OM SMERTEVIDENSKAB

Smertevidenskab er din kilde til den nyeste viden omkring forståelse og behandling af smerter. Her kan du finde videnskabelige artikler, personlige historier, studier, videoer og podcasts der kan hjælpe dig eller dine klienter ud af smerter.


Smertevidenskab er fortalere for en evidensbaseret tilgang, hvor smerteforståelse, bevægelse og en individualiseret plan er opskriften på smertefrihed.
Her hos Smertevidenskab ønsker vi et paradigmeskifte og stiller blandt andet spørgsmålstegn ved følgende

  • Vi ved nu at alle smerter er biopsykosociale – hvorfor behandler og fokuserer vi så primært på biodelen?
  • Når vi nu ved at visse behandlingsformer har ingen, midlertidig eller endda negativ effekt – hvorfor fortsætter vi så med at bruge dem?
  • Studier viser at både behandleres og patienters smerteforståelse er en vigtig komponent for successen af rehabilitering af smerter – hvorfor er forståelsen af smerter så sjældent prioriteret?

I over 350 år har man forstået smerter som et direkte resultat af en skade eller sygdomstilstand. I dag betraget mange kroppen som en bil der langsomt bliver slidt og skal reparerers. Disse forandringer som opstår over tid er forstået som årsagen til mange forskellige smertetilstande. Men denne forståelse forklarer ikke hvorfor mange uden smerter har de samme tilstande i kroppen, eller hvorfor de samme tilstande stadig er der, når man bliver smertefri. Denne betragtning er også meget langt fra hvordan vi fungerer som mennesker. Hvis man får et stenslag på forruden kan man ikke bare stille bilen i garagen i 14 dage og så er stenslaget væk. Til gengæld hvis vi falder og slår os på knæet så er det 14 dage senere helet da vi er selvhelende og levende organismer. Derfor er det misvisende at anskue mennesker som en bil og man kan i stedet for at bruge ordsproget ”wear and tear” med fordel bruge ”wear and repair”.

Smerter er et komplekst fænomen der ikke kun kan forklares ved eksempelvis en skade. De fleste tror at skade er årsag til smerter og smerter opstår når vi har skade. Det er helt rigtigt at smerter godt kan opstå på grund af en skade, men det er ikke den eneste baggrund for, at vi kan opleve smerte. Tag et eksempel som fantomsmerter hvor man har ondt i en arm eller ben man har fået amputeret. Hvor er skaden henne der? Tag sådan noget som længerevarende (kroniske) smerter hvor man kan have smerter selvom der ikke nødvendigvis er en skade. De fleste af os har også prøvet at opdage et blåt mærke vi ikke kan forklare hvor vi har fået fra eller blive skåret af et stykke papir, et ”papercut”, der gjorde afsindigt ondt på trods af skaden var minimal.

I dag forstås alle smerter som biopsykosociale hvilket betyder at der ved enhver smerteoplevelse, også de akutte skader som at vride om på anklen, er komponent der bidrager til en smerteoplevelse fra det biologiske, psykologiske og sociale domæne. Alle smerter er komplekse også de smerter som virker simple og nemme at forstå. Det er vigtigt at understrege at alle smerter er virkelige og føles fuldstændig på samme måde i kroppen uanset baggrunden for smerteoplevelsen. Smerter er smerter og man kan ikke anfægte en persons oplevelse af smerter, kun baggrunden for deres smerter som også dikterer hvordan man bedst kan behandle disse.
Vi forstår i dag mennesket og kroppen som et økosystem, hvor mange forskellige faktorer spiller ind i vores trivsel, liv og smerteoplevelse. Med andre ord, dit økosystem er unikt og er det der gør dig til dig på både godt og ondt. Denne betragtning hjælper os til et nuanceret syn på hvorfor vi kan have smerter på trods af at der ikke er en skade eller man har smerter i en kropsdel man ikke har (fantomsmerter). Denne forståelse åbner også op for nye muligheder for behandling af smerter både den længerevarende karakter og fantomsmerter. Et godt sted at starte er at lære mere omkring smerte da din forståelse af smerter også dikterer hvordan du forsøger at komme af med dem.

Vi har specialiseret os indenfor behandling og undervisning af længerevarende (kroniske) smerter. Desværre oplever mange med længerevarende (kroniske) og ”usynlige” smerter en stigmatisering, en mistillid og afmagt overfor både behandlingssystem, men også fra nære relationer og i forbindelse med arbejde eller sygemelding. Oveni tillægges den enorme byrde at gå med daglige smerter, der ofte hindrer en i at leve et normalt og til tider meningsfyldt liv. Disse omstændigheder ønsker Smertevidenskab at gøre op med.
Vores bud på vejen ud af smerter indebærer:

  • En behandler der forstår dine smerter
  • En behandling hvor du som klient er aktiv deltager
  • En behandling der tilstræber at gøre dig uafhængig og selvstændig

Vi uddanner og opfordrer fagpersonale til at:

Forstå smerter ud fra et biologisk, psykologisk og social perspektiv

  • Have redskaber til sikkert, trygt og kompetent at behandle klienter for smerter
  • Arbejde på tværs af faggrupper og samarbejde omkring at nedbringe udbredelsen af kroniske smerter i vores samfund

Udover denne sides ressourcer og viden kan du også finde yderligere information, interessante artikler og videoer ud på vores Facebook side, hvor du også har mulighed for at stille spørgsmål og deltage i debatter. Søger du en behandler som arbejder efter den nyeste forståelse indenfor smertevidenskab og rehabilitering kan du finde din behandler Her.

Arbejder du med klienter der har smerter og ønsker du at videreuddanne dig og optimere dine behandlingsresultater samt blive en del af et eksklusivt og interaktivt online behandlerfællesskab med adgang til en stor mængde ressourcer kan du finde de næste kursus datoer her.
Hvis du har ris, ros eller spørgsmål kan du kontakte os her på info@smertevidenskab.dk

BLIV KURSIST
FIND BEHANDLER

Teamet bag Smertevidenskab