Smertevidenskab

Er Dronning Margrethes operation for kroniske rygsmerter en royal bommert?

Disclaimer

Denne artikel er skrevet ud fra en antagelse om, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe har kroniske rygsmerter uden alvorlig patologi. Vi har forsøgt at kontakte Kongehusets presseafdeling for at få oplysninger om baggrunden for, at Hendes Majestæt skal opereres. Desværre er det ikke muligt at få oplyst grunden til Hendes Majestæt skal opereres.

Vigtigste budskaber

Primære kroniske smerter, uanset om det er kroniske rygsmerter eller smerter andre steder i kroppen, er vanskelige at behandle, og der er ingen simple løsninger eller quick fixes på det problem. Derfor er det svært uheldigt og skadeligt, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe får tilbudt en operation for hendes rygsmerter, fordi det forstærker den i forvejen indgroede og forkerte overbevisning i vores kultur om, at smerter er noget, du kan kurere eller fixe.

Introduktion

Hendes Majestæt Dronning Margrethe har desværre kroniske rygsmerter, som i den seneste tid er forværret, hvilket har medført, at Hendes Majestæt har måttet aflyse eller udsætte en lang række planlagte arrangementer og ferie (1).

Det vides ikke præcist, hvor lang tid Hendes Majestæt har haft kroniske rygsmerter, men hun aflyste i 2013 et statsbesøg i Chile (1) og meldte afbud til at uddele H.C. Ørsteds Medaljen i 2016 på grund af rygsmerter (2). Det er heller ikke første gang, at Hendes Majestæt skal opereres. I 2003 blev hun opereret for spinalstenose (3), som er en forsnævring af pladsen i rygraden, der menes at kunne bidrage til rygsmerter.

På grund af den lange periode, Hendes Majestæts rygsmerter har varet, antages det, at der ikke er tale om en alvorlig eller akut sygdomstilstand, som kan forklare Hendes Majestæts rygsmerter.

Patologi (sygdomstilstand) eller aldersrelaterede vævsforandringer?

Siden midten af 1900-tallet har teorien om, at diskusforandringer er årsagen til rygsmerter, domineret. Teorien, kaldet Disc Degenerative Disease (DDD), hævder, at kroniske rygsmerter kan forklares gennem forandringer i ryggen. Men på trods af manglen på videnskabeligt bevis, er teorien stadig den herskende teori blandt både fagfolk og lægmænd i dag.

TEORIEN ER MODBEVIST

Desværre er DDD-teorien, stadig stærkt udbredt blandt mange, selvom den gang på gang er blevet modbevist af en række forskellige studier (4-8).

Det er ikke sådan, at forandringer i ryggen aldrig har betydning. Det er blot i meget få tilfælde, at vi har evnen til at sige med stor sandsynlighed, at vi kan se, måle og veje årsagen til dine rygsmerter. I et studie blev målbare årsager til rygsmerter fundet i cirka 10% af tilfældene: 4% havde brækket en knogle, 3% havde spinal stenose, 2% havde organsygdom, 0,7% havde cancer, og 0,01% havde infektion (9). Dette efterlader de fleste med rygsmerter uden en målbar årsag, og tallene er formentlig meget mindre fordi ikke alle med rygsmerter går til behandling.

Til gengæld kan du i nedenstående figur se, at forandringer i ryggen ikke er undtagelsen, men reglen på nedenstående billede. 

Degenerative rygforandringer

Til figuren kan vi tilføje et lille studie med 67 personer hvor man fandt spinal stenose hos 21% af alle over 60 år uden symptomer (6). I et andet studie med 938 deltagere med en gennemsnitsalder på 66,3 år havde 77,9% moderat til svære forsnævringer i ryggen (spinal stenose). Interessant var det kun 17,5% af de personer som havde svær spinal stenose der også havde smerter (10). 

Derfor er de fleste forandringer du kan finde i din ryg ikke grund til alarm og kan anskues som aldersrelaterede vævsforandringer. Men denne sandhed eller faktum er for de fleste at anerkende eller forstå fordi vi alle går med den grundlæggende ide at smerter er resultatet af skade eller sygdom. 

Det er rigtigt, at du kan have smerter på grund af skade eller sygdom men der er også en anden mekanisme som er vigtig at forstå for at få den rette og relevante behandling.

Tre smertemekanismer

Der er tre primære årsager til, at du mærker smerter i kroppen:

 1. Skade eller sygdom på kroppen (nociceptive)
 2. Skade eller sygdom i nervesystemet (neuropatiske)
 3. Smerter i kroppen uden skade eller sygdom (nociplastiske)

De første to årsager er velkendte, men den sidste er den ukendte spiller, som ingen, hverken sundhedsprofessionelle eller læger, kender til.

To simple måder at forstå hvordan det er muligt at have smerter i kroppen uden skade eller sygdom

 1. Bøj din finger bagover og stop, når det gør ondt, slip den igen, og smerterne forsvinder. 
 2. Forestil dig, at din hjerne og nervesystem er din krops alarmsystem; hvis du øger følsomheden af dette alarmsystem, kan almindelige aktiviteter, funktioner og bevægelser pludselig se farlige ud og udløse alarmen, så du mærker smerter, selv om du ikke er blevet skadet.

Smerter uden skade eller sygdom i kroppen karakteriseres ved, at der ikke er en entydig årsag, men snarere mange bidragsydere, og at du ikke kan se, måle, eller veje årsagen til smerten. Smerterne føles på samme måde som en skade på kroppen, men opfører sig anderledes, fx ved at være forsinkede, flytte sig rundt på kroppen, ikke altid blive udløst af samme funktion, og komme og gå.

Denne type smerter er i dag anerkendt som en sygdom i sig selv verden over gennem WHO’s klassifikationssystem for sygdomme. Dette kan du læse mere om i vores artikel “Hvorfor gør det ondt?”

Artikel:
Hvorfor gør det ondt?

Hvilken smertemekanisme ligger bag dine smerter? Få styr på hvorfor du har ondt.

Primære kroniske smerter

2019 var året, hvor du endelig ikke behøver at føle dig underlig eller tosset, fordi dine læger, fysioterapeuter eller kiropraktorer ikke kan finde årsagen til dine smerter. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) valgte i deres nye og opdaterede klassifikationssystem for sygdomme ICD-11, at tilføje diagnosen “primære kroniske smerter” – smerter uden en målbar årsag – som en ny sygdom på lige fod med hjertekarsygdomme eller diabetes.

Sammen med diagnosen kommer også indsigten om, at vi ikke kan kurere eller fikse smerterne, fordi der ikke er en enkeltstående, målbar kropslig årsag til dem. Mange forskellige faktorer fra din biologi, psykologi og sociale verden bidrager alle til dine primære kroniske smerter (11). Det betyder i praksis, at behandlinger, der kun målretter en kropslig faktor, har meget lille chance for succes, og at smertebehandling i fremtiden bør være psykologi-informeret, så du bliver omfavnet som person, og ikke kun som en smertefuld kropsdel.

Kroniske smerter uden skade eller sygdom kan ikke opereres væk!

Det afgørende for at vælge den rigtige behandling for Hendes Majestæt Dronning Margrethe er, om hendes smerter har en specifik, målbar årsag. Vores antagelse er, at der ikke er en specifik årsag, da hun har haft kroniske rygsmerter i så lang tid, og det har været debatteret, om en operation var den rigtige løsning.

Det er en udbredt opfattelse, at operation for kroniske smerter er den bedste behandling. Dette er et stort problem, fordi langt de fleste operationer for kroniske smerter faktisk ikke er undersøgt, for at afgøre, om de virker (12). Det betyder i praksis, at det antages, at operationer for kroniske smerter er gavnlige eller hensigtsmæssige og fungerer bedre end ingen eller anden behandling. Samtidig antages det også, at de overhovedet virker, og man glemmer helt, at de også kan have en negativ effekt.

Operationer uden effekt

Som eksempel ser vi på forsnævring i lænderyggen (spinal stenose), som Hendes Majestæt allerede har fået en operation for. Operationen virker ikke bedre end ikke-invasiv rehabilitering (13, 14), og er forbundet med flere operationer, alvorlige risici og bivirkninger, herunder død (14, 15).

Når vi ser på den stivgørende operation, også kendt som en deseoperation, er billedet det samme eller værre. Operationen, som ofte gives på grund af instabilitet (spondylolistese), er dyr, forbundet med en række risici, og fungerer ikke bedre end anden behandling. Desuden øger den også risikoen for, at man skal tage stærke smertestillende (opioider) (16, 17, 18).

Men, det betyder ikke, at man aldrig skal operere. Hvis du har udstrålende smerter med nedsat funktion, og der er påvist neural kompression, eller hvis du har kræft, infektion eller instabilitet, kan en operation være relevant og passende. Men for alle andre rygproblemer er kirurgi ikke støttet af forskning, og det overordnede billede tyder på, at kirurgi er ineffektiv (19).

Selv instabilitet er tvivlsom, da der ikke findes en definition på, hvad det er (20), og mange ældre har det uden symptomer (4).

Se Operation X om tvivlsomme rygoperationer her, hvis du har TV2 PLAY

I 2015 døde Gitte Stein efter en stivgørende rygoperation, der skulle mindske hendes smerter. Nu siger en forsker og ryglæge, at hun slet ikke burde være opereret.

Læs artikel: Operation X's undersøgelse og udsendelse om skadelige rygoperationer med tvivlsom effekt

Billede: TV2

Desværre er der ingen magiske behandlinger for kroniske rygsmerter eller smerter i andre kropsdele, selvom vi alle ønsker, at der var. Ingen kan love dig et smertefrit liv, normal funktion, eller garantere, at deres smertebehandling vil virke. Der findes ikke en kur eller quick fix for kroniske smerter, og løsningen skal være holistisk og langtidsholdbar med fokus på hensigtsmæssig smertehåndtering (19).

Men det betyder ikke, at du ikke har nogen behandlingsmuligheder. Opdateret smertebehandling tager en holistisk tilgang, hvor din behandler tilbyder dig en langsigtet strategi, der både inkluderer teoretisk viden om smerter og lærer dig hensigtsmæssig smertehåndtering, til at kunne opnå det der er vigtigt i dit liv.

Smertehåndtering vs. quick fix for kroniske rygsmerter

Vi er klar over, at det er knap så attraktivt at vælge en behandling, hvor man selv skal gøre den primære indsats, sammenlignet med en behandling, hvor en anden kan tage sig af ens problem, og hvor du ingenting skal gøre. Desværre forholder det sig bare sådan, at passiv behandling af kroniske smerter ikke virker; du kan hverken vente dig i mål eller blive fixet af andre, for der er ikke noget at fixe.

Du er ikke gået i stykker, selvom det føles sådan. Når kroppens alarmsystem er blevet følsomt og overbeskyttende, handler det om at få skruet ned for følsomheden. Mange forskellige faktorer fra dit liv og dagligdag kan bidrage til og fastholde dit alarmsystem som følsomt og overbeskyttende, og derfor er behandlingen ikke fokuseret på en enkelt faktor.

Din smertehåndtering i dagligdagen er altafgørende for resultatet af din behandling af kroniske smerter. Faktisk kan man sige, at smertehåndtering er behandling. Behandling af kroniske smerter er derfor en proces, der tager tid og som er vanskelig at styre, og kan føles meget ensomt, fordi man ikke kan dele præcis, hvordan man har det, og meget få forstår kroniske smerter. Derfor er det vigtigt at have støtte undervejs, enten fra familie, venner eller smertebehandler.

Artikel: Kroniske smerter: Hvorfor opstår de og hvordan kan de behandles

Det skal understreges, at selvom vi taler om smertehåndtering, så betyder det ikke, at du ikke kan få færre smerter, leve et liv uden begrænsninger af smerter eller blive smertefri. Du kan bare ikke “fixe” eller “kurere” dine smerter.

På plakaten her kan du se forskellen mellem en passiv og aktiv tilgang til behandlingen af dine kroniske smerter.

5 spørgsmål, der kan redde dig fra unødvendige operationer

Det bør ikke være nødvendigt, men virkeligheden er, at alle mennesker, også læger, begår fejl og ser verden på forskellige måder. De er påvirket af de stillinger og incitamentstrukturer, der eksisterer i samfundet, og den viden, de har tilgængelig. Derfor kan det være en god idé at stille nogle gode spørgsmål til din sundhedsprofessionelle, før du beslutter dig for en invasiv behandlingsform for dine kroniske smerter.

Her er fem gode spørgsmål, du kan stille din læge, før du træffer din beslutning om operation for dine kroniske rygsmerter:

 1. Hvad vil der ske, hvis jeg ikke vælger at blive opereret?
 2. Hvilke risici er der forbundet med operationen, både under og efter?
 3. Er operationen bedre end ingen behandling eller en anden behandling?
 4. Har jeg større chance for at få det bedre med kirurgi i forhold til ingen behandling eller en anden behandling på kort (3-6 måneder) og lang sigt (>2 år)?
 5. Hvis du var i min situation, ville du selv vælge operationen?

Konklusion

Det er en trist tid for Kongehuset og Danmark, da vores Kongelige Højhed, Majestæt Dronning Margrethe, lider af kroniske rygsmerter. Kroniske smerter uden skade eller sygdom er svære at forstå og behandle, og mange mennesker lider af denne form for smerter. I stedet for at forstærke forældede ideer og behandlinger af kroniske smerter, bør vi anerkende, at det er muligt at have smerter uden skade eller sygdom. 

Desværre kan denne form for smerter ikke kureres eller afhjælpes ved simple løsninger og “quick fixes” af kroppen, såsom operationer. Der er brug for et holistisk perspektiv på kroniske smerter og psykologisk-informeret smertebehandling for at kunne behandle de mange faktorer, der kan bidrage til den kroniske smertetilstand.

 1. Svækket Margrethe aflyser rejse – TV 2 [Internet]. livsstil.tv2.dk. 2013 [henvist 12. februar 2023]. Tilgængelig hos: https://livsstil.tv2.dk/2013-02-09-svaekket-margrethe-aflyser-rejse
 2. februar 2023 F d 03, artikel  kl 16 52 D denne artikel D denne. Dronningen har rygsmerter og aflyser åbning af udstilling [Internet]. Berlingske.dk. 2023 [henvist 12. februar 2023]. Tilgængelig hos: https://www.berlingske.dk/content/item/1704661
 3. Scharff L. Specialist: Operation kan redde Margrethe fra smertehelvede [Internet]. www.bt.dk. 2013 [henvist 12. februar 2023]. Tilgængelig hos: https://www.bt.dk/content/item/132459
 4. Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, Bresnahan BW, Chen LE, Deyo RA, m.fl. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR Am J Neuroradiol. april 2015;36(4):811–6.
 5. Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, Modic MT, Malkasian D, Ross JS. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. N Engl J Med. 14. juli 1994;331(2):69–73.
 6. Boden SD, Davis DO, Dina TS, Patronas NJ, Wiesel SW. Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J Bone Joint Surg Am. marts 1990;72(3):403–8.
 7. Weishaupt D, Zanetti M, Hodler J, Boos N. MR imaging of the lumbar spine: prevalence of intervertebral disk extrusion and sequestration, nerve root compression, end plate abnormalities, and osteoarthritis of the facet joints in asymptomatic volunteers. Radiology. december 1998;209(3):661–6.
 8. Carragee E, Alamin T, Cheng I, Franklin T, van den Haak E, Hurwitz E. Are first-time episodes of serious LBP associated with new MRI findings? Spine J Off J North Am Spine Soc. 2006;6(6):624–35.
 9. Deyo RA, Weinstein JN. Low Back Pain. N Engl J Med. februar 2001;344(5):363–70.
 10. Ishimoto Y, Yoshimura N, Muraki S, Yamada H, Nagata K, Hashizume H, m.fl. Associations between radiographic lumbar spinal stenosis and clinical symptoms in the general population: the Wakayama Spine Study. Osteoarthritis Cartilage. juni 2013;21(6):783–8.
 11. The biopsychosocial approach to chronic pain: scientific advances and future directions – PubMed [Internet]. [henvist 16. august 2022]. Tilgængelig hos: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17592957/
 12. Harris IA, Sidhu V, Mittal R, Adie S. Surgery for chronic musculoskeletal pain: the question of evidence. Pain. september 2020;161 Suppl 1:S95–103.
 13. Machado GC, Ferreira ML. No clinically important benefits of surgery over rehabilitation for lumbar spinal stenosis (PEDro synthesis). Br J Sports Med. marts 2017;51(6):541–2.
 14. Zaina F, Tomkins-Lane C, Carragee E, Negrini S. Surgical Versus Nonsurgical Treatment for Lumbar Spinal Stenosis. Spine. 15. juli 2016;41(14):E857–68.
 15. Sajadi K, Azarhomayoun A, Jazayeri SB, Baigi V, Ranjbar Hameghavandi MH, Rostamkhani S, m.fl. Long-Term Outcomes of Laminectomy in Lumbar Spinal Stenosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Asian J Neurosurg. 29. august 2022;17(2):141–55.
 16. Mannion AF, Brox JI, Fairbank JC. Consensus at last! Long-term results of all randomized controlled trials show that fusion is no better than non-operative care in improving pain and disability in chronic low back pain. Spine J Off J North Am Spine Soc. maj 2016;16(5):588–90.
 17. Anderson JT, Haas AR, Percy R, Woods ST, Ahn UM, Ahn NU. Chronic Opioid Therapy After Lumbar Fusion Surgery for Degenerative Disc Disease in a Workers’ Compensation Setting. Spine. november 2015;40(22):1775–84.
 18. Lumbar spine fusion: what is the evidence? – Harris – 2018 – Internal Medicine Journal – Wiley Online Library [Internet]. [henvist 12. februar 2023]. Tilgængelig hos: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imj.14120
 19. 1 Evans L, O’Donohoe T, Morokoff A, Drummond K. The role of spinal surgery in the treatment of low back pain. Med J Aust. 16. januar 2023;218(1):40–5.
 20. Spina N, Schoutens C, Martin BI, Brodke DS, Lawrence B, Spiker WR. Defining Instability in Degenerative Spondylolisthesis: Surgeon Views. Clin Spine Surg. december 2019;32(10):E434–9.
 21. Deyo RA, Mirza SK, Turner JA, Martin BI. Overtreating Chronic Back Pain: Time to Back Off? J Am Board Fam Med JABFM. 2009;22(1):62–8