb og overbevisning er, at alle potentielt kan blive smertefri.

Her på siden bliver du orienteret om den nyeste viden og udvikling indenfor forståelse og behandling af smerte. Du har selv mulighed for at blive en del af det behandlernetværk vi henviser til på siden bl.a. gennem deltagelse på vores kurser, hvor du også får adgang til en større mængde ressourcer og internt netværk.

Den nyeste forskning er ikke til at tage fejl af – smerter kan behandles og skal ikke bare håndteres! Og der er rigtig meget ny viden. Vidste du f.eks at:

 • Patienter der modtager smerteundervisning, mærker en tydelig nedgang i smerteoplevelsen, øget funktionsniveau og en bedre håndtering af smerterne? Artikel + Artikel
 • Smerte udelukkende produceres af hjernen på baggrund ad biopsykosociale faktorer og ikke længere kan forstås som årsag og effekt mellem skade og smerte?
 • I studier, hvor man scanner den smertefrie del af befolkningen, ser man præcis de samme tilstande som hos den smerteprægede patient? Eksempelvis slidgigt, diskusprolaps, rodtryk og degenerative forandringer. Artikel
 • Smerte er en fortolkning af nervesystemet og hjernen, når dens opfattelse er at der er ”fare på færde”?
 • Man kan have skade uden smerte og smerte uden skade. Eks: et blåt mærke uden at vide hvor det kommer fra eller fantomsmerter, hvor du har ondt i en legemsdel der ikke eksisterer?
 • Det er mere almindeligt at få ondt i ryggen end ikke at opleve det? Op mod 80-90% af befolkningen oplever lændesmerter i løbet af deres liv.
 • Knæoperationer for slidgigt og menisk degeneration ikke producerer bedre resultater end placebo.
 • Opioder (dolol, tramadol osv.) ikke længere anbefales til længerevarende (kroniske) smerter? Artikel + Video
 • En hurtig scanning indenfor 7 dage fra opståede rygsmerter, er forbundet med en 5 dobling af risiko for udvikling af længerevarende (kroniske) smerter.
 • Personer med stress, søvnmangel, angst, depression mv. oplever større smerte end andre?
 • Sundhedspersonales overbevisning og forståelse for smerter påvirker deres behandlingseffekt og deres patienters forståelse for smerter?
 • At man ikke længere anbefaler en udelukkende biomekanisk/strukturel årsagsforklaring på smerter i lænderyggen? Artikel + Artikel
 • Flere rapporter anslår, at de samlede offentlige udgifter til personer med lænderygbesvær overstiger 10 milliarder kr.*

Smerter er biopsykosociale og opstår på baggrund af en kompleks multifaktoriel analyse, hvilket kræver en individuel, anerkendende og tværfaglig behandlingstilgang. Os hos Smertevidenskab.dk bruger en evidensbaseret tilgang til forklaring og behandling af smerter. Vi er alle forskellige og dette mener vi der bør tages højde for, hvorfor ikke to patienter kan få en identisk behandling. Vi arbejder ud fra en patientcentreret biopsykosocial behandlingsmodel, hvor patienten sætter dagsordenen. Det kan hurtigt komme til at lyde som om, at det kræver store forandringer i ens tilgang, men dette er sjældent tilfældet.

Du vil have mulighed for at læse blogindlæg og stille spørgsmål, som vi vil prøve at besvare løbende.

Vi vil jævnligt opdatere siden med de nyeste studier, artikler og egne blogindlæg der vedrører smertevidenskab og behandling.

Hvis du vil teste din nuværende smerteviden, kan du afprøve en test her (virker ikke endnu)

 

 

* Andersen CK, Søgaard J, Gyrd-Hansen D. Hvad koster ryg- og bevægeapparatlidelser samfundet og “kasserne”. Second ed. University of Southern Denmark: Centre for Health and Social Policy; 1996.

Kjoller M. Back trouble and back-disease – the most commom complaint and disease in the population [Rygbesvær og rygsygdom – den hyppigst angivne gene og sygdom i befolkningen] [In Danish]. Månedsskr Prakt Lægegern 1997;(75):685-8.

Sundhedsstyrelsen CfEoMT. Evaluering af udviklingen på rygområdet i Danmark 1999-2004. København; 2006.