Smertevidenskab

Beskyt-o-meteret en ny måde at forstå og påvirke sine smerter

Dette er en direkte oversættelse af en blogpost fra Noijam skrevet af David Butler og Tim Cocks og den oprindelige post kan findes her. Oversættelsen er godkendt af Professor Lorimer Moseley.

Oversættelsen er skrevet af fysioterapeutstuderende Christopher Lund Dahl i samarbejde med Simon Roost Kirkegaard for Smertevidenskab.dk.

Lige siden ”Explain Pain” udkom i 2003, har fagfolk spurgt mig og Lorimer Moseley, om ”en forsimplet version, som deres patienter kan forstå”. Vi skrev faktisk noget i 2005, men undgik at publicere denne ”korte version”, af flere årsager. De data vi havde pegede på, at folk, selv uden en medicinsk baggrund, kunne forstå indholdet – materialet i bogen var ikke for svært eller kompliceret. Faktisk var det i højere grad fagfolk, der undervurderede deres patienters evne til at lære og forstå deres egen smerte. Derudover, var en anden vigtig faktor, at vores materiale ændrede sig hastigt og det samme med mulighederne for at dele viden. Husk på; Youtube-fænomenet startede først i 2005.

Efter udgivelsen af Explain Pain har mange fagfolk skrevet deres egne korte manualer – nogen er fantastiske, nogen er skræmmende, andre er helt forkerte og mange lever slet ikke op til de basale principper for multimedielæring. Vi har desuden lagt mærke til, at nogle af de bøger og manualer der er udgivet, ligner vores struktur, tekst, opbygning og ideer af Explain Pain så meget, at vi til tider kan høre os selv tale når vi læser dem!

Introduktion til Forklar Smerte Håndbogen (Explain Pain): Beskyt-o-meter (eller trusselsbarometer)
Tiden synes nu at være rigtig for “Forklar Smerte Håndbogen: Beskyt-o-meteret” med de nye koncepter ”TIMs” og ”SIMs” og ”Beskyt-o-meter”. “Forklar Smerte Håndbogen: Beskyt-o-meter” er ment som en kort, interaktiv håndbog til folk der lever med smerter. Den var sværere at skrive end de teser eller længere bøger som vi har skrevet, men forhåbentlig fik vi lavet den korrekt!

Den nuværende forståelse af smerter tillader denne udtalelse:

We will experience pain when our credible evidence of danger related to our body is greater than our credible evidence of safety related to our body. Equally we won’t have pain when our credible evidence of safety is greater than our credible evidence of danger

Der er stor magt i denne simple udtalelse. Lorimer er kendt for at sige ”det er så simpelt… og så kompliceret, som det”. Der er megen fare ’derude’ og den opstår fra mange forskellige områder. Et eksempel som kan indeholde en trussel kunne være en scanningsrapport eller hvad en person fortæller dig eller hvad du tror på eller hvad du hører i nyhederne. Der er også en masse sikkerhed/tryghed ’derude’ – som eksempelvis præcis og opdateret viden, have mål i livet, hjælp fra en god sundhedsprofessionel eller at vide at nogen elsker dig.

TIMs og SIMs

Vi kalder alle truslerne derude TIMs – Trussel I Mig og sikkerheden derude kalder vi SIMs – Sikkerhed I Mig. Hver TIM eller SIM skal omfatte et distribueret, kontekst variabelt, neu-roimmune netværk i hjernen – et unikt ’neurotag’ for at bruge sproget fra bogen Explain Pain (Forklar Smerte). (Tilføjelse: Her kan du læse mere om hvad et neurotag er)

Vi tænker at TIMs og SIMs kan inddeles i syv forskellige kategorier.

Læs eksemplerne ovenfor (og prøv at kom på nogle af dine egne). Læg mærke til, at der er nogle af eksemplerne, som både er listet som TIMs og SIMs. Dette er en påmindelse om hvor vigtig kontekst kan være. Hvis din inflammerede blindtarm er sprunget, vil et hospital være en meget stærk SIM. På den anden side, hvis hospitalet var hvor en tidligere operation gik galt, så ville hospitalet højst sandsynligt være en meget stor TIM. På samme måde ville en varm, rød og hævet ankel en time efter man har vrikket om, sandsynligvis for de fleste være en TIM, men med viden om kroppens helingsproces, hvordan inflammation er en vigtig del af den proces og viden om den sandsynlige tidsramme for hvor længe helingen tager, vil denne TIM kunne blive til en SIM. Allerede her er der ideer til hvad der kunne blive en effektiv behandlingsintervention, undervisning.

TIMs og SIMs, Beskyt-o-meter og Smerte

TIMs og SIMs er det som driver Beskyt-o-meteret; det helt nye smerte undervisnings og behandlingsredskab i alle Explain Pain – Håndbøger – se nedenstående billede.

Når troværdigt bevis for trussel stiger, i form af flere eller styrken på TIMs, vil indikatoren på beskyt-o-meteret bevæge sig opad. Øges mængden af troværdigt bevis derimod for sikkerhed (flere eller mere kraftfulde SIMs) bevæger indikatoren sig ned. I håndbogen giver vi en udvidet forklaring på beskyt-o-meteret – den øverste tredjedel af beskyt-o-meteret har smerteskalaen 0-10, der indikerer, at på et vist trusselsniveau (mange TIMs), begynder man at opleve smerte. Smerteskalaen demonstrerer også hvordan en forøgelse i trusselsniveau, ved tilføjelse af TIMs fra hvilken som helst kategori, kan yderligere forøge smerten og zoomer vi ind på ”alarmzonen” – området mellem ’0’ og ’1’ på smerteskalaen, hvor selv en lille TIM kan få et individ til at opleve smerte.

Styrken af beskyt-o-meteret

Ved brug af Beskyt-o-meteret kan en person (og behandleren) kortlægge alle de mange ting – TIM’s og SIM’s – der tilsammen påvirker deres smerte. Behandlingen, som udspringer fra dette lyder simpel – Fjern TIMs og find og forstærk SIMs. Men ”TIMs og SIMs kan gemme sig og være svære at finde” – dyb selvrefleksion kan være en nødvendighed. I hjertet af beskyt-o-meteret er en diskret, men potent behandlingseffekt – Muligheden for en grundig forståelse samt en komplet rekonceptualisering af smerte med potentialet for livslang nytteeffekt

Beskyt-o-meteret

Der er meget mere til beskytte-o-meteret end der står her, som man kan læse om i bogen (Explain Pain); Fx. et indblik i vores andre beskyttelsessystemer end smerte, så som immunforsvaret, motorisk kontrol, tanker og sprog systemer. Deri findes også det håb som bioplasticitet (evnen til at forandre krop, hjerne og nervesystem) giver os og behandlingsstrategier, der indebærer målsætning, klog dosering af bevægelse, at blive aktiv, gradvis aktivitetsstyring, udskillelse af glædeshormoner fra hjernen eget medicinskab samt bedre ordvalg i vores sprog (hvordan vi taler om ting kan være en TIM). Men det er alt sammen til en anden artikel fra os!

David Butler og Tim Cocks
Noigroup.com
Protectometer.com