Hvorfor er vores kurser relevant?

Til trods for at smerte er den mest almindelige årsag til at patienter konsulterer deres læge, udgør undervisningen i forståelsen, vurderingen og behandling af smerter i nogle tilfælde mindre end 1% af pensum for sundhedspersonale i England[1] (Vi ved ikke hvordan fordelingen er i Danmark). Selvom smerter i dag forstås som et komplekst fænomen bestående af både biologiske, psykologiske og sociale faktorer er der generelt meget lidt fokus på, og ringe forståelse af, psykosociale faktorer. Dette kan medføre at man som behandler kan føle sig uforberedt eller i værste tilfælde stigmatisere patienter hvis smerter man ikke forstår[2].

Derfor har vi specialiseret os i den nyeste viden omkring smerte og de psykosociale faktorer. Vi har designet vores kurser så du på en let og forståelig måde hurtigt kan blive opdateret, samt få din nye viden afprøvet. Ud over dette vil du blive i stand til at adressere disse forhold i din patientbehandling. Du får en litteraturliste over kursets indhold men får derudover også adgang til vores netværksgruppe, hvor du både kan sparre, få besvaret spørgsmål og får adgang til vores database fyldt med viden.

Hvad er smerter? / hvorfor oplever vi smerter?

Smerte er en kompleks og ubehagelig bevidst oplevelse som almindeligvis hjælper os med at beskytte os. Vrider du eksempelvis om på anklen og kommer til skade vil du som hovedregel opleve smerter. Smerter der opleves i sammenhæng med skade er godt forstået både af patienter og fagfolk. Smerte, som ikke opstår på baggrund af skade, eller smerte som varer længere end normal vævsopheling, er til gengæld generelt dårligt forstået.

I dag ved vi at smerte ikke kun opstår på baggrund af skade og at en smerteoplevelse ikke har en simpel årsag og effekt som man tidligere har troet. Smerte opstår på baggrund af en kompleks sammensætning af biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Alle disse faktorer bliver hele tiden vægtet i hjernen og du oplever smerte når hjernen vurderer at du har behov for at blive beskyttet.

Dette ændrer radikalt på forståelse af at smerte udelukkende opstår på baggrund af kropslige signaler og skade. Til gengæld anerkender denne forståelse at smertebehandling omfavner hele mennesket. Smerter bliver produceret af hjernen man kan forestille sig, at vi har et trusselsbarometer inde i hjernen som hele tiden påvirkes af alle tilgængelige informationer. Disse informationer kan eksempelvis være nociception (beskyttelsessignaler fra kroppen), immunsystemet, information og rådgivning fra en behandler, hvor godt du har sovet, kognition, synet, erfaringer osv.

Man kan i en behandlingssituation tale om at to nervesystemer interagerer med hinanden. Vi kan altså som behandlere påvirke vores patienters nervesystem på mange måder hvilket giver os gode muligheder for at hjælpe dem. Dette kan eksempelvis være vores behandlingslokaler, musikken, samtalen, manuel behandling, træning, osv. Alle disse ting kan være med til at øge eller sænke trusselsniveauet hos din patient.

Længerevarende smerter / Kroniske smerter

Længerevarende smerter, som også er kendt som kroniske smerter, er smerter som typisk har været længere end 3 måneder eller længere end forventet vævsheling. I Danmark har omkring 1/5 del af befolkning længerevarende smerter hvoraf en stor del ikke er tilfredse med den tilbudte undersøgelse og behandling[3]. Der har i mange år været fokuseret på de biologiske faktorer i behandlingen af smerte og selvom man på rygområdet har set store forøgede udgifter til eksempelvis epidural steroid injektioner, opioider, scanninger og operationer har disse tiltag ikke vist at have nogen forbedrende effekt på hverken patient resultater eller graden af uarbejdsdygtighed[4]. Derfor er der et stort behov for at vi lærer at se udover muskler og led og begynder at forstå hvordan hjernen og nervesystemet påvirkes af biopsykosociale faktorer[5].

Hvilken viden og tilgang bygger vores kurser på?

De sidste 7 år har vi indsamlet viden fra både naturvidenskabelig og humanistisk videnskab. I stedet for at starte med at forstå og forklare nogle af de neurofysiologiske processer som kan bidrage til smerte starter vi med at prøve at forstå og forklare hvordan smerte er et output fra hjernen[6]. Al viden vi gennemgår har en reference tilknyttet og vi opdaterer løbende kurset efter den nyeste viden. Vi har på ingen måde eneret på sandheden og du får derfor ikke dette præsenteret. Til gengæld får du en dybdegående forståelse af de principper man i dag ved er afgørende for en smerteoplevelse og hvordan du kan bruge disse sammen med dine patienter. Smerter er altid komplekse, men en øget forståelse og viden vil give dig den største chance og bedste redskaber for at kunne gøre en forskel. At forstå smerte er i sig selv en behandlingsform men samtidig komplimenterer den andre behandlingsformer, hvilket betyder at den forstærker den effekt du i forvejen får.

Hvorfor er undervisning en effektiv måde at behandle på?

Gennem klientbaseret smerteundervising (vores version af Explain Pain og Therapeutic Neuroscience Education) hjælper man sin patient til en ændret forståelse af hvad smerter er og hvorfor de opleves. Man kan sige du at, skaber tryghed gennem forståelse. Det er svært at være bange for noget man forstår og det er meget mere sandsynligt at patienten træffer hensigtsmæssige træffer beslutninger vedrørende sine smerter i dagligdagen, under fysisk aktivitet og i sociale sammenhænge. Det betyder at din patient bliver en aktiv medspiller i behandlingen[7],[8] og kan på den måde forstærke behandlingens effekt.

Baseret på et stort antal høj kvalitets studier, har det vist sig at undervise patienter med smerte mere omkring smerte producerer øjeblikkelige og længerevarende forandringer[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]+[17]+[18]+[19]+[20]+[21].

Her er nogle af de ting som undervisning af smerter har vist sig at have effekt på:

 • Færre smerter
 • Forbedret funktion
 • Mindre angst
 • Mere positive tanker omkring smerte
 • Forbedret søvn
 • Øget chance for at vende tilbage til arbejde på fuld tid
 • Øgede chancer for bevægelse hos patienten

Her er nogle af de ting du lærer at på vores kurser

 • Forstå den biopsykosociale smertemodel
 • Få grundig indsigt i de psykosociale faktorer og evnen til at behandle dem
 • Hvad er placebo & nocebo og hvordan gør de sig gældende i alle behandlinger
 • Den positive prognose og den gode historie
 • Fear-avoidance og katastrofetankegang
 • Søvn som behandling
 • Klientbaseret smerteundervisning
 • Bruge kommunikation til at guide patienter til en ny adfærd

Kurset er blandt andet baseret på bøger som Explain Pain, Graded Motor Imagery, Therapeutic Neuroscience Education, The Sensitive Nervous System samt videnskabelige studier og reviews fra eksempelvis Lorimer Moseley, Adriaan Louw, Ronald Melzack, Patrick Wall, Louis Gifford, Peter O’Sullivan, Kieran O’Sullivan, Richard Deyo, Max Zusman.

BLIV KURSIST