Smertevidenskab

Personlig træning og smertevidenskab

I dette indlæg vil jeg, Niels Jørgensen beskrive, hvordan Smertevidenskab.dk har gjort mig til en bedre personlig træner gennem en større forståelse af smerter, og hvilke værktøjer jeg har fået ud af det til at kunne hjælpe mennesker i smerte.

Mit første møde med Smertevidenskab.dk

Det var ikke helt tilfældigt, at jeg valgte Smertevidenskab.dk til at øge mine kompetencer. Min kæreste, som havde døjet med knæsmerter i ca. 8 år efter en ulykke, blev anbefalet at afprøve behandling hos Simon fra Smertevidenskab.dk.

Selvom hun til daglig klarede sig fint, var der mange ting, hun afholdt sig fra. Der skulle ikke meget til, før hun oplevede smerter, og det var selvfølgelig en stor frustration. Hun var bange for, om knæet stadig var i stykker, og hvorfor det stadig gjorde ondt. Jeg fik lov at deltage i deres første session, som endte ud med at tage 3 timer! Umiddelbart lyder det som lang tid, og jeg ville personligt selv have været noget skeptisk, hvis ikke det var fordi jeg selv deltog. Min kæreste startede ud med at fortælle om sin ulykke, og alle de ting hun efterfølgende havde været igennem, den behandling hun havde fået, de ting hun havde svært ved nu og hvordan hun forstod sine smerter. Simon anbefalede hende at lære mere om smerter, hvilket hun sagde ja til og vi brugte efterfølgende 1.5-2 timer på at tale om og forstå smerter. Det at hun og jeg, fik en forklaring på, hvorfor hun havde ondt, og en beroligende besked fra en behandler, der forstod hendes situation, var en kæmpe lettelse for os begge. Hun følte sig hørt, beroliget og forstod sine smerter bedre og lagde sammen med Simon en strategi for, hvordan hun skulle øge sin funktion og blive sine smerter kvit.

I dag har min kæreste stort set ingen smerter, og måske vigtigst af alt, så bliver hun ikke bange, når de en gang imellem er på kortvarigt besøg, fordi hun har fået redskaberne til at håndtere dem. Efter den store succes min kæreste havde med Smertevidenskab, var jeg overbevist om, at jeg måtte lære mere om smerter.

Principper for god smertebehandling

Efter at have været på flere kurser med Smertevidenskab gik det op for mig, at den smerteforståelse der bliver præsenteret, er noget som alle behandlere eller fysiske trænere, der har med folk i smerter at gøre, kan benytte sig af. Jeg vil i de kommende afsnit beskrive de principper, jeg føler har gjort den største forskel for mig som personlig træner. Ikke alle kan hjælpes til alle tider, men med en større forståelse af smerter, og for det menneske vi står overfor, kan vi hvert fald tage bedre hånd om dem, og i de fleste tilfælde være med til at skabe en positiv forskel.

Etabler en grundlæggende smerteforståelse

Smerter er noget mange frygter, da de ikke kender de bagvedliggende mekanismer ved, hvorfor man får ondt. Det betyder klienterne risikerer at tænke i de værst tænkelige scenarier, og danner sig nogle uhensigtsmæssige overbevisninger om deres smerter og ofte vælger en strategi i angst for at gøre dem værre.

For at danne det bedst mulige grundlag for en effektiv smertebehandling, er det en rigtig god ide sammen med klienten at skabe en forståelse for, hvad smerter er (og ikke er) samt, hvorfor de opstår. Den almindelige smerteforståelse beror på, at smerte og skade har et 1:1 forhold. Altså at mængden af vævsskade er proportionel med den smerte, man føler. Gennem en samtale omkring den bio-psyko-sociale smertemodel, får klienten en større forståelse af smerter og håndgribeligt bevis for at smerter er komplekse, men ikke nødvendigvis ”mystiske” at behandle.

Hvordan vi forstår et problem afgør også, hvordan vi prøver at løse det. Netop derfor er det så vigtigt, at man har en opdateret forståelse af smerter, så man har den størst mulige chance for at løse problemet.

Bio psyko social model

Når klienten har fået en øget forståelse for, at smerter er påvirkelige af mange forskellige faktorer og ikke kun vævstilstand, prøver man sammen at identificere de faktorer, der er størst sandsynlighed for spiller en rolle i smerterne. Jo mere man forstår, jo større er sandsynligheden også for, at man ikke frygter sine smerter og samtidig træffer de mest hensigtsmæssige beslutninger. Det er vigtigt at forstå, at der godt kan være gået koks i ’alarmsystemet’ (smerter), uden der nødvendigvis er fare på færde (skade), og at der er mange måder man kan hjælpe til at systemet kommer i balance igen. Ny viden giver nye muligheder.

Find frem til en behandlingsstrategi sammen

For at bruge fysisk træning, som et redskab til at slippe af med smerterne, er det vigtigt, at behandlingsstrategien er specifik til klientens liv og omstændigheder, og at processen er målbar og med klienten i en central og aktiv rolle. Hvilken situation befinder klienten sig i? Hvordan opstår smerterne? hvor længe har smerterne stået på, og hvad vil personen gerne kunne, som har værdi for ham/hende? Når klienten føler sig hørt og forstået, er det meget nemmere at finde en strategi, som klienten er motiveret til at efterprøve. Jeg oplever ofte at den største hindring for at opnå resultater med træning er, at den plan der bliver lagt ikke bliver udført som aftalt. 

Det handler om at finde den rette mængde styrketræning og på en måde, som motiverer klienten til at arbejde på de områder, som hjælper i forhold til klientens målsætninger. Det er også vigtigt, at de bevægelser eller den træning man vælger rent faktisk har en effekt, og at klienten oplever denne effekt regelmæssigt, da ”træning” ellers kan være meget demotiverende.. Klienten kommer kun i mål, hvis han eller hun tror på processen, og jeg evaluerer løbende med mine klienter for at sikre, at der gøres brug af den rette strategi så der størst chance for at holde motivationen og fastholde kursen. Jeg har også fundet ud af, hvor vigtigt det er, at jeg som personlig træner gør det klart for klienten, at han/hun har en aktiv rolle og er med til at styre strategien.

Skab god og tillidsfuld kommunikation

Udover en større forståelse for smerters kompleksitet var et af de værktøjer, der gjorde en stor forskel for mig som personlig træner, de kommunikative øvelser og viden. Jeg blev gjort opmærksom på, hvor afgørende en effekt ens kommunikation har på chancerne for at hjælpe sine klienter. Taler man forbi hinanden, føler klienten sig misforstået, eller får det indtryk at smerter ”bare er noget man bilder sig ind”, kan det være en næsten umulig opgave at hjælpe klienten. På kurserne med Smertevidenskab.dk fik vi værktøjer og øvelse i at blive mere opmærksom på ikke at skabe en nocebo-effekt (negativ effekt af ens behandling) hos vores klienter, men i stedet øge den terapeutiske alliance. At skabe tillid og tro på, at den strategi, som vi har valgt at følge som træner og klient, er det der skal til, og at hjælpe klienten til at finde muligheder ved at de selv tager styringen og er en aktiv dirigent i deres behandlingsforløb.

Brug smerte som information

For at vurdere, hvorvidt vi bevæger os tættere på klientens målsætning eller ej, har jeg lært, at smerte kan både give brugbar information til at guide kursen for vores forløb, men også tillid til den kropsdel, man har smerter eller nedsat funktion i. Faktisk kan det nogle gange være mere interessant at måle, om klienten kan bevæge sig på måder, som ikke var muligt tidligere end blot om det gør mere eller mindre ondt. Har klienten ændret opfattelse og overbevisning af de smerter, som han/hun oplever? I takt med at klienten oplever at få det bedre, skal han/hun gradvist eksponeres for mere udfordring. Nogle gange bruger vi smerte til at fortælle os, hvad det er, vi skal arbejde med, og hvor det er vi skal genskabe tryghed og tillid.

Den naturlige reaktion, når smerten opstår er for de flestes vedkommende, at man bliver bange og holder op med at udføre den bevægelse, som var fremprovokerede det. Men når der er blevet etableret en grundforståelse for smerte, og der er tillid mellem klient og træner, så kan smerter nu bruges som vigtig information, og være noget som skal udforskes. Forstår man mekanismerne bagved smerterne, er det mindre sandsynligt at man bliver bange for dem eller påtager en overbeskyttende adfærd.

Så hvad har jeg lært?

Smerter er noget, som har fyldt meget i min kærestes liv, og efter at have set den kæmpe glæde hun har fået af at være i behandling hos Smertevidenskab, var jeg overbevist om at jeg måtte lære mere, så jeg kunne blive en dygtigere personlig træner. Jeg har fået en større forståelse for smerters kompleksitet og redskaber, der i mange tilfælde gør det muligt for mig at hjælpe folk der døjer med længerevarende (kroniske) smerter. Gennem en patientcentreret tilgang med fokus på at møde klienten, der hvor han/hun er og i fællesskab at skabe tillid, bliver det muligt at nå resultater. Jeg lærte, hvor kraftfuldt et værktøj kommunikation og en klient-centreret tilgang er, for at ændre de overbevisninger folk har om smerter, og jeg har siden haft mange gode historier med mine klienter, som er blevet smertefri og glade for at bevæge sig igen.

Give a man a fish and he is fed for a day. Teach a man to fish and he will be fed for a lifetime”.

Dette opsummerer meget godt, hvad det er Smertevidenskab har givet mig: At give mine klienter værktøjerne til at hjælpe dem selv.

Niels Jørgensen

www.nielstraining.dk