Smertevidenskab

Handelsbetingelser
og forventning

Handelsbetingelser:

Her kan du læse om de betingelser du accepterer ved at indgå i et behandlingssamarbejde.

1. Afbud:

1.1: Afbud skal ske senest 24 timer inden planlagt tid, ellers går sessionen/klippet tabt, og du faktureres for en times konsultation sv.t. 999 kr.

1.2: Hvis afbud til en gratis konsultation sker senere end 24 timer før den planlagte tid, opkræves du 295 kr.

1.3: Melder behandleren afbud, vil din session ikke gå tabt.

1.4: Ved ferie, sygdom eller lignende, sørger vi for at en (anden) behandler er tilgængelig, hvis det er nødvendigt.

2. Betaling:

2.1 Du faktureres af Smertevidenskab ApS cpr nr. 43297422

2.2: Betalingen afregnes inden forløbet påbegyndes, men kan efter aftale opdeles i rater.

2.3: Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

3. Refundering og tilfredshedsgaranti:

3.1: Du har som klient selv ansvar for at gøre opmærksom på hvis du, indenfor de første to timer af dit forløb, ønsker at gøre brug af tilfredshedsgarantien.

3.2 : For at kunne bruge tilfredshedsgarantien skal du mundtligt begrunde hvorfor du ikke har været tilfreds, og hvorfor du ønsker at ophæve samarbejdet. Derefter vil din investering blive refunderet. 

3.4: Når du har tilkendegivet at du ønsker at gøre brug af din tilfredshedsgaranti ophører samarbejdet øjeblikkeligt.

3.5: Afbryder man som klient et forløb efter de to timers tilfredshedsgaranti, men før dets udløb, bliver betalingen ikke refunderet.

3.6: Har du aftalt en afdragsordning, og du uanset årsag ønsker at afbryde forløbet efter tilfredshedsgarantien er udløbet, skal samtlige rater stadig afregnes.

4. Forløb:

4.1: Dine behandlingsssessioner afholdes på vores klinikkers adresse: 

 • Simon: Møllebakken 48, 5560 Aarup, eller online
 • Mikkel Vind: Gundestrupvej 34, 5690 Tommerup, eller online.

4.2: Ved online session får du kort forinden tilsendt et link på din mail, som leder dig til et virtuelt møderum.

4.3: Længden af en session er som udgangspunkt ikke tidsbegrænset. Den tid der anvendes modregnes de timer du har investeret i, uanset om vi har ansigt til ansigt, online eller telefonisk konsultation.

4.4: Det er klientens ansvar, at skrive til behandleren, og indberette status samt bede om opfølgning, hvis der ikke er aftalt andet.

4.5: Klienten har altid mulighed for, at skrive eller ringe til behandleren for at få, støtte vejledning eller svar på spørgsmål.

5. Andet:

5.1: Det påkræves at klienten oplyser om tidligere skader eller andre relevante sygdomme/gener/allergier.

5.2: Al træning foregår på eget ansvar, og du må naturligvis ikke gøre noget du ikke har lyst til eller mener er sikkert, i så fald skal du give tydeligt udtryk for dette til din behandler.

5.4: Det forventes, at du tager (med)ansvar for dit forløb.

 
Forventningsafstemning:

Nedenfor kan du læse, hvad vi som behandler vil gøre, for at vi kan få det bedst mulige samarbejde.

 • Det er vigtigt, at vi er enige om, hvad vi kan forvente af hinanden, som ligeværdige parter i samarbejdet. Derfor skal du læse nedenstående og sige til hvis der er noget du er uenig i eller føler der mangler.
 • Du skal føle dig respekteret, forstået og lyttet til.
 • Det er vigtigt du fortæller os hvad du har behov for, dette gælder i alle aspekter af vores samarbejde. 
 • Du alene bærer ansvaret for dig selv, din krop og den proces vi sammen skal skabe. Det er vores opgave at facilitere den proces du går ind i, på bedst mulig måde. Dette kan vi meget nemmere, når vi ved hvad du har behov for. 
 • Alt hvad vi siger skal give mening for dig. Vi tilpasser vores kommunikation til, hvad vi fornemmer vil passe til dig som person. Hvis vores vurdering er forkert, og du ikke forstår hvad vi siger, de metaforer vi bruger, eller historier vi fortæller, er det vigtigt at du med det samme gør os opmærksom på, at du ikke har forstået det, eller er i tvivl om hvad det betyder. Det er afgørende for et godt samarbejde, at vi har kommunikeret på en måde, som giver mening for dig.
 • Hvis du føler at dine grænser overskrides eller du bliver provokeret skal du reagere på det! Hvis ikke du informerer os, kan vi risikere at vi ikke kan tale sammen, og hvordan skal vi så få succes med vores samarbejde?
 • Hvis vi har ment det, du har hørt/forstået, kan vi være uenige i respekt. 
 • Du skal være skeptisk. Alt hvad vi siger eller gør, kan du stille os til regnskab for. Vi skal kunne dokumentere alt hvad vi siger eller gør med en reference. 
 • Vi vil også gerne vide hvilke forventninger du har til os som behandler, og det forløb vi skal have sammen.
 

Tak fordi du har valgt os som din smertebehandler! 

Læs venligst nedenstående inden vi mødes første gang. 

Dit samarbejde med Smertevidenskab kommer til at handle om, at behandle de smerter du har, så du kan leve det liv du ønsker. Som du allerede har erfaret, så er smerter ikke altid en størrelse der er lige til at forstå. Det er netop det, vi har specialiseret os i. 

Vi hjælper mennesker med langvarige, stædige og kroniske smerter, hvor man ikke altid kan sætte en finger på en specifik årsag, eller hvor smerter i sig selv er det primære problem, som begrænser livet. Når vi indgår i et samarbejde, er det vigtigt, at du er orientret om hvordan vi arbejder. Særligt fordi vi arbejder efter den nyeste viden om smerters kompleksitet og smertebehandling, og denne viden stiller sig ofte kritisk, i forhold til megen af den behandling, som i dag tilbydes for smerter – inklusiv noget af den behandling du (muligvis) allerede har modtaget. 

Vi arbejder inden for den nyeste viden og smerter og rehabilitering, samt går ind for fuld gennemsigtighed. To parametre, som er vigtige for vores fremtidige samarbejde. Det betyder, at vi anbefaler alle de mennesker, vi arbejder sammen med, at rate deres oplevelse fx på Facebook eller Google. Dermed kan du og andre, som ønsker at samarbejde med Smertevidenskab, få et indblik i, om man kan stole på os som behandlere.

Selve forløbet:

Hos Smertevidenskab handler smertebehandling om at gøre dig uafhængig, hvilket betyder vi gerne vil se dig så lidt som muligt. Det er ikke noget personligt. 

Vi arbejder med hjælp til selvhjælp og selvstændighed, hvor et af målene blandt andet er at gøre op med patientrollen, skabe handlekraft, forståelse og optimisme hos den smertebegrænsede person. 

Derfor vil en del af den behandling du modtager hos os handle om at forstå smerter, hjernen og nervesystemet bedre, således at du har den rigtige opskrift at arbejde ud fra, så resultatet også bliver optimalt. Vi vil i fællesskab skulle udarbejde de strategier du skal gøre brug af, samt arbejde med at overkomme de barrierer som spænder ben for dig. Hvis ikke du forstår smerter, er du også i høj grad afhængig af, at andre løser dit problem. Det kan selvfølgelig være meget rart nogle gange, men jeg formoder, at du ville ønske du selv i større grad kunne gøre noget for at have det bedre?

Udover forståelse og viden bruger vi også bevægelse som en del af en behandlingen. Der er bare den forskel fra traditionel rehabilitering, at bevægelsen skal give en hurtig effekt. Du skal også forstå al den behandling du får eller selv udfører, så du selv kan styre slagets gang. Der er stor magt i selv at kunne ændre sine symptomer, og det giver dig muligheden for i fremtiden selv at håndtere de smerter, som nu engang opstår som en del af livet.

Dette kan blive starten på en rejse mod en ny og bedre forståelse, samt mere effektiv behandling af smerter. En proces mod dine mål og et samarbejde vi ser frem til at kunne hjælpe dig med.

Med venlig hilsen

Smertevidenskabs behandlerteam