Hvorfor er det vigtigt at forstå smerte?

Effektiv behandling

I det seneste årti er der produceret mange studier som underbygger at det, at forstå smerter er en effektiv behandlingsform uden bivirkninger. Patientundervisning er ikke noget nyt og man har i mange år undervist patienter om smerter og deres tilstand dog uden den store effekt. Hvor fokus førhen lå på kroppens strukturer (biologiske faktorer) omfavner moderne smerteundervisning hele mennesket (biologiske, psykologiske og sociale faktorer) hvor man får indsigt i hvordan hjernen spiller en central rolle i alt hvad vi oplever.

Formålet med behandlingen er ikke kun at give indsigt i de mange mekanismer som gør sig gældende ved en smerteoplevelse men også at man som patient kan bruge denne viden i sin dagligdag således man bliver en aktiv medspiller i sin egen behandling. På den måde øger man self-efficacy og bliver empoweret.

Hvilke fordele har viden om smerter for behandlere?

Der har været en hastig udvikling i vores forståelse af smerter de sidste 10-20 år. Desværre tager det lang tid fra at man finder ny viden til den bliver implementeret i uddannelserne og behandlingssystemet. Dette gør at der til tider er et stort skel mellem den nyeste viden og den behandling man som patient bliver tilbudt.

På sundhedsuddannelserne er der et generelt fokus på at hjælpe de studerende til at forstå og behandle de biologiske faktorer men desværre er dette ofte på bekostning af de psykosociale faktorer som er mindst lige så vigtige.

Fordi vi som mennesker lærer gennem vores erfaringer kan dette fokus på sundhedsuddannelserne forstærke en biomedicinsk forståelse hvor smerte er lig med skade og skade er lig med smerte. Det er altså en årsag og effekt tankegang som dominerer hvorfor smerter opstår og er en meget simpel og generelt forkert måde at anskue smerter.

At forstå smerte på denne måde er som at tro der kun eksisterer hvide svaner (smerte er på grund af en skade). Der eksister også sorte svaner (smerte er ikke på grund af skade) og de lever i Australien og New Zealand. Når det kommer til smerter eksisterer der ikke kun hvide og sorte svaner men svaner i alle nuancer og farver. Smerte er et komplekst fænomen!

For en grundigere forklaring læs dette korte blogindlæg.

Alle smerter har en biologisk, psykologisk og social side og man kan ikke separere dem. Spørgsmålet er derfor hvilke faktorer under de enkelte hovedgrupper der er væsentlige for en patients smerteoplevelse for de er altid forskellige om end der selvfølgelig ofte er fælles træk. Problemet opstår når man kun er undervist i at behandle de biologiske faktorer.

Hvis alt man har er en hammer så ligner alt et søm.

Selvom de biologiske faktorer er vigtige især ved akutte skader har de generelt meget mindre klinisk værdi (væsentlig faktor som bør inddrages i behandlingen) ved længerevarende (kroniske) smerter. Pointen er ikke at negligere de biologiske faktorer men at adressere de faktorer som er væsentlige for patientens smerteoplevelse og dette er noget af et detektivarbejde som man udfører sammen med patienten.

Det kan derfor være en god ide hvis man arbejder med patienter/klienter der har smerte at man opdaterer sin værktøjskasse så man ikke kun har en hammer. Med smerte- og neurovidenskab som ens fundament har man gode og stærke principper at bygge sin praksis ud fra.

 

Ralph_Waldo_Emerson,_Southworth_&_Hawes,_c1850

 

As to methods there may be a million and then some, but principles are few. The man who grasps principles can sucessfully select his own methods.

– Ralph Waldo Emerson

At forstå smerter giver rigtig godt udgangspunkt for din behandling og du får formentlig en øget selvtillid i deres arbejde med smerter og større effekt af din behandling.

Hvilke fordele har viden om smerter for patienter?

Hvis man gerne vil være god til at lave mad men hverken har nogen opskrift eller nogen principper at arbejde ud fra så er risikoen for at man får lavet retten til højre i stedet for til venstre noget stor. Det kan spises og man overlever men det er bare ikke optimalt.

mad

Viden omkring smerter har effekt for akutte skader, operationer og længerevarende (kroniske) smerter. Hos Smertevidenskab arbejder vi især med længerevarende smerter og her bruger vi viden om smerter som det fundament for den behandlingsstrategi vi lægger sammen med vores patienter.

Når man som patient/klient forstår sin smerter har man typisk et meget bedre overblik over hvordan man skal agere og håndtere sin hverdag. At forstå smerter har også den positive effekt at du formentlig vil bekymre dig mindre om de smerter du oplever og hos Smertevidenskab har vi sloganet ”Tryghed gennem forståelse”. At bekymre sig mindre medfører ofte at man også sover bedre og er mere aktiv og social.

Med viden som fundamentet for behandlingen vil det være dig der i stor grad er med til at styre en behandling og du vil kunne ”behandle” dig selv gennem de valg du træffer i dagligdagen som påvirker din trivsel.

Skal vi så bare alle lære mere omkring smerter og så løser det alle problemerne?

Det ville være rart at kunne sige ja til dette men selvom vi i dag forstår smerter meget bedre er det at forstå smerter ikke et vidundermiddel der kan hjælpe alle ud af smerter med et snuptag. Men alle smerter er komplekse og det forholder sig ikke sådan at de altid er nemme at komme ud af. Men selvom viden i sig selv eller kombineret med anden behandling ikke skulle have effekt er det stadig et godt start sted for hvordan kan man behandle noget effektivt som man ikke forstår eller begrænset viden omkring?

Hvordan kan du få mere information?

Vi deler masser af viden her på siden fuldstændig gratis og du kan finde flere spændende blogindlæg her eller du kan søge under ressourcer hvor der både er videoer, artikler, studier og lydfiler.

Man er også altid velkommen til at skrive til os hvis man har spørgsmål, forespørgsler eller positiv/negativ kritik på info@smertevidenskab.dk

Er du behandler og ønsker at få udvidet sin værktøjskasse kan læse mere om vores kurser her som vi afholder regelmæssigt. Fordi der hele tiden kommer ny viden opdaterer vi løbende kurset og har du først deltaget en gang kan du deltage igen fuldstændig gratis.

Er du smertepatient og ønsker du friske øjne på din situation kan du kontakte os per mail på info@smertevidenskab.dk eller booke en tid her.

 

P.s. Kan du ikke finde referencerne kan vi berolige dig med at de kommer snarligt! :)