Smertevidenskab

Vi bruger ikke ordet kronisk omkring smerter – her er hvorfor

Introduktion

Hos Smertevidenskab bruger vi helst ikke ordet “kronisk” omkring smerter, da dette efter vores mening sender det forkerte budskab og kan have negativ effekt på dig og dine smerter.

Hvad betyder kronisk?

Ifølge Den Danske Ordbog, betyder ordet kronisk uhelbredelig når der tales om sygdom. For langt de fleste lægmænd er ordet kronisk forbundet med noget negativt og i sammenhæng med smerter er det ofte forbundet med noget meget alvorligt, uhelbredeligt[1] eller noget man har for evig tid. Til gengæld har kronisk en helt anden betydning for fagfolk, hvor det betyder smerter i længere end 3, 6, 12 måneder eller smerter i længere tid end det tager for beskadiget væv om at blive færdig med at hele.

Betyder det noget hvad vi forstår ved ordet kronisk?

Som beskrevet ovenstående er der stor forskel på hvordan vi forstår ordet kronisk. Dette øger risikoen for miskommunikation, hvor den information man ønsker at videregive som behandler, ikke er den information som patienten modtager. Dette kan bidrage til uheldige overbevisninger hos dig med smerter, der kan have negative konsekvenser for din rehabilitering.

Hvilke konsekvenser kan det have for din måde at leve dit liv på, hvis du som patient forstår din tilstand som uhelbredelig eller noget du skal leve med for evigt? Er du magtfuld eller magtesløs? Føler du håb for fremtiden eller forbereder du dig på at ”overleve” eller ”håndtere” smerterne? Deltager du aktivt i din behandling eller bliver du passiv modtager af behandlingen?

Hvordan du forstår et problem dikterer, hvordan du forsøger at løse det

Det betyder i praksis, at hvis den forståelse og information du har om dit smerteproblem ikke er korrekt, så bliver det meget sværere for dig at komme af med dine smerter. Netop derfor er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle bliver løbende opdateret i deres forståelse af smerter og rehabilitering, således at du som patient får den mest optimale behandling og information. Misinformation omkring smerter kan faktisk bidrage til uhensigtsmæssige overbevisninger om dine smerter der kan lede til øgede bekymringer, frygt og angst, hvilket kan medføre, at du får flere smerter eller udvikler længerevarende (kroniske) smerter[2]+[3].

Så ja, det betyder noget, hvordan vi forstår ordet kronisk og hvilken information, vi som sundhedsprofessionelle videregiver og du som person i smerter modtager. En udelukkende passiv behandlingsstrategi for længerevarende smerter, har vist sig ikke at være en hensigtsmæssig måde at komme af med smerter på. På trods af dette, er der i dag er et stort udvalg af passive intervention som flittigt bruges i behandlingen af smerter. Mange af de passive behandlingsformer for smerter, har rent videnskabeligt, vist sig at være ineffektive, dyre og i værste tilfælde skadelige[4]+[5]. Når du udelukkende, er passiv modtager af behandling, kan dette skabe et afhængighedsforhold til din behandler eller medicin som kan være livslangt. Dit samarbejde med din sundhedsprofessionelle kommer i større grad til, at handle om hvordan du lærer at leve med dine smerter, i stedet for også at inkludere hvordan du kan komme ud af dine smerter og hvad du evt. selv kan gøre for at få det bedre.

Flere
artikler

Kroniske smerter forklaret
Din ultimative guide til korpsholdning og smerter
Hvorfor gør det ondt?

Står du i sådan situation, kan du med fordel spørge din behandler, hvad du selv kan gøre for at få det bedre eller få en ”second opinion” hos en anden behandler, som gør brug af moderne smertevidenskab.

 Giver det mening for dig, at 30 minutters passiv behandling ud af ugens 168 timer er det eneste der er vigtigt for hvorvidt, at du trives og kommer ud af dine smerter?

Nej vel? Det betyder ikke at de 30 minutter kan være en del af det der får dig i mål men at se det som det eneste der er afgørende for hvordan du trives og rehabiliterer er alt for forsimplet.

Hvad er kronisk i livet?

Det er sjovt med ordet kronisk. Hvilke ting anser vi reelt for at være for evigt gældende her i livet? De fleste forbinder ordet kronisk med noget negativt, som er med til at tegne en mørk sky over hvad ordet bliver kædet sammen med. Hvem kender du, der har kronisk god økonomi? Er kronisk glade? (ud over Ole Henriksen) Kronisk fantastiske?

Økonomi og smerter er selvfølgelig ikke det samme, men hvilke følelser kender du til man kalder kroniske? Vi er enige om, at smerter er en følelse, ikke sandt? Den kan ikke ses på en scanning, måles eller vejes og det er ikke muligt at identificere og bedømme smerte objektivt.  Det er kun dig der ved om du har smerter eller ej, lige som det kun er dig der ved om du er glad, sur, sulten, nysgerrig, forelsket osv. Jeg kan ikke komme på andre følelser, der omtales som kroniske og jeg forstår derfor ikke hvorfor at så mange accepterer at smerter er en følelse, man ikke kan forandre eller komme af med. Jeg kan heller ikke finde nogen som helst videnskabelig dokumentation for at dette skulle være tilfældet, faktisk det forholder sig faktisk lige omvendt.

Det skal siges at jeg selvfølgelig er bekendt med at der er mange mennesker der har haft smerter i mange år og lever med dem til den dag de dør. Min påstand er udelukkende, at det i hvert fald teoretisk må være muligt at minimere eller endda komme smerterne til livs i langt de fleste tilfælde. Det er vigtigt at huske på at blot fordi det teoretisk set altid bør være muligt, er dette ikke ensbetydende med at personen i smerter finder en behandlingsstrategi med den ønskede effekt.

”Hvis man diagnosticerer personer med smerter i ryggen som kroniske og ude af stand til at have rygbelastende arbejde. Hvis de anbefales udelukkende at skåne ryggen, hvordan skal de med denne forståelse og vejledning så nogensinde opleve at have en stærk og robust ryg?”

Det er ikke fordi, at det ikke i en periode kan være en god ide at aflaste ryggen, men hvis du aflaster ryggen resten af dit liv, hvordan skulle du så nogensinde komme til at få og føle at du har en stærk og robust ryg? Bliver man god til at bruge ryggen ved ikke at bruge den?”

Derfor kan en gammel hund lære nye tricks

Du og jeg og alle vi kender, er det der kaldes bioplastiske. Bioplasticitet betyder, at vi kan forandre og tilpasse os i forhold til de ting vi gør ofte og til vores omgivelser. I praksis betyder det, at du bliver god til de ting du gør ofte uanset om det er at læse bøger, kaste spyd, løbe eller mærke smerter.  Vi er alle evigt foranderlige, producerer nye celler og tilpasser os til dagen vi dør. Du kan ikke undgå at forandre eller tilpasse dig, det er en naturlig og uundgåelig del af livet.

Kroppen, hjernen og nervesystemet tilpasser sig alle men med forskellig hastighed. Det tager eksempelvis uger, måneder eller år at ændre kroppens strukturer som muskler, knogler og sener, men til gengæld kun nogle få sekunder til dage at lave forandringer i hjernen og nervesystemet. Hjernen og nervesystemet er superplastisk og der sker derfor hele tiden forandringer her. Heldigvis spiller hjernen og nervesystemet en meget stor rolle for vores smerteoplevelse og der er rigtig mange forskellige måder du kan påvirke hjernen og nervesystemet på.

Dette forklarer hvorfor næsten alle behandlingsformer kan have en effekt, om end i mange tilfælde kortvarig, og hvordan du kan få en lindring næsten øjeblikkeligt i en behandling. Da det som hovedregel ikke er muligt at ændre kroppens væv, med mindre du er kirurg, må forandringen i smerte altså tilskrives forandring i hjernen eller nervesystemet. Denne viden er et fyrtårn af håb, fordi vi er alle, til hver en tid foranderlige og det må derfor være muligt, i hvert fald teoretisk, at blive smertefri.

Du kan læse mere om smertes kompleksitet i vores artikel 2 artikler herunder

Konklusion

Vores formål hos Smertevidenskab er, at dele den nyeste viden med dig, således du bedre forstår dine smerter og de mange forskellige mekanismer som ligger bag en smerteoplevelse. Håbet er at den nye viden

åbner for nye muligheder eller strategier, som kan hjælpe dig til at trives bedre, have færre smerter eller blive smertefri. Der er mange måder vi kan påvirke hjernen og nervesystemet og en af de måder er gennem vores måde at kommunikere på og de ord vi vælger at bruge. Kommunikationen alene kan være en del af den behandling der hjælper dig til frihed eller omvendt spærrer dig inde. Derfor er vi hos Smertevidenskab meget opmærksomme på hvordan og hvad vi kommunikerer og gør derfor ikke brug af ordet kronisk om smerter. Det gavner ikke nogen patienter at vi sender dem et budskab om de er magtesløse og ikke kan blive smertefri og der er heller ikke noget belæg for at dette skulle være tilfældet – faktisk er det modsatte tilfældet. Dine smerter kan behandles og din evne til at bruge din krop kan forbedres og det er grunden til, at vi det hos Smertevidenskab, i stedet for at bruge ordet kronisk om smerter, bruger terminologien længerevarende.

Arbejder du med smerter og ønsker at blive endnu dygtigere kan du finde vores kurser her. Ønsker du behandling eller har spørgsmål kan du kontakte os på [email protected]

Hvad skal du tage med dig fra denne artikel?

1. Kronisk betyder ikke “for evigt” når vi taler om smerter

2. Behandling skal ikke gøre dig afhængig af din behandler

3. Mennesker er foranderlige, og derfor kan dine smerter ændre sig – også mod det bedre

Få gratis og uforpligtende afklarende samtale​

Vi hos Smertevidenskab har specialiseret os i at behandle nociplastiske smerter. Har du tilbagevendende, længerevarende eller kroniske smerter, eller har du prøvet et hav af behandlinger uden den store effekt, kan du, helt gratis, få afklaret, hvordan vi kan hjælpe dig. Selv hvis du har en specifik sygdom eller tilstand i kroppen, kan du stadig have gavn af smertebehandling, der har fokus på personlige faktorer og smertehåndtering.
Gratis konsultation

[1] Barker KL, Reid M, Minns Lowe CJ. 2009. Divided by a lack of common language? A qualitative study exploring the use of language by health professionals treating back pain. BMC Musculoskelet Disord. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2765953/

[2] Edwards RR, Dworkin RH, Sullivan MD, Turk DC, Wasan AD. 2016. The Role of Psychosocial Processes in the Development and Maintenance of Chronic Pain. J Pain. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5012303/

[3] Darlow B, Dowell A, Baxter GD, Mathieson F, Perry M, Dean S. 2013. The enduring impact of what clinicians say to people with low back pain. Ann Fam Med. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3823723/pdf/0110527.pdf

[4] Deyo RA, Mirza SK, Turner JA, Martin BI. 2009. Overtreating chronic back pain: time to back off? J Am Board Fam Med. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2729142/

[5] Babatunde OO, Jordan JL, Van der Windt DA, Hill JC, Foster NE, Protheroe J. 2017:Effective treatment options for musculoskeletal pain in primary care: A systematic overview of current evidence. PLoS One.  Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5480856/