Der sker en hastig udvikling i forståelsen og behandlingen af smerter, hvilket vi hos Smertevidenskab løbende holder dig orienteret med. Den nye viden er en budbringer af håb. Vi forstår i dag at smerter ikke kun opstår på baggrund af et signal fra kroppen der bliver registreret i hjernen, men i stedet bliver skabt af hjernen, når den vurderer ud fra alle tilgængelige informationer at du har behov for beskyttelse.

Vi ved i dag at smerter er en form for alarm der både kan sættes i gang på grund af en skade, men også hvis du ikke sover ordentligt, mistrives på arbejdet eller i dit privatliv. Hjernen kan alene ved opfattet øget trusselsniveau producere smerte for at beskytte en kropsdel. Da hjernen bruger alle tilgængelig informationer til at vurdere trusselsniveauet betyder det i praksis at vi gennem vores kommunikation kan gøre skade eller gavn. Populært og noget forsimplet kendes dette som nocebo og placebo men dette vil du lære meget mere omkring.

udtalelser

Der kan derfor være mange bidragsydere til en smerteoplevelse og du lærer på vores kursus både at forstå og kunne forklare dine patienter de biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Især ved længerevarende (kroniske) smerter er de psykosociale faktorer væsentlige at have evnen til at adressere og behandle. Vi sætter dig ordentligt ind i de psykosociale faktorer og hvordan du kan bruge din kommunikation og viden om smerter til at adressere dem og derved forstærke effekten af din behandling.

Det er faktisk i dag bevist at det at man som patient lærer omkring smerte er en effektiv behandlingsform især i kombination med anden behandling og at vores kommunikation med patienten alene kan skabe positive forandringer i både smerter og adfærd.

Nedenfor kan du læse mere om kursets indhold. Vi håber at se dig.

Gratis refreshers – Har du været på kurset en gang kan du deltage igen og igen og igen
Vi underviser også internationalt. Læs hvad vores udenlandske kursister fik ud af kurset her.

Hvad får du med hjem?

  • Du får en dybdegående forståelse for smertes kompleksitet og de mange faktorer som påvirker oplevelsen.
  • Du får forklaret og gennemgået psykosociale faktorer, hvorfor de betyder noget og hvordan du kan arbejde med dem.
  • Du bliver får en udførlig gennemgang af paradigmeskiftet fra den biomedicinske smertemodel til den biopsykosociale smertemodel.
  • Du bliver sat ind i de helt basale principper for hjernen og nervesystemet.
  • Du får evnen til at formidle og forklare smerter til patienter gennem billeder og metaforer på en let og forståelig måde der mindsker fear-avoidance og katastrofetankegang.
  • Vi afliver mange af de myter som eksisterer omkring smerter.
  • Du får en grundforståelse af hvordan du kan gøre din patient tryg gennem kommunikation og hvordan du kan motivere, inspirere og guide dine patienter til ny adfærd.
  • Efter kurset får du referenceliste over den litteratur der har været gennemgået under kurset og en powerpoint præsentation til dine klienter.
  • Som kursist får du adgang til et lukket netværk, der kan hjælpe dig med at implementere og praktisere din smerteviden efter kurset. Derudover får du adgang til vores database som er fyldt med viden kategoriseret til dig for at gøre det nemt at finde relevant viden.

Kursuskalender

Moderne Smertevidenskab – København 20. – 21. oktober 2018 (9-17 begge dage)

Moderne Smertevidenskab – Odense 27. – 28. oktober 2018 (9-17 begge dage)

Moderne Smertevidenskab – Århus 3. – 4. november 2018 (9-17 begge dage)

Som studerende eller ved gruppetilmeldinger får man 500 kr. i rabat. Klik her for at få se din rabat-kode.

Tilmed dig her KBH d. 20. + 21. okt 2018
Tilmed dig her Odense d. 27. + 28. okt 2018
Tilmed dig her Århus d. 3. + 4. nov 2018

Therapeutic Neuroscience Education


udtalelser
NYHED! Du kan nu bestille bogen “Therapeutic Neuroscience Education – Teaching Patients About Pain” her på siden. Klik på knappen for at bestille.
Køb bogen her


Har du nogen spørgsmål så skriv til os for mere information på info@smertevidenskab.dk