Smertevidenskab

Accept af kroniske smerter betyder ikke, at du skal give op!

Din komplette guide til Smertemestring

De vigtigste budskaber:

Accept af kroniske smerter betyder ikke at du skal give op, at du ikke kan få det bedre eller at du skal ignorere dine smerter. Accept af kroniske smerter handler om at afslutte din krig mod dine smerter, fordi det giver dig et fokus på det du vil væk fra, i stedet for hvor du vil hen. Krig mod dine smerter, i et forsøg på at komme smerterne til livs, er som at score et selvmål for at vinde en fodboldkamp. Det virker ikke fordi fokus på dine smerter har en vedligeholdende eller intensiverende effekt på dine smerter – det modsatte af hvad du ønsker at opnå. 

Accept af kroniske smerter handler om at anerkende eller registrere smerternes tilstedeværelse, men uden at dømme eller forsøge at ændre dem. Ved at acceptere dine smerter og din nuværende situation giver du plads til at fokusere på det du vil opnå eller det, som er meningsfuldt i dit liv. Accept af kroniske smerter er en forudsætning for hensigtsmæssig håndtering af smerter og lægger fundamentet for at kunne træffe beslutninger, der kan bidrager konstruktivt til dit liv og din rejse mod smerterfrihed.

Accept af kroniske smerter spiller en afgørende rolle for god Smertemestring. Smertemestring handler om at håndtere smerter på en måde, hvor det stadig er muligt at opretholde en meningsfuld tilværelse på trods af smerterne. Samtidig handler smertemestring også om at være nysgerrig på sine smerter og udvikle nye smertehåndterings-strategier, som er tilpasset dig, dine smerter og dit liv.

Selvom det kun er personen med smerter, der kan udøve accept af kroniske smerter, kan vi som familie, venner, kollegaer og sundhedsprofessionelle gøre det væsentligt nemmere eller sværere at udøve accept. Derfor er vi som samfund medansvarlige for at gøre det nemmest muligt for personen med kroniske smerter at udøve accept af sine kroniske smerter, og få det bedste ud af livet.

Denne artikel er et udsnit af en E-bog vi har udarbejdet omkring Smertemestring og accept af kroniske smerter.

Du vil i E-bogen få gode råd til hvordan du kan opnå accept af kroniske smerter.

Klik herunder og køb hele E-bogen for kun 99 kr.

Introduktion

Accept af kroniske smerter er et begreb, der ofte anvendes i behandlingen af længerevarende eller kroniske smerter, fordi det er en forudsætning for at håndtere sine smerter bedst muligt. Desværre er der mange misforståelser omkring accept af kroniske smerter. Både personer med kroniske smerter og sundhedsprofessionelle kan have forskellige opfattelser af, hvad accept af kroniske smerter betyder og indebærer, hvilket kan føre til frustration, uenigheder og modstand mod accept hos personen med kroniske smerter. 

Det er problematisk, fordi det ofte har den modsatrettede effekt, hvor kampen mod smerterne intensiveres i stedet for at udøve accept af smerterne. Problemet ligger i at fokus på og kamp mod smerter og symptomer (eller negative tanker) kan forstærke dem og vedligeholde dem (1).

At leve med kroniske smerter kan være en enorm udfordring, der kan føles både hårdt og uoverskueligt. Lider du af kroniske smerter er det normalt at opleve symptomer som vrede, desperation, håbløshed, dårlig søvn, bekymringer, magtesløshed, pessimisme, svært ved tilpasning, tilbagetrækning fra sociale aktiviteter, mental forvirring, træthed, konstant angst, stress, manglende fremtidige planer, selvmordstanker, handlingslammelse, opgivenhed, depression, tab af idealer samt nedsat interesse og aktivitetsniveau. Kroniske smerter kan have betydelige personlige, familiemæssige og sociale konsekvenser, som påvirker livskvaliteten negativt (2). I et studie rapporterede personer med kroniske smerter, at deres livskvalitet var lige så dårlig som den døende cancerpatient (3). 

Mange smertepatienter søger behandlingshjælp med en forventning om, at behandleren kan “fixe” dem og fjerne deres smerterne fuldstændigt. Denne forventning bygger på et gammelt og forenklet smertesyn, hvor smerter altid er et symptom på en underliggende skade, fejl eller sygdom. 

Men dette forældede smertesyn er et af problemerne i behandlingen af kroniske smerter. Kroniske smerter har ikke en simpel enkeltstående årsag, men mange forskellige bidragsydere. Kroniske smerter er komplekse, multifaktorielle og multidimensionelle og påvirkes af fysiske, følelsesmæssige, psykologiske og sociale faktorer der tilsammen udgør årsagen (4). Har du kroniske smerter er der altså ikke tale om en årsag, men om bidragsydere og det er forklaringen på at du sjældent kan få at vide hvorfor du har dine kroniske smerter.

Kroniske smerter er et biopsykosocialt fænomen, hvor både fysiske og psykiske faktorer er relevante i behandlingssammenhæng (5). Behandling af kroniske smerter handler derfor ikke bare om den smertefulde kropsdel, men kræver en helhedsorienteret tilgang, hvor Smertemestring og accept af kroniske smerter spiller en afgørende betydning for behandlingssucces.

Der er altid flere bidragsydere til kroniske smerter. Har du et mindset, hvor du leder efter fejlen eller den enkeltstående årsag, som kan forklare hvorfor du har ondt, kan det forhindre accept af kroniske smerter. Dit håb og tro er, at hvis blot man finder den rette diagnose, så vil du endelig kunne få den behandling, der gør dig smertefri. Dette kan fastholde dig i en kamp mod dine smerter og en evig søgen efter en kur, der fixer dig. Det hindrer dig i at udøve accept af smerterne, som en del af dit liv på nuværende tidspunkt. 

Det er derfor vigtigt, når alvorlig sygdom er udelukket, at behandlingen af kroniske smerter ikke fokuserer på at finde årsagen til smerterne, men forsøger at finde de forskellige bidragsydere til smerterne og behandle eller håndtere dem. Fastholder du din jagt på en tilstand eller diagnose, der alene kan forklare hvorfor du har dine kroniske smerter, bliver listen af behandlere, der giver dig forskellige forklaringer på dine smerter, endeløs. Det leder kun til flere bekymringer, modsatrettet rådgivning og smertehåndteringsregler, der gør dig forvirret og handlingslammet samt giver dig flere smerter.

Læs mere om en helhedsorienteret og personfokuseret tilgang her på siden.

Det er derfor vigtigt, når alvorlig sygdom er udelukket, at behandlingen af kroniske smerter ikke fokuserer på at finde årsagen til smerterne, men forsøger at finde de forskellige bidragsydere til smerterne og behandle eller håndtere dem. Fastholder du din jagt på en tilstand eller diagnose, der alene kan forklare hvorfor du har dine kroniske smerter, bliver listen af behandlere, der giver dig forskellige forklaringer på dine smerter, endeløs. Det leder kun til flere bekymringer, modsatrettet rådgivning og smertehåndteringsregler, der gør dig forvirret og handlingslammet samt giver dig flere smerter.

Gennem accept af kroniske smerter kan du både slutte krigen med dine smerter, stoppe din søgen efter årsagen til dine smerter (Der er nemlig ikke en årsag men mange bidragsydere) og starte en fredsproces. En proces, hvor dine værdier guider din strategi for at leve bedst muligt og med fokus på, hvor du vil hen, i stedet for hvad du vil væk fra. 

Kamp mod dine kroniske smerter eller på din nuværende situation kan være med til at fastholde dig i smerter. Accept af kroniske smerter giver dig de bedste chancer for at forbedre din evne til at fungere i dagligdagen, øge din livskvalitet og opnå smertelindring eller blive smertefri.

Accept af kroniske smerter handler altså ikke om at give op, men om at bruge din tid og energi på en konstruktiv måde, så din strategi bidrager til løsningen i stedet for problemet.

Det er vigtigt for personer med kroniske smerter at kunne bibeholde deres håb om at få det bedre og have redskaber, der kan hjælpe dem til en bedre hverdag. At blive fortalt, at du bare skal “lære at leve med smerterne” giver ikke håb eller redskaber til at mestre eller håndtere sine smerterne på en hensigtsmæssig måde og kan som tidligere nævnt have en utilsigtet negativ effekt (6). Derfor er det vigtigt, at både sundhedsprofessionelle og personer med kroniske smerter forstår hvad accept af kroniske smerter betyder, samt hvordan accept af kroniske kan bidrage til en bedre håndtering af kroniske smerter og øge livskvaliteten (7).

I denne artikel beskriver vi, hvorfor accept af kroniske smerter er afgørende for at det overhovedet er muligt for dig at håndtere dine kroniske smerter hensigtsmæssigt og hvordan accept af kroniske smerter kan øge dine chancer for at opnå en hverdag uden begrænsninger af smerter eller endda at blive smertefri.

Hvad er accept af kroniske smerter?

Accept af kroniske smerter er en del af psykologisk tilstand, som indebærer at tillade smerterne at være en del af dit liv uden at kæmpe, undertrykke eller bedømme dem negativt (8,9).

Accept af kroniske smerter er ikke en permanent tilstand, men en dynamisk mental tilstand, hvor din evne til at udøve accept påvirkes af tid, situation og kontekst. Du kan se accept af kroniske smerter som et kontinuum hvor der i den ene yderlighed er kamp mod smerterne og i den anden yderlighed er fuld accept og fred med smerterne. Graden af accept ændrer sig løbende og du kan derfor være mere eller mindre accepterende overfor dine kroniske smerter. 

Ikke overraskende er øget smerteintensitet særlig tilbøjelig til at trigge frygt, bekymringer og fokus på den smertefulde kropsdel, som alle kan bidrage til kamp og dermed en mindre grad af accept af kroniske smerter. Ligeledes er hyppigere perioder med smerter og tilbagevendende smerter forbundet med en dårligere evne til at tolerere og acceptere smerterne (10).

Det kan være vigtigt for dig at vide, at det både er normalt og uundgåeligt at have varierende grad af accept af kroniske smerter. Ellers vil du være tilbøjelig til at blive vred og frustreret på dig selv over ikke at være Dalai Lama, der lever i evig harmoni med sig selv og sin omverden. Alene denne indsigt kan øge dine chancer for at udøve mere accept af kroniske smerter når smerterne og livet gør deres bedste for at få dig tilbage i en ond spiral af tanker og fokus på alt det du vil væk fra.

Definition på accept af kroniske smerter

Der er ikke konsensus eller enighed om en definition på accept af kroniske smerter men der er generel enighed om, også i forskning, at accept er en vigtig faktor for god og hensigtsmæssig håndtering og mestring af kroniske smerter. Derfor bruges accept i  forskellige kognitive terapiformer såsom Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en af de terapiformer vi hos Smertevidenskab gør brug af i vores behandling. 

A willingness to experience continuing pain without needing to reduce, avoid, or otherwise change it (11)

Vi har givet et bud på en definition af accept af kroniske smerter som også indeholder Smertemestring og udtrykker formålet med accept. Det er denne “definition” på accept af kroniske smerter som vi tager udgangspunkt i, i denne artikel.

Accept af kroniske smerter er en psykologisk tilstand, hvor du mærker og erkender dine smerter uden at forsøge at ændre, bedømme eller undertrykke dem. Accept af kroniske smerter indebærer at tillade smerterne at være til stede, uden at kæmpe imod dem, og i stedet give næring til det, der for dig er meningsfuldt, eller har værdi. Accept af kroniske smerter er at give dig selv de bedste vilkår for, at dine smerter fylder mindst muligt samtidig med, at du giver dig selv de bedste muligheder for at opnå smertelindring eller smertefrihed.

ACT, Smertemestring og psykologisk fleksibilitet

ACT er en terapiform som hører under kognitiv adfærdsterapi (CBT) hvor du lærer at “bemærke,” acceptere og omfavne dine tanker, følelser, fornemmelser, minder og andre private oplevelser, især dem der tidligere blev betragtet som uønskede, uden at dømme dem. 

Formålet med ACT er ikke at fjerne eller undertrykke negative tanker og følelser, men derimod at opbygge en større psykologisk fleksibilitet. Psykologisk fleksibilitet giver dig mulighed for at håndtere og navigere gennem livets udfordringer på en konstruktiv måde og i overensstemmelse med dine værdier, så du kan opbygge et værdifuldt og meningsfuldt liv.

The objective of ACT is not elimination of difficult feelings; rather, it is to be present with what life brings and to move toward valued behavior (12)

Psykologisk fleksibilitet og Smertemestring kan ses som synonymer hvor den primære forskel ligger i at psykologisk fleksibilitet handler om livet og smertemestring udelukkende handler om at mestre dit liv med eller på trods af smerter. Accept er en del af Smertemestring.

ACT anvendes ofte til behandling af forskellige psykiske lidelser, herunder angst, depression, afhængighed og kroniske smerter.

Ifølge ACT kan kernen af de fleste problemer sammenfattes gennem akronymet (et akronym er en forkortelse, hvor hvert bogstav repræsenterer et ord eller en sætning) FEAR: 

F

F

Fusion with your thoughts (Fusion eller sammensmeltning med dine tanker)

E

E

Evaluation of experience (Evaluering af oplevelser)

A

A

Avoidance of your experience (Undgåelse af dine oplevelser)

R

R

Reason-giving for your behavior (Forklaring af din adfærd)

En stor del af løsningen kan findes igennem akronymet ACT:

A

A

Accept your thoughts and emotions (Acceptér dine tanker og følelser)

C

C

Choose a valued direction (Vælg en værdifuld retning)

T

T

Take action (Iværksæt handling)

ACT arbejder med seks kerneprincipper for at hjælpe deres klienter med at udvikle psykologisk fleksibilitet (REF) som du kan se herunder.

  • Accept: Accept af ens tanker og følelser, selvom de kan være negative eller ubehagelige. Det handler om at lade disse oplevelser være til stede, uden at forsøge at ændre dem eller kæmpe imod dem.
Accept Accept
  • Defusion: At skabe afstand mellem sig selv og sine tanker ved at se dem som blot mentale begivenheder og ikke nødvendigvis sandheder eller virkeligheden. Dette kan hjælpe med at reducere identifikation og følelsesmæssig påvirkning af negative tanker.
Defusion Defusion
  • Kontakt med nuet: Bevidst nærvær i øjeblikket og opmærksomhed på ens sansninger, tanker og følelser uden dom eller vurdering. Dette kan hjælpe med at skabe større selvbevidsthed og forbindelse til ens værdier og ønskede handlinger.
Kontakt med nuet Kontakt med nuet
  • Selv som kontekst: At opfatte sig selv som den bevidste og åbne opmærksomhed, der observerer tanker, følelser og oplevelser, i stedet for at blive fuldstændig identificeret med dem.
Selv som kontekst Selv som kontekst
  • Værdier og engagement: At identificere og forfølge personlige værdier, som er de ting, der virkelig betyder noget for en person. Dette kan hjælpe med at guide handlinger og beslutninger i overensstemmelse med ens større formål og ønskede retning i livet (REF).
Værdier og engagement Værdier og engagement

Begrænset i krop og psyke af kroniske smerter? Vi kan hjælpe dig

SMERTEMESTRING SOM BEHANDLING

Har du kroniske smerter og søger du helhedsorienteret smertebehandling. Hos Smertevidenskab kan du få dit eget Smertekørekort hvor du først får indsigt i smerter så du forstår hvordan man forskellige faktorer kan bidrage til og fastholde dig i smerter (teori). Herefter udarbejder vi sammen en behandlings- og håndteringsstrategi som du selv udfører og afprøver i din dagligdag med støtte fra os (praksis). Til sidst er du alene i førersæddet og uafhængig af os som din behandler og du har fået dit eget Smertekørekort.


Du kan fortsætte med at lære hvordan du mestrer og accepterer kroniske smerter

DU BEHØVER IKKE STOPPE HER

Køb adgang til hele E-bogen med strategier, vejdledning og hjælp til at bryde ud af smerternes fængslende greb lige her. Vi har lavet en grundig vejledning til hvordan du starte din rejse ud af kroniske smerter.