Smertevidenskab

Håb om smertefrihed for personer med piskesmæld

Artiklen er bragt i whiplashsforeningens medlemsblad WHIPLASH NYT nr. 4 2023

I denne artikel får du indsigt i forskellige årsager, der kan ligge bag smerter, hvorfor behandling evt. ikke har haft den ønskede effekt samt svar på, hvorfor der stadig er håb om at få færre smerter eller blive smertefri på trods af, at du har haft dine symptomer længe.

kroniske smerter behandling på Smerteklinik

Jo bedre du forstår et problem, desto stærkere står du i dit arbejde på at løse det. Det gælder også smerteproblemer. Jo bedre du forstår smerter, og hvordan mange forskellige faktorer kan bidrage til dine smerter, desto stærkere står du på din rejse ud af smerterne.

Tre forskellige grunde til at du kan have ondt

Det er almindeligt kendt, at det gør ondt, når man kommer til skade, og mange ved også, at skade eller sygdom i nervesystemet kan give nervesmerter. Men ved du, at du kan have smerter uden skade eller sygdom i kroppen?

International Association for the Study of Pain (IASP) opdeler årsagen til smerter i 3 kategorier:

 1. Nociceptive smerter: Opstår som følge af skade eller sygdom i kroppen og har en klar fysisk årsag, som kan måles og forklare smerten.
 2. Neuropatiske smerter: Skyldes skade eller sygdom i nervesystemet og har også en påviselig fysisk årsag.
 3. Nociplastiske smerter: Har ingen umiddelbar fysisk årsag i kroppen, der kan forklare smerten. Nociplastiske smerter opstår som resultat af en kompleks sammenblanding af forskellige faktorer, der tilsammen resulterer i smerteoplevelsen.

Håb om smertefrihed for personer med piskesmæld

Ifølge IASP er alle smerter et multifaktorielt fænomen og påvirket af kroppen og personlige faktorer. Eksempler på personlige faktorer er stress, dårlig søvn, uhensigtsmæssige overbevisninger om ens smerter, kamp mod ens smerter og hyperårvågenhed. Det betyder, at alle smerter – også dem med kendt målbar årsag – påvirkes af andre faktorer, som både kan skrue op og ned for smerteintensiteten.

Har du haft smerter eller piskesmældssymptomer længe, vil der altid være flere faktorer i spil, og der vil være sket forandringer i følsomheden af dit nervesystem/alarmsystem. Derfor kan tid alene være et tegn på, at dine smerter er påvirket af flere faktorer, også selvom du har en specifik diagnose, der hører til kategori 1 eller 2.

Tegn på at du har nociplastiske smerter

Måden, du oplever smerter på, kan være en indikator på, om du har nociplastiske smerter. Fx er der ofte et manglende mønster i dine smerter, hvor du godt kan gøre en ting den ene dag uden forværring af symptomer, men den næste kan det sende dig direkte i seng. Et andet eksempel er forsinkede smerter, hvor du først betaler prisen senere eller dagen efter, du har gjort “noget”. Smerterne har også en tilbøjelighed til at flytte eller flyve rundt i kroppen, så du begynder at få ondt andre steder i nogle timer eller dage for så at forsvinde igen, og de velkendte smerter kommer tilbage.

“Nociplastiske smerter er ikke psykiske eller indbildte, og de er mere almindelige, end de fleste ved. I 90-95% af tilfældene af akutte rygsmerter er det ikke muligt at finde en årsag”​

Symmetriske smerter, hvor du begynder at få ondt i begge skuldre, arme eller ben er også et typisk tegn på, at du har nociplastiske smerter. Sidst men ikke mindst kan de også sprede sig. Måske du starter med at have ondt i nakken, men med tiden udvikler hovedpine, svimmelhed og ondt i skuldrene med udstrålende smerter i armene.

Nociplastiske smerter og øget følsomhed af kroppens alarmsystem

Nociplastiske smerter giver os en dybere forståelse af, hvorfor smerter kan vedvare på trods af, at kroppen er helet efter et piskesmæld eller andre skader. Samtidig fastslår denne viden, at smerter ikke er psykiske eller indbildte, selvom der ikke er en åbenlys skade eller tilstand, der alene kan forklare smerterne.

Nociplastiske smerter kan forstås som en kombination af faktorer, der får bægeret til at flyde over, eller gør din krops alarmsystem følsomt og overbeskyttende, så du mærker smerter, selvom du hverken er skadet eller syg. Din krops alarmsystem kan blive så følsomt, at du kan have ondt hele tiden, og bevægelse, lys, lyd og flere stimuli på en gang kan forværre dine symptomer.

Vejen ud af smerter starter med at forstå smerter bedre

Det er vigtigt at understrege, at nociplastiske smerter kan være udfordrende at behandle, fordi der ikke er en enkel og entydig årsagsforklaring på smerterne. Nociplastiske smerter er multifaktorielle, hvilket betyder, at alt i dit liv i princippet kan bidrage til øget følsomhed. Derfor findes der heller ingen standardopskrift, løsning eller kur til at komme af med smerterne. Nociplastiske smerters multifaktorielle natur skaber et behov for helhedsorienteret behandling.

Et godt første skridt i din rehabiliteringsproces er at lære mere om smerter. Det kan give dig indsigt og kompetencer til at håndtere dine smerter på en mere hensigtsmæssig måde og frigøre dig fra unødvendige bekymringer og regler omkring dine smerter.

Viden giver dig ikke kun bedre kort på hånden til at træffe beslutninger vedrørende din håndtering af dine smerter. Det kan også gøre dig mindre afhængig eller helt uafhængig af din behandler og frigøre dig fra de mange forvirrende regler, som kan være med til at fastholde dig i smerter.

For realiteten er desværre, at nociplastiske smerter og smerters multifaktorielle natur er ukendt eller dårligt forstået af sundhedsprofessionelle, fordi deres uddannelser tager udgangspunkt i det gamle smertesyn, som ikke ordentligt inddrager de personlige faktorer, der kan bidrage til smerterne.

I det gamle smertesyn antog man at smerter udelukkende kunne forklares gennem kropslige forandringer såsom skade. Derfor bygger de fleste behandlingstilbud i dag på ideen om, at fejlen i din krop eller årsagen til dine smerter kan findes og fixes af din behandler. Det er grunden til, der i de fleste behandlinger udelukkende fokuseres på den smertefulde kropsdel eller på smertelindrende behandling, hvor du som smertepatient som oftest er passiv modtager.

behandling af kroniske smerter hvordan

Har du haft dit piskesmældssyndrom, symptomer eller kroniske smerter længe, ved du fra erfaring, at simple løsninger og quick fixes sjældent virker, uanset hvilken kategori dine smerter hører til. Behandlingerne giver ofte kun en kortvarig effekt, som efterlader dig i et afhængighedsforhold til din behandler for at opnå smertelindring.

Forskellige behandlere giver dig forskellige forklaringer og regler, hvilket efterlader dig mere forvirret, utryg, ængstelig og bange for fremtiden. Derudover kan det gøre dig mere bange for, hvad dine smerter er udtryk for, og give dig en følelse af at være gået i stykker – ikke noget som gavner dig eller dine smerter.

Selv om du har fulgt alles råd, og du kæmper det bedste, du har lært, kan du være fanget i en ond spiral, der langsomt men sikkert begrænser din færden i verden. Hvis ikke du får klassificeret dine smerter korrekt eller identificereret de faktorer, der bidrager til dine smerter sammen med en langsigtet løsning, som sætter dig i førersædet, er chancen for succes meget lille.

Har du nociplastiske smerter, kan jagten på en kur på smerterne eller smertelindring sammenlignes med at tisse i bukserne for at få varmen. Det bliver hurtigt klamt og ulækkert og giver dig ikke den langtidseffekt, du drømmer om.

Derfor anbefaler vi, at du lærer mere om smerter, og hvad der kan gøre dit alarmsystem følsomt.

Læs vores gratis artikel: Hvorfor gør det ondt?

Hvilken smertemekanisme ligger bag dine smerter? Få styr på hvorfor du har ondt.

I princippet kan alt, der påvirker dig og din krop, påvirke dit alarmsystem og bidrage til at gøre det følsomt. Vi har ikke en komplet liste med faktorer, men kender en række, der kan øge følsomheden i kroppens alarmsystem og fastholde dig i en ond spiral. Fx:
 • Dårlig søvn.
 • Lighedstegn mellem smerter og skade selvom skaden er helet op – kan vanskeliggøre optræning og øgning af funktionsniveau. 
 • Undgåelsesstrategier fx mht. bestemte bevægelser.
 • Bekymringer/grublerier over smerter og fremtid.
 • Forskellige og modsatrettede råd og informationer om smerterne fra forskellige behandlere med forvirring og usikkerhed til følge.
 • Stress – følger ofte med smerter.
 • Hyperårvågenhed – konstant på vagt overfor krop/omgivelser.
 • Stort fokus og opmærksomhed på den smertefulde kropsdel – scanner, mærker efter etc. – det, der vandes, vokser.
 • Katastroficering med tilbøjelighed til at tro og forestille sig det værste – verden ses gennem smerterne.
 • Kamp mod smerterne – vil have smerter til at gå væk og giver derfor fokus på det, man gerne vil væk fra, frem for det, man gerne vil hen til.

Behandling af nociplastiske smerter

Behandling af nociplastiske smerter er en individuel og tilpasset proces, da de underliggende årsager og faktorer, der bidrager til nociplastiske smerter, varierer fra person til person.

Hver persons smertehistorie er unik. Derfor starter ethvert behandlingsforløb med grundig gennemgang af din personlige situation. Det omfatter analyse af din smertehistorie og -behandling, herunder de tests og undersøgelser, du har gennemgået.

Denne information bruges til at identificere de specifikke faktorer, der spiller en rolle i dine smerter og øger følsomheden af din krops alarmsystem, og er grundlag for det videre forløb.

Der er 168 timer på en uge, og effekten af din behandling må ikke alene bero på den halve til hele time, du har med din behandler. Derfor vil du som oftest have brug for at øge din forståelse af smerter og indsigt i, hvordan du selv kan bidrage til at håndtere og behandle de specifikke faktorer, der bidrager til følsomheden af din krops alarmsystem og fastholder dig i smerter.

Dit samarbejde med din behandler skal altså øge dine kompetencer og indsigt i din problemstilling, så alle ugens 168 timer kan bidrage til din behandlingssucces og smertelindring samtidig med, at du over tid kan gøres uafhængig af din behandler.

Smertevidenskabs behandler og medejer
- Simon Roost Kirkegaard

Med en øget indsigt i smerter og de mekanismer, der bidrager til følsomheden af dit alarmsystem, kan du sammen med din behandler udarbejde din personlige behandlingsplan, der er skræddersyet til dine unikke udfordringer og behov. Planen bør bygge på principper, som du bruger til at guide dine beslutninger om og håndtering af dine smerter. Det kan føles overvældende til at starte med, at der ikke er nogen regler eller ting, du skal, og det kan tage tid at vænne sig til. Men når du begynder at mestre principperne og mærker, hvordan du stoler mere på dig selv og de valg, du træffer, følger der ofte et mere helt menneske med, som kan flere ting, gør flere ting og som regel har færre smerter.

Det er ikke nødvendigvis nemt, men de fleste med piskesmældssyndrom og længerevarende eller kroniske smerter, kan få det væsentlig bedre, vende tilbage til en hverdag uden begrænsninger af smerter, og nogle bliver endda smertefri.