Smertevidenskab

Den ultimative guide til kropsholdning og smerter

Hvor meget betyder en dårlig holdning egentlig? Bliv klogere på kropsholdning

Lyt til artiklen her

De vigtigste budskaber om kropsholdning

Er du bekymret for om du har en dårlig kropsholdning, om det er årsagen til dine smerter og hvorvidt du har brug for holdningskorrektion? 

Så kan du tage det helt roligt for der er sjældent nogen som helst sammenhæng mellem din holdning og smerter med nogle få undtagelser.

Kropsholdning er individuel, unik og dynamisk, fordi vi fra naturens side alle er født forskellige. Hvordan skulle en bestemt kropsholdning være den rigtige for alle når vi alle har en unik kropsholdning? Vi ser forskellige ud, bruger vores kroppe forskelligt og din kropsholdning tilpasser sig alt efter den kontekst du befinder dig i.

Derfor er ideen om én perfekt kropsholdning, hvor alle skal se ens ud for at være sunde eller undgå smerter, ulogisk. Ideen om korrekt kropsholdning undlader også at tage højde for at din krop er tilpasningsdygtig og bliver bedre til det du udsætter den for. Uanset hvilken kropsholdning du har og gør brug af, er det muligt over tid, at øge din udholdenhed og tolerance fordi du er en levende biologisk og tilpasningsdygtig organisme.

Ud over tradition, kultur og ideen om korrekt kropsholdning, findes der heller ikke videnskabelig dokumentation for eksistensen af god eller dårlig holdning, eller at du med korrekt kropsholdning kan undgå smerter (1). Derfor er der ingen grund til at lede efter fejl i eller bekymre dig om din kropsholdning og god grund til at være kropspositivist og tænke i muligheder frem for begrænsninger. 

Indhold:

Introduktion til kropsholdning

Alle har en holdning til kropsholdning.

Der findes mange påstande og ideer omkring rigtig og forkert, god og kropsholdning, og du er uden tvivl stødt ind i én eller flere af dem. Nogle af disse påstande er du endda 100% sikker på er korrekte, og anvender dem som retningslinjer for hvordan du bruger din krop og indretter dig i dit liv.

Det kan lede til, at du stresser og overbekymrer dig om ting, som er helt normale, og som kan hindre dig i at opnå dit fysiske potentiale og i værste fald bidrager til, at du har eller får smerter.

There are no scientific facts to substantiate the benefits of this (postural) aesthetic ideal, yet a great deal of attention is devoted to "correcting faulty posture"

I denne artikel får du en grundig gennemgang af videnskaben om kropsholdning, så du kan få korrigeret din holdning til dårlig holdning. Du lærer hvornår kropsholdning er vigtigt eller blot er en holdning, du kan ignorere som ide, myte eller salgstrick.

Når vi taler om kropsholdning findes der ikke en ideel, korrekt eller normal. Der er kun variation og forskelligheder og derfor eksisterer god og dårlig kropsholdning kun som en dårlig ide, som har hjemsøgt menneskeheden, som en tankevirus siden de græske filosoffer. I årtusinder har vi mennesker hyldet den oprejste stilling som noget, der får os tættere på Gud eller sundhed (2). Men korrekt kropsholdning er en illusion på niveau med kejserens nye klæder, hvor alle er enige om noget, som ikke eksisterer.

Har vi en dårlig holdning om kropsholdning?

Kropsholdning har hverken noget med Gud, sundhed eller smerter at gøre, og ideen om korrekt kropsholdning bygger på en sort/hvid tankegang, hvor et tilfældigt øjebliksbillede af din oprejste stilling bliver brugt som indikator for din sundhed eller årsagen til dine smerter.

Det skøre er, som du vil lære, at din kropsholdning bliver sammenlignet mod et uopnåeligt kropsholdningsideal, den teoretisk perfekte kropsholdning, så du i livets lodtrækning om kropsholdning altid har trukket nitten.

Men på trods af videnskabelige fakta er kropsholdning noget, som vi alle forholder os til, og som gennemsyrer alle aspekter i vores liv. Der tales eller tænkes på god og dårlig holdning i hjemmet, hvor du får at vide, at du skal sidde rigtigt og lade være med at kigge ned på din mobil eller på arbejdspladsen, hvor du bliver bedt om at bruge dit hæve-sænkebord og indrette din arbejdsplads ergonomisk korrekt.

Holdningshysteriet går endda så vidt, at du som sårbar person med kroniske smerter kan opnå den totale ydmygelse og risikere at skulle stå afklædt og få alle dine opfundne kropslige fejl fremhævet af din behandler. 

Man skulle jo tro, at når forskning afviser sammenhæng mellem kropsholdning, sundhed og smerter, at ideen om god og dårlig holdning ville forsvinde. Desværre er der meget lille sandsynlighed for at dette sker, selvom det ville give mening, fordi gamle ideer og traditioner har svært ved at uddø. Derudover, fordi de fleste tror at kropsholdning har en stor betydning, er der efterspørgsel på holdningskorrektion og ergonomiske hjælpemidler. Det skaber en selvforstærkende spiral som er svær at bryde for hvor der er efterspørgsel vil der altid være udbud. 

Kropsholdning er “the gift that keeps on giving”, eller som en klog person engang sagde:

Dårlig kropsholdning er et paradoks, fordi den korrekte kropsholdning er et uopnåeligt ideal så alle i princippet har dårlig holdning

Flere
artikler

Kroniske smerter - hvorfor opstår de og hvordan kan de behandles?
Hvorfor gør det ondt?
Hoftedysplasi: smerter, årsager, og behandling

Kan din kropsholdning få dig tættere på Gud?

Den menneskelige interesse for kropsholdningen kan spores flere tusinde år tilbage til det gamle Grækenland. Dengang mente de græske filosoffer, at det faktum, at mennesket stod oprejst, var tegn på intelligens og guddommelighed, og det var den oprejste kropsholdning, der adskilte mennesket fra dyr (2). 

"The human being is the only erect animal because its nature and essence is divine" - Aristoteles

Holdning til kropsholdning tilpasses tid og kultur

Der har gennem tiden været mange perspektiver på betydningen af kropsholdningen og ideerne og betydningen har ændret sig og blevet tilpasset den herskende kultur. 

I det 16. århundrede blev en bestemte kropsholdning forbundet med optimal våbenbetjening, men udviklede sig senere, i slutningen af det 18. århundrede, til også at betyde måden man udviklede mænd til soldater.

Men det var ikke kun i træningen af soldaters kropsholdning havde fået betydning. Også blandt befolkningen havde ideerne om god og dårlig holdning fået fat og man kunne gå til en “holdningsmester” og få træning i at stå og bevæge sig med korrekt kropsholdning (2).

Dårlig kropsholdning bliver en sygdom

I 1684 sættes dårlig kropsholdning forårsaget af Rakitis eller engelsk syge i sammenhæng med sygdom og smerter (2). Engelsk syge er en sygdom som giver børn bløde og derforme knogler og er forårsaget af stor mangel på D-vitamin i længere tid. D-vitamin hjælper kroppen med at optage fosfat og kalcium og uden de mineraler bliver knogler så svækkede at barnets knogler bøjer når det begynder at gå hvilket gør barnet hjulbenet (3).

Dette er et eksempel hvor pengene umiddelbart passer – sygdom medfører dårlig holdning, og behandling af sygdommen (d-vitamintilskud) kan genoprette kropsholdningen. Hvad der ofte glemmes er at sygdommen som sådan ikke er farlig eller smertefuld men ubehandlet giver knogledeformiteter og væksthæmning (3).

Engelsk syge blev begyndelsen på et kropssyn, hvor afvigelser i holdningen ansås som værende skadelige og sygelige.Rakitis medfører bl.a hjulben og kalveknæ, grundet bøjede knogler.
German physician Moritz Schreber was concerned about the effects of the Industrial Revolution on the health and moral development of children, so he put these weird things round their heads.

Kropsholdning, fysioterapi og sundhed og sygdom

I det 19. århundrede blev god og dårlig holdning almindeligt forstået som have afgørende betydning for sundhed og sygdom. Svensk og tysk gymnastik, som er stamfader for fysioterapi, introducerede ideen om den korrekte eller ideelle kropsholdning og definerede almindelige kropsholdninger i ryggen, såsom “øget lændesvaj”, “øget krumning”, “bagudlænet” og “flad ryg” som sygelige eller patologiske (2).

Millioner af selvhjælpsbøger, hvor du kunne lære hvordan du opnåede den gode kropsholdning, blev solgt til den brede befolkning og kropsholdning var nu noget alle skulle forholde sig til. Selv børn blev indoktrineret med ideen om korrekt kropsholdning og i kampen mod dårlig kropsholdning blev børn fastspændt i udstyr, der minder meget om spændetrøjer, som fastholdt dem i den rigtige holdning (4).

God kropsholdning giver skønhed og sundhed

I 1920 blev god kropsholdning forbundet med skønhed og sundhed. Konkurrencer i flotte kropsholdninger blev afholdt i USA (Most Perfect Spine Contest of the American Chiropractic Association), hvor kvinderne fik et røntgenbillede af deres rygrad og poserede i badetøj (2).

I en konkurrence om den “flotteste rygrad”, med over 200 deltagende kvinder, fik vinderen titlen “Miss Perfection 1956 (1).

Dårlig holdning - dårligt menneske

Allerede fra midten af det 1900 århundrede blev dårlig holdning, f.eks. krumning i ryggen og asymmetri, et udtryk for moralsk forfald, eller tvivlsom moralsk karakter. Mennesker i lavere sociale klasser (folk på landet) blev anskuet som havende en holdning og gang, der ikke var meget bedre end menneskeabers.

“Posture must be corrected, however, not only for “a physical and hygienic advance” but also for the “moral effect on the whole body.” Sneaky people, cowards, and criminals all could be identified by their bad posture, just as a healthy person shone through his erect stance” (5).

I antisemitisk propaganda under 2. verdenskrig blev jøder af Heinrich Himmler fremstillet som havende dårligt helbred og dårlig holdning, hvor den ariske race blev fremstillet som modsætning med den ideelle kropsholdning. Et kropsholdningsideal, som hverken han eller Adolf hitler kunne leve op til (2).

I modsætning til den vestlige kulturs forståelse af kropsholdning blev rundede skuldre, i kinesisk kultur forbundet med ydmyghed (2).

Findes den ideelle kropsholdning?

Hvorvidt den ideelle kropsholdning eksisterer, er faktisk et godt spørgsmål og faktisk sværere at svare på end du måske skulle tro. Den tyske anatomist Christian Wilhelm Braune inddrog i 1889 kropsholdning i hans lægefaglige forskning hvor han målte afvigelser fra den lige linje ved brug af en lodlinje på hans deltageres rygge mens de stod ret. Denne tilgang menes at have dannet fundamentet for tankegangen indenfor moderne ortopædi hvor lige linjer antages at være “godt” (2).

Første og eneste gang vi er bekendt med at den ideelle kropsholdning er forsøgt defineret er i en bog af 3 fysioterapeuter som beretter om deres observationer på et børnehospital. Mellem 1932 og 1950 så terapeuterne 12.000 personer, hvoraf 10.000 af disse deltagere var børn og unge, der havde polio eller smertefulde tilstande, og de resterende 2.000 deltagere var sunde og raske individer i alderen 5 til 25 år (6).

For at kunne vurdere, hvorvidt kropsholdningen var god eller dårlig, blev en standard for kropsholdning udarbejdet af disse terapeuter. De mente, at kroppen skulle være symmetrisk, og at knoglerne skulle stables oven på hinanden på en sådan måde, at der er minimal stress og belastning på kroppen, så det er muligt at bruge sin krop mest effektivt. Som en del af holdningsanalysen brugte man lodlinjer til at måle om ører, skuldre, hofte, knæ og ankel stod på en lige linje. En metode, der stadig benyttes og undervises i på fysioterapistudiet dag (6, 7, 8).

Den opstillede standard for den ideelle kropsholdning var så høj, at ingen af de 2.000 raske deltagere kunne vurderes til at have den rigtige holdning! Den ideelle kropsholdning eller standarden som vi alle måles op mod bygger altså på et opfundet ideal, lavet af bogens forfattere, og ikke gennemsnitlige værdier af, hvad der kan vurderes til at være normalt baseret på undersøgelsesfund.

“it is not probable that any individual can meet the standard in every respect. As a matter of fact, the authors have not seen an individual who matches the standard in all respects” (6)

Det opfundne ideal stiller så store krav til symmetri og “alignment” af og i kroppen, at kropsidealet samlet set er umuligt at opnå. Faktisk havde forfatterne aldrig set en person, der kunne leve op til den standard, de selv satte for korrekt kropsholdning (6).

Den ideelle kropsholdning findes ikke

Så første problem med idéen om dårlig holdning er, at der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen gylden standard for god, korrekt eller rigtig kropsholdning.

Faktisk har man efterfølgende forsøgt at etablere, hvad normal kropsholdning for rygraden er, men der var så stor variation og forskelle individerne imellem, at man konkluderer, at der ikke eksisterer en “normal” holdning af rygraden (9, 10, 11).

Jandas syndromer

En af de personer der har haft størst indflydelse på den måde mange stadig tænker og behandler kropsholdning, er den tjekkiske læge Vladimir Janda, som i 1979 definerede de berømte syndromer; upper crossed, lower crossed og layer syndrom (12). Janda havde ud fra sine kliniske observationer af mennesker, sammenholdt med datidens forskning, identificeret bestemte typer af dårlig holdning, som efter hans teori var skabt af muskelubalancer der førte til bevægelsesdysfunktioner.

Teorien var at disse muskelubalancer og bevægelsesdysfunktioner forårsagede nedbrydning af kroppens led og var på den måde indirekte årsagen til smerter i kroppen. Han opfordrede derfor også til at man behandlede årsagen til smerterne (muskelubalancen) i stedet for den smertefulde kropsdel (12).

Denne nye måde at forklare smerter på, hvor dårlig kropsholdning var årsagen med et klart identificerbart mønster, ledte til behandlingsinterventioner hvor de svage og inhiberede muskler skulle styrkes, og de stærke og faciliterede muskler skulle udspændes.

Ideen var, at musklerne skabte en ubalance, hvor stærke muskler dominerede de svage i en såkaldt “tug of war” (tovtrækning), som ledte til uhensigtmæssig brug af kroppen og ansås som årsag til smerter, slid og degeneration af vores led (13)

*M. Sternocleidomastoideus = musculus SternoCleidoMastoideus

Tanken var, at denne type holdningskorrektion ville behandle dårlig kropsholdning og genskabe den gode holdning og muskelbalance, som ville få smerter til at forsvinde (13).
I en verden, hvor kropsholdning er idealiseret som den sikre vej til et liv med rigdom og sundhed uden smerter, var Jandas Upper crossed og Lower crossed syndromer belejlige og kærkomne.

Syndromerne gav på papiret mening, og det gav alle sundhedsprofessionelle, så som fysioterapeuter, læger, kiropraktorer, massører og personlige trænere, et fundament til at behandle dårlig holdning ud fra.

Hypotesen giver mening, men holder ikke vand!

Det store problem er at Jandas teori, eller nærmere hypotese, var antaget korrekt og aldrig er blevet bevist. Der er gennem tiden kommet mange studier, der modbeviser Jandas ideer om muskelubalance, bevægelsesdysfunktion og simple forklaring på hvordan dårlig holdning var årsagen til smerter (14-20). 

Læs en mere dybdegående analyse af Vladimir Jandas teorier om upper og lower crossed syndromer her. (artikel på vej)

Kropsholdning og fysioterapi

Hele vejen op gennem 1900-tallet blev god kropsholdning en hjørnesten i fysioterapien (2), og denne sort/hvide opdeling af god og dårlig holdning lever stadig i bedste velgående, den dag i dag.

Holdningsanalyse og korrektion af kropsholdning undervises stadig som en væsentlig del af fysioterapiuddannelsen (7, 8). Når du som fysioterapeut bliver undervist i ideen om god og dårlig kropsholdning, er det jo heller ikke så underligt, at du efterfølgende gør brug af holdningsanalyse og holdningskorrektion.

Det bekræftes i en undersøgelse hvor hele 93% af fysioterapeuter mente, at patientundervisning i optimal holdning er vigtig eller meget vigtig, på trods af at der ikke var enighed om hvilken holdning der var optimal (21).

Holdningsanalysen bruges stadig flittigt hos fysioterapeuter, til trods for manglende evidens for kropsholdningens vigtighed.

Er du en af dem, der stadig anser kropsholdning som relevant, er det slet ikke så underligt fordi forkert eller dårlig holdning er så integreret i vores kultur og historie.

Derfor, forudser vi også, at du langt ude i fremtiden stadig vil blive mødt med behandlingstilbud, der bygger på Jandas tankegang om dårlig holdning som årsagen til kroniske smerter, fordi implementering af ny viden er en langsommelig og genstridig proces både for fagfolk og lægmænd.

Afvikling af ideerne om kropsholdning gøres kun vanskeligere ved at mange personer med kroniske smerter efterspørger korrektion af dårlig kropsholdning som en form for smertebehandling. Hvor der er efterspørgsel vil der altid være udbud.

Vi er alle forskellige

Man kan med rimelighed undre sig over, hvorfor afvigelser fra en uopnåelig standard bliver vurderet til at være holdningsfejl og ikke bare anskues som normale variationer i kropsholdning. Vi kommer i alle former og figurer. Vi har forskellig højde, drøjde, farve og symmetri. Og vi bruger alle vores kroppe forskelligt, hvorfor skulle der komme noget ens ud af det? Har du egentlig nogensinde set en person, som er fuldstændig symmetrisk og bevæger sig symmetrisk?

 

DET HAR VI HELLER IKKE!

Symmetrisk ansigt
Er du klar til et nyt syn på kropsholdning?

Skal vi bare slutte her?

Når den gode kropsholdning er et uopnåeligt ideal betyder det i princippet, at vi kunne og måske burde afslutte artiklen her, fordi ingenting kan konkluderes ud fra noget, som ikke eksisterer, eller er klart og tydeligt defineret.

Men da de fleste af os, i et eller andet omfang, er vokset op med kropsholdning som en integreret del af vores dagligdag, kan det være svært at efterlade ideen om, at kropsholdning er vigtigt, hvorfor vi fortsætter med at belyse udfordringerne ved de mange påstande og antagelser om kropsholdningens betydning.

Skolebørn, skrøbelige rygge og dårlig holdning

Når det gælder kropsholdning, er intet helligt, selv skolebørn skal stå ret, når det handler om korrekt kropsholdning (2). 

Vi har stadig den opfattelse, til trods for at forskningsresultater viser det modsatte, at et sundt barn burde udføre sine daglige pligter meget mere succesfuldt, hvis det forsøgte at ligne en årvågen soldaterkadet - helst med ret holdning.

Denne praksis kan stadig observeres den dag i dag på både skoler og i videnskabelige forsøg, hvor børn undervises i at sidde, ligge, stå og løfte korrekt (23, 24). Kender du efterhånden nogen, som ikke har fået at vide, at de skal huske at løfte med benene, og IKKE med ryggen?

Læs vores artikel om Sådan løfter du med korrekt løfteteknik (på vej)

For at fremme formidlingen af kompleks anatomisk viden til børn i alderen 9-11 år anvendte man i et forsøg sågar en tegneseriekarakter med navnet “dovne Leo”, som skræmmeeksempel. Leo gjorde sine diskusskiver i ryggen meget kede af det ved at være doven og gøre alting forkert (23).

Hvis du tænker tilbage på din egen barndom, tænkte du da meget over hvordan du bevægede dig? Nej, vel? Ville det have været sjovere eller lettere at løbe og lege, spille fodbold, eller klatre i træer, hvis du konstant skulle have et fokus på hvordan din ryg skulle bevæge sig, for ikke at gøre dine diskusskiver meget kede af det?  Her skal det tilføjes at der ikke er rigtige eller forkerte måder at bruge sin ryg på eller bestemte bevægelser der ødelægger diskusskiverne.

Det er vores ståsted, at den form for skræmmeretorik, hvor børn såvel som voksne pålægges regler for bevægelse, eller ideer om kroppen som skrøbelig hvis ikke den bruges korrekt, kan indskrænke leg, kropslig nysgerrighed og udfoldelse, samt forvrænge ens kropsbillede og bidrager potentielt til smerter.

Holdningskorrektion med holdningskorrigerende trøjer

Hvem ville ikke ønske sig, at man kunne tage en stram trøje på og så på magisk vis forsvandt nakkesmerter, skuldersmerter eller rygsmerter? Jeg tror, at vi alle ville ønske os, at det kunne være så simpelt, og derfor er der også et kæmpe marked for salg af denne slags spændetrøjer, der “retter dig op” og “giver dig den rigtige holdning”.

Selvom trøjerne kan ændre din holdning mens du har dem på, er der ikke noget der tyder på at de ændrer din kropsholdning når du ikke har dem på. Og selvom du får det bedre af at have dem på, er det for de fleste en kortvarig eller midlertidig effekt. På nuværende tidspunkt er der absolut ingen relevant forskning der viser, at disse trøjer har sin plads i behandling af smerter (25).

Læs mere om de Spændende spændetrøjer her (på vej) 

Hvordan ser den normale kropsholdning egentlig ud?

I det følgende ser vi på den statiske kropsholdning, altså øjebliksbilledet af, hvilke trends der udfolder sig hos normale mennesker uden smerter eller nedsat funktion.

Spørgsmålet er, om vi overhovedet kan diskutere, hvordan den normale kropsholdning ser ud?

Først og fremmest er vi lidt tilbageholdende med at kalde det en normal, god eller dårlig holdning, fordi al forskning peger på, at der ikke findes rigtig eller forkert, normal eller unormal, når det kommer til kropsholdning. Kropsholdning handler i større grad om naturlig variation, hvor vi alle ser forskellige ud, og hvor vores knogler og kroppe udvikler sig forskelligt. Derfor er den normale kropsholdning måske mere et udtryk for en trend eller tilbøjelighed i udviklingen og brugen af vores krop. 

Kropsholdning bliver desuden gjort til et statisk fænomen, som vi kan forme og ændre efter behov. Faktum er, at vores kropsholdning ser ud til at ændre sig i løbet af dagen og er på den måde ikke en stationær tilstand, men blot et øjebliksbillede af, hvordan dine knogler er arrangeret i tid og rum for en kort stund (26, 27, 28).

Fremskudt hoved eller forward head posture

Ser man på forekomsten af fremskudt hovedstilling, varierer forekomsten mellem 64% og 85,5% på tværs af forskellige alder- og befolkningsgrupper (29-33). En sjov konklusion i en undersøgelse af akademikere mellem 18-30 år, hvoraf 73% havde fremskudt hoved eller “forward head posture”, var, at kun 27% havde “normal” holdning af hovedet (31). Det er derfor ikke rigtig muligt at sige noget om betydningen af nakkens kurvatur (34).

Hvordan kan “normalen” udgøre mindre end 50%? For at kunne sige dette må man som minimum have en “normal” gruppe af mennesker at sammenligne med, men dette udeblev i studiet.

Interessant nok er der forskning der paradoksalt nok tyder på, at fremskudt hoved kan minimere risikoen for nakkesmerter (35).

hæmmedesvage dybe halsmuskler-7

Mobilnakke

Mobilnakke eller tekstnakke er en tilstand, som ofte i medierne bliver dæmoniseret og forbundet med noget farligt. Og mobilnakke står ikke alene som syndrom der bliver beskyldt for at være årsag til nakkesmerter og hovedpine. Du har vel hørt om avisnakken, lektienakken, skaknakken, ipadnakken osv. ikke sandt? 

Nå ikke? Jamen bøjer man ikke hovedet i længere tid ved de aktiviteter?  Selvfølgelig gør man det og det er helt okay og fuldstændig ufarligt. At bøje nakken er ikke noget du behøver at bekymre dig om, heller ikke hvis du ser på en mobil. Det kan du læse meget mere om i vores artikel Mobilnakke – skræmmekampagne eller god information?

Fremskudte eller rundede skuldre

Ser vi på forskningen af de famøse rundede skuldre, som typisk bebrejdes for stort set alle problemer i livet, samt smerter i ryg, nakke eller hoved, er forekomsten noget højere, end man skulle tro. 

På tværs af forskellige aldersgrupper uden smerter er forekomsten mellem 66% og 73% (30, 32) – Det er altså normalen. Vi har ikke kunne finde forskning der kigger på fremskudte skuldre og smerter men hvis det skulle være en farlig tilstand ville der så ikke være forskning som viste at det forholdt sig sådan?

Så vi tillader os at antage, også fordi vi kommer med anden forskning senere der peger i samme retning, at fremskudte skuldre ikke er så farlig en tilstand, som mange tror og påstår.

Skoliose - den forbudte S-form

De fleste har formentlig set en person bagfra med en s-formet rygsøjle. Denne tilstand i rygsøjlen kaldes for skoliose og varierer i sværhedsgrad. Skoliose er i mange år blevet gjort til skurken og årsag til rygsmerter, samt fået skyld for at gøre rygraden svag og skrøbelig. Måske du kender nogen, som på Forsvarets Dag (tidligere kaldt session) blev kasseret og dømt uegnet til at kunne aftjene værnepligt, fordi de havde skoliose.

Forekomsten af idiopatisk skoliose (skoliose uden identificerbar årsag) for børn og unge ligger mellem 0,47% – 5,2% (36). Denne forekomst stiger med alderen i en sådan grad, at 68% af personer over 60 år indfrier de diagnostiske kriterier for skoliose (37). Det overrasker formentlig de fleste, at så mange over 60 år har skoliose, men ligesom vi forandrer os på ydersiden, med grå hår og rynker når vi ældes, ændres vi også på indersiden, hvilket blandt andet medfører forandringer på vores knoglestrukturer. 

Hvis skoliose altid resulterer i en skrøbelig og smertefuld ryg, må man antage at forekomsten af rygsmerter og skoliose følges ad, samt at større skoliose medfører flere rygsmerter. Det er dog ikke tilfældet og flere studier tyder på, at skoliose i de fleste tilfælde er en ufarlig og godartet tilstand (38-41).
Nogle studier finder sammenhæng mellem skoliose og smerter, men dette kan forklares ved de bekymringer og den opmærksomhed ryggen får på grund af skoliosen frem for skoliosens kurver (39, 42). Negativt selvbillede, depression, bekymringer og undgåelsesadfærd ses i højere grad ved personer med skoliose, og disse tilstande er forbundet med øget risiko for smerter (42-45).

Hvis man alligevel benytter den traditionelle tankegang, hvor man forsøger at behandle en skoliose ved at rette den med et korset, så ses der faktisk nedsat selvværd og øget risiko for at have ondt (42, 46). Det tyder altså på, at måden vi håndterer skoliose på, kan have indflydelse på personens smerter og livskvalitet. 

Patienter behandlet ved Katharina Schroth instituttet i 1920’erne. De fleste havde en kurvatur på skoliosen som var over 90 grader (cobb vinkel).

Læs mere i vores artikel Skoliose hvad skal du vælge af behandling? (kommer snart)

Nogle af verdens bedste atleter har skoliose, hvilket du kan se eksempler på længere nede i artiklen. Skoliose er altså ikke en dommedagsprofeti, og den kan hverken forudsige om du kan leve et godt liv, hvordan du må bevæge dig, eller om du kommer til at få rygsmerter i fremtiden.

Morbus Scheuermann

Morbus scheuermann er den hyppigste årsag til udviklingen af en krumrygget (hyperkyfoseret) kropsholdning i ungdommen. Tilstanden karakteriseres ved en ufuldstændig udvikling af forreste del af hvirvellegemet (ryghvirvlen), hvilket skaber en kileformet vinkel på hvirvellegemerne, og dermed en mere eller mindre krumrygget kropsholdning (47).

På tværs af 14 europæiske lande er forekomsten af morbus scheuermann 8% for personer over 50 år, en andel der er sammenlignelig mellem mænd og kvinder (48).

Ingen er fritaget for at kunne have skeletvariationer. (psst...Mikkel har ingen smerter)

Ændringen i kropsholdning er den primære årsag til, at personer med Mb Scheuermann henvender sig til en sundhedsprofessionel. Rygsmerter er ofte milde, hvis de overhovedet er til stede, og intensiteten af smerter kan ikke forklares med graden af kyfose (krumning i ryggen) (47). Når større krumning ikke fører til flere smerter, må det antages at Morbus Scheuermann er en harmløs tilstand, omend den kan føre til kosmetiske gener for den enkelte.

"Ret dig op!" "Sid ordentligt!" "Lad være med at sidde og hænge!" "Sæt dig op!"

Den hængende siddestilling

“Ret dig op”, “sid ordentligt”, “lad være med at sidde og hænge”, “sæt dig op” – og sådan kunne vi fortsætte. Den afslappende siddestilling, hvor du runder i lænd og læner dig tilbage og slapper af, så ryggen får en C-form, er en af de mest almindelige kropsstillinger (49, 50). Præcis denne stilling kan hurtigt få “kropspolitiet” på banen og skrige dig ind i ansigtet, om du er totalt sindssyg, og om du ved, hvad du gør ved din rygrad?!

People should have "postural rights". No one should be shamed or blamed for their posture

Sjovt nok har forskning vist, at den rundryggede siddestilling er den foretrukne hos smertefri personer (50). Derudover har den “korrekte” oprejste siddestilling vist sig at øge trykket på diskus, hvor den afslappende stilling modsat har vist sig rent faktisk at kunne øge væskeindholdet i diskus (51), og dermed bidrage til tilførslen af næringsstoffer.

Ligeledes viser forskning der undersøger sammenhængen mellem den stillesiddende arbejde og smerter at stillesiddende arbejde ikke i sig selv er en risikofaktor (52-58).

Læs vores artikel om den siddende stilling og rundet ryg her (på vej).

Fra venstre ses hhv. det neutrale, bagudtiltede og fremadtiltede bækken.

Fremadtiltet bækken

Vi møder en del klienter der er blevet fortalt, at de har smerter, fordi deres bækken er fremadtiltet – et såkaldt “anterior tilt”, eller “lower crossed syndrom”, som Vladimir Janda ville kalde det. Bare rolig, har du fremadtiltet bækken hører du rent faktisk til “normen”. Fremadtiltet bækken forekommer hos 85% af mænd og 75% af kvinder, der alle er asymptomatiske (59). Hvis vi antog, at denne tilstand førte til flere smerter, ville det være rigtig dårligt nyt for størstedelen af befolkningen. Heldigvis har vi ikke kunne identificere et eneste studie der viser en sammenhæng mellem bækkentilt, uanset retning/stilling, og smerter.

En interessant lille detalje er at det slet ikke er muligt for en behandler med stor præcision ved tests at kunne diagnosticere hvorvidt dit bækken er tiltet eller ej (60-64).

Benlængdeforskel og kropsholdning

Benlængdeforskel er ofte en tilstand, som er misforstået af mange. Det er ikke ualmindeligt at vores klienter fortæller os at de tidligere har fået at vide at de har benlængdeforskel og at dette kunne være årsagen til deres symptomer. 

Det er faktisk lidt underligt at det er sådan af flere forskellige årsager. 

  • 90% af alle mennesker er født med benlængdeforskel
  • Vi kan ikke måle benlængdeforskel ved øjemål eller centimetermål (65)
  • Røntgen og scanninger er den eneste måde at måle benlængdeforskel (65)
  • Forskning har vist at benlængdeforskel ikke er årsagen til rygsmerter (66)
  • Forskning har vist at pludselig benlængdeforskel efter operation kan øge risikoen for rygsmerter (67)

Så, hvis du tror at du har benlængdeforskel så tillykke du er normal 😀 

Læs vores artikel om benlængdeforskel her

Platfod

Flade fødder, pronation eller platfodethed – kært barn har mange navne. Disse betegnelser betyder, at en større del af din fodbue/svang har kontakt med underlaget i stående stilling.

Mange tror at tilstanden er unormal, eller fører til smerter og skader i hele kroppen, men faktisk er vi alle født med flade fødder. Det er gennem de første leveår at svangen udvikler sig, hvorefter fødderne bliver mindre flade. I 3-års alderen er 54% af børn platfodede, mens kun 24% er det i 6-års alderen (68). For voksne er forekomsten 13,6% (69).

Hvis platfod angiveligt skulle være en farlig tilstand ville det være rimeligt at antage, at en aktivitet som løb ville øge risikoen for smerter – sådan er det bare ikke, som du kan læse nedenfor.

"Platfod øger ikke din skades/smerterisiko ved løb"

I et stort dansk studie fra 2013 undersøgte man, om personer med anden fodstilling end neutral havde øget skadesrisiko, hvis de løb med en neutral løbesko. Hele 927 uerfarne løbere blev inkluderet i studiet.

De fik alle udleveret den samme neutrale sko og et løbeur til at dokumentere deres træninger. I et helt år fulgte man løberne, som sammenlagt tilbagelagde 326.803 km. Det svarer til at hver person løb næsten 1 km om dagen i et år!

Resultaterne fra studiet vil måske overraske dig, hvis du selv har investeret i dyre antipronationssko – Der var nemlig ikke større risiko for skader eller smerter, for de løbere der havde flade fødder. Faktisk så man lavere skadesrisiko for den gruppe, som havde moderat platfodethed (70).

Hvis det er både helt normalt at være platfodet, og ikke øger skadesrisikoen under løb, så er flade fødder nok bare en normal variation af, hvordan sunde og stærke fødder kan se ud!

Naturlige variationer af skelettet giver individuel kropsholdning

Oven i alle disse sjove og interessante informationer om kropsholdning, og hvordan vi alle har afvigelser fra det kropslige ideal, er der også sjove variationer i vores skelet, som du formentlig ikke er klar over. Variationer der gør det fuldstændig umuligt at justere eller korrigere din kropsholdning, fordi man ikke kan ændre din knoglestruktur.

Læs vores artikel om Skøre knogler og naturlige variationer i knoglesammensætning (på vej) 

Du ser ud som du gør!

- og det er helt magnifique

Knoglevariationer

Så ikke nok med, at kropsholdning er baseret på et uopnåeligt ideal, så er de kropsfejl og den asymmetri, som behandlere finder, normale variationer af kropsholdninger og ikke fejl. Variation og forskellighed er normalen, ikke undtagelsen!

Men betyder det så, at kropsholdning ikke har nogen sammenhæng med smerter?

Sammenhæng mellem kropsholdning og smerter

Som du forhåbentlig har fået et godt og grundigt indtryk af, har vi alle forskellige kropsholdninger, hvor vi, sammenlignet med det teoretiske kropsideal, alle kunne ligge i kategorien forkert eller dårlig kropsholdning i varierende grad. Spørgsmålet, som vi mangler at svare på, er, om de holdningsmæssige afvigelser, som traditionelt set har været anskuet som dårlig holdning, har en betydning for, om vi mærker smerter?

Vi kunne ikke finde nogen gode studier, der afviste eller påviste sammenhæng mellem fremskudte skuldre og smerter.

(kender du til nogen studier, må du meget gerne sende dem til os)

Kropsholdning i den virkelige verden

Som du har læst, er vi alle asymmetriske, skæve og forskellige, men på trods af datidens eller nutidens kropsidealer, er du og vil du altid være perfekt, som du er i kropsholdningsmæssig forstand. Der findes ikke noget rigtigt og forkert, god eller dårlig kropsholdning og asymmetri og afvigelser fra en teoretisk perfekt kropsholdning er virkeligheden for alle. Du kan ikke opnå den korrekte kropsholdning, det er umuligt og selv hvis du kunne er der intet der tyder på at det gavner dig på nogen måder. Og ved du hvad, du behøver heller ikke opnå en bestemt kropsholdning for at være sund, god til at bevæge dig eller smertefri.

Vi har samlet nogle eksempler på personer fra verdens sportselite, som heller ikke kan leve op til en rigtig eller korrekt kropsholdning.

Vidste du?

Kropsholdning er slet ikke en statisk “ting”. Kropsholdning er dynamisk og ændrer sig faktisk i løbet af dagen! (27)

Man skal da have perfekt kropsholdning for at dyrke elitesport - ikke?

Usain Bolt

er verdensrekordindehaveren på 100 og 200 meter sprint for mænd. Interessant nok har han både skoliose, benlængdeforskel og skæve storetæer. Utroligt at han har kunne løbe 100 meter på 9,58 sekunder ikke sandt? Du kan finde mange historier om hans udfordringer med de tilstande men forhåbentlig ved du bedre nu. Ja, han har haft smerter gennem sit liv som alle andre, men det er formentlig ikke på grund af de normale kropsafvigelser han og mange andre har.

Michael Phelps

har inden for svømning vundet 28 OL-medaljer, 23 er af guld, 3 af sølv og 2 af bronze. Som du kan se på billedet, har Michael fremskudt hoved og skuldre. Han har i øvrigt også flad ryg og bækkenet tiltet lidt bagud. På trods af at han uden sammenligning er den person i historien der har vundet flest olympiske medaljer (78) vil du stadig finde et hav af artikler der skriver om hans “dårlige kropsholdning” og hvordan det forårsager et hav af problemer.

Det er lige til at blive træt af inde i sjælen. Hvis du søger på "Michael Phelps posture" og læser nogle af artiklerne, så læg mærke til de manglende videnskabelige referencer. Ligesom alle andre “ved” de bare at kropsholdningen er dårlig eller forkert.

løber med dårlig kropsholdning og svær pronation

Haile Gebrselassie

er verdens bedste langdistance-løber gennem tiderne med 27 verdensrekorder. Haile har efter traditionel visdom meget slem overpronation i sine ankler, og du kan i nedenstående se, hvordan indersiden af hans ankler nærmest “kysser” jorden når han løber. En af historiens bedste løbere, åh hvem der dog lige kunne få lov at rette hans løbeteknik og give ham et par antipronationssko…….

Video med pronation hos topatleten, Haile Gebrselassie

Det burde være umuligt med dårlig holdning - og dog!

To af vores personlige favoritter indenfor dårlig kropsholdning og fantastiske fysiske bedrifter, er Stuart Jamieson og Lamar Gant. Begge har svær skoliose men Stuart mangler også lige en halv brystkasse og har neuralrørsdefekt (spina bifida). Til trods for de fleste af os ville tænke det værste ud fra et kropsholdningsperspektiv, og være tilbøjelige til at tænke, at de ville skade deres krop ved at løfte noget tungt. har de begge formået at dødløfte verdensrekorder! Heldigt, at de forblev kropsoptimister i en kultur hvor afvigelser, især store afvigelser er forbundet med fordomme og stigma.

Lamar Gant

blev som 14 årig diagnosticeret med skoliose. Men da han ingen smerter havde fortsatte han med at leve sit liv og dyrke sport og træne med vægte. I 1980 blev han som 23 årig optaget i International Powerlifting Federation Hall of Fame samme år blev han tilbudt operation for skoliose – han afslog. I 1985 blev Lamar Gant den første person i verden til at dødløfte 5 x sin egen kropsvægt.

Du kan læse mere om Lamar Gants historie her.

Stuart Jamieson

var forventet at dø, inden han blev to år, og blev advaret mod at løfte tunge vægte af sundhedsprofessionelle. I dag lever han i bedste velgående med skoliose og rygsygdommen spina bifida og er verdensrekordholder i dødløft.

Du kan her læse yderligere om Stuart Jamieson her.

“You don’t have to be held down by what you have been given in your life, it all depends on how you label yourself… I’ve not allowed my disability to define my quality of life.”

Din krop er stærk, robust og tilpasningsdygtig

Din krops enorme tilpasningsdygtighed er noget som stort set alle glemmer at tage højde for. Kropspolitiet har travlt med deres skræmmeretorik og skræmmekampagner hvor kroppen gøres svag og skrøbelig og hvor du “tilfældigvis” få det rigtige “fix”, hvor de korrigerer noget ved dig dig og din krop. Men Lamar Gants og Stuarts Jamiesons historier er bevis på det modsatte og der er faktisk mange andre eksempler på, hvordan vi som mennesker har en fantastisk tilpasningsevne.

En af de mere ekstreme tilpasninger, vi kender til, er denne Cirque du Soleil-artist, som kan bøje sig så meget bagover, at han kan ligge på sine baglår og udføre øvelsen bænkpres med 50 kg. Videoen er ikke for sarte sjæle men du kan se videoen her.

En af de helt store fejlantagelser omkring kroppen er, at den fungerer som en bil eller en slags bygning, hvor stolperne (knoglerne) skal være stablet lige og præcist oven på hinanden, for at bygningen ikke braser sammen.

Heldigvis gælder disse principper i stedet for mennesker:

Du er ikke en bil, men en levende biologisk, selvhelende organisme

Ja, der er sygdomme og tilstande som er undtagelsen til ovenstående principper, men… 

Du er ikke en bil, men en levende biologisk organisme, der løbende kan justere og tilpasse dig dine omgivelser. Har du en skæv krop, er det sådan, du er født, og sådan du ser ud. Det er ikke rigtigt eller forkert, det er bare dig og i princippet perfekt. Det er den krop, du har og skal bruge til din færd gennem livet, og derfor kan det meget bedre betale sig at elske den, som den er, og give den kærlighed med regelmæssig bevægelse, hvile og næring.

At vores kroppe generelt er stærke, robuste og tilpasningsdygtige, behøver vi kun at se de paralympiske lege for at få bekræftet.

Siger I, at kropsholdning er fuldstændig ligegyldigt?

Nej, på trods af alt det, vi har skrevet, så er kropsholdning selvfølgelig ikke ligegyldig. Kropsholdning betyder noget. Den betyder faktisk meget. Bare ikke på den firkantede sort/hvide måde, som vi alle har lært omkring kropsholdning. 

Hvordan du bruger din krop, og hvilken kropsholdning du gør brug af, betyder meget for, hvor lang tid du kan udføre et stykke arbejde, eller om du får smerter. Sid i hvilken som helst stilling og lad være med at bevæge dig længe nok, så får du ubehag og smerter.

Men har du stivhed eller smerter i kroppen, som du gerne vil til livs, så er du formentlig i de fleste tilfælde bedre stillet ved at bruge din tid og energi på andre ting end at forsøge at korrigere eller forbedre din holdning.

Den bedste kropsstilling er den næste kropsstilling

Populært og simpelt kan du bruge ovenstående citat til at guide dig. Bevæg dig en gang imellem, det klarer de fleste problemer med smerter og ubehag, som er relateret til ensformig kropsholdning. 

Men der er også andre tilfælde, hvor kropsholdning har en betydelig relevans. Eksempelvis, vil der ved flere sportsaktiviteter formentlig være kropsholdninger, som er mere hensigtsmæssige at indtage end andre. Det mest simple eksempel er vægtløftning, hvor det nok er en god ide at have stangen tæt på kroppen, da det bliver “lettere” i den forstand, at du skal generere mindre kraft for at løfte stangen.

Det er også muligt at du lider af en bestemt sygdom eller tilstand som kan være en begrundelse for at kropsholdning kan have en betydning, men generelt set er kropsholdning ikke noget de fleste mennesker bør skænke en tanke. 

Din krop passer på dig

Mange bekymrer sig om deres kropsholdning og bruger tid og energi på at gøre det rigtige for kroppen. Problemet er, at din hjerne og nervesystem allerede har påtaget sig den opgave og tager sig fint af din krop og styrer, hvordan du bruger den, helt uden din indgriben. Hvis din hjerne og dit nervesystem føler, at du har brug for at bevæge dig lidt, vil du typisk bevæge dig lidt uden du opdager det og ellers vil du mærke lidt ubehag eller smerter. Faktisk, er det generelt set ikke muligt for dig, langsomt at skade dig selv eller din krop, og derfor kan du med ro i sindet lade din hjerne og nervesystem tage sig af dig og hvordan du står, sidder eller ligger. 

Hvis du er uenig i dette, er du så af den holdning, at du kan rejse dig op nu og vrikke langsomt om på din ankel, så du skader den? De fleste vil sige nej, men hvis du fik tilbudt en milliard for at gøre det, vil du nok alligevel være selvsikker nok på at det nok skulle lykkedes dig at få vrikket om på anklen. Til gengæld, hvis du skulle betale en milliard hvis ikke det lykkedes dig at vrikke om på anklen og skade den i første forsøg, ville du nok ikke tage væddemålet.

Pointen med denne lille historie er, at det faktisk er ret svært at skade din krop, især hvis det er langsomt, kontrolleret og viljestyret. Hvis det er så svært at skade dig selv med vilje, tror du så risikoen er stor når du ikke forsøger at skade dig selv?

Slip frygten for dårlig holdning - den kan skade dig!

Dine tanker og overbevisninger omkring kropsholdning er ikke ufarlige, fordi de påvirker dine følelser og dermed også din adfærd. Det betyder, at du i praksis kan gå og bekymre dig og stresse over, hvorvidt du sidder rigtigt, står rigtigt, ligger rigtigt, løfter rigtigt osv. Det kan få dig til, at give din kropsholdning så meget opmærksomhed, at du har et konstant internt fokus på din krop, samtidig med du måske anstrenger dig for at spænde ekstra op i forskellige muskler i håbet om at opnå den “rigtige kropsholdning”, begge dele er stressende. 

Se vores video om hvordan mange forskellige faktorer kan bidrage til og vedligeholde dig i kroniske smerter.

Sårbare mennesker har problemer nok!

Tænk på hvordan det må føles, at have svære smerteproblemer og gå til en behandler der beder dig om at tage næsten alt dit tøj af. Herefter fremhæver behandleren variationer og asymmetrier i din kropsholdning. Helt normale og ufarlige tilstande som bliver gjort til fejl. Fejl, du ikke kan ændre på; fejl, der ifølge forskningen ikke er vigtige for at komme dine smerter til livs. Er det okay at giver mennesker flere problemer end de i forvejen havde - og endda problemer som i virkeligheden er selvopfunde og slet ikke eksisterer? Stop med at gøre folk og deres kroppe forkerte!

Når kroppen gør ondt

Der er tilfælde hvor kropsholdning og smerter har en sammenhæng. Måske har du oplevet at bestemte kropsholdninger eller stillinger altid gør ondt eller gør ondt efter kortere tid, og har tænkt at det måske skyldtes dårlig eller forkert kropsholdning. Men selvom en bestemt kropsholdning eller kropsstilling gør ondt, er det ikke ensbetydende med, at den er forkert eller dårlig. Der kan ligge mange mekanismer bag at bestemte kropsholdninger eller kropsstillinger kan gøre ondt.

Her kan en smertebehandler hjælpe dig med at finde ud af om du har en skade eller sygdom som er årsagen til smerterne eller om din krops alarmsystem er blevet følsomt og overbeskyttende som medfører en lavere tolerance overfor forskellige kropsstillinger. Er din krops alarmsystem blevet overbeskyttende kan vi som smertebehandler hjælpe dig med at identificere de forskellige mekanismer der ligger bag følsomheden så du kan genvinde friheden til at bruge din krop uden begrænsninger af smerter. 

Du kan læse mere om hvordan vi behandler smerter og funktionsnedsættelser her

Konklusion og sammendrag om kropsholdning

Sammenhængen mellem smerter og kropsholdning er udelukkende baseret på tradition, kultur, fantasi eller en god idé, som kun holder i teorien. Når vi med videnskab fjerner tradition, kultur, overbevisninger, holdninger og krydsede fingre, findes der ikke et videnskabeligt fundament for at bebrejde eller fordømme specifikke kropsholdninger som dårlige eller farlige! 

Den ideelle kropsholdning, er et ikke-opnåeligt kropsideal, der er opfundet af en gruppe forskere og baseret på deres personlige meninger. Der var ikke dengang, ej heller i dag, noget videnskabeligt belæg eller data som begrundelse for god eller ideel kropsholdning.

Selvom du kan finde et enkelt studie, der peger på, at kropsholdning og depression kan have en sammenhæng (80), betyder det stadig ikke, at bestemte kropsholdninger kan forklare, hvorfor du har ondt eller kan forudsige, om du får ondt (35, 81, 82).

Du godt kan finde enkelte studier, der finder en sammenhæng mellem dårlig holdning og smerter. Desværre er disse studier typisk af så dårlig kvalitet, at det ikke er papiret, studiet er printet på, værd, hvilket skal sammenholdes med et hav af andre studier som modbeviser sammenhængen mellem kropsholdning og smerter  (30, 57, 73, 83). Den samlede mængde af forskning omkring sammenhængen mellem smerter og kropsholdning er ret entydig. Der er ingen grund til at have en dårlig holdning om din kropsholdning. Brug din tid, energi og penge på andet end at ændre din kropsholdning!

Men selv hvis du skulle have et ønske om at ændre din kropsholdning, så er det slet ikke så ligetil. Det er for hårdt viljestyret at ændre din kropsholdning og kræver konstant indsats. Lige så snart du slapper af ændrer din kropsholdning sig. Hvis du bruger træning til at ændre din kropsholdning, kræver det formentlig meget mere tid og energi end den, vi bruger i et træningscenter (84). Og selvom der er mange behandlere, som påstår at kunne korrigere en dårlig holdning med holdningskorrigerende behandling, så viser 4 ugers manipulation (knæk) af nakken, 2 gange om ugen, ikke nogen ændring i nakkens kropsholdning (85). Der er i det hele taget megen tvivl om, hvorvidt manuel terapi overhovedet kan ændre væv i kroppen (86). Selv personer med skoliose, som benytter sig af et korset døgnet rundt for at få en reduktion i skoliosens kurver, opnår ikke vedvarende reduktion, men årlig progression af skoliosen (87). Derfor, er det vores holdning, at kropsholdning ikke bør være et stort fokus for dig i dit liv, på vores sundhedsprofessionelle uddannelser eller som en del af smertebehandling.

Tre praktiske råd, du kan tage med dig fra denne artikel:

  1. Der er god grund til at være kropsoptimist. Din krop er stærk, robust og tilpasningsdygtig så brug den – du går ikke i stykker. 
  1. Drop bekymringerne om din kropsholdning, stå, sid, lig som du har lyst og føler behageligt. 
  1. Brug alarmen på din telefon eller forsøg at indarbejde små pauser, hvis du er tilbøjelig til at stå eller sidde længe, i den samme stilling. 

1:  Slater D, Korakakis V, O’Sullivan P, Nolan D, O’Sullivan K. “Sit Up Straight”: Time to Re-evaluate. J Orthop Sports Phys Ther. august 2019;49(8):562–4.

2: Gilman SL. “Stand Up Straight”: Notes Toward a History of Posture. J Med Humanit. marts 2014;35(1):57–83.

3: Jesper Andersen, u. å. Rakitis (engelsk syge) – Patienthåndbogen på sundhed.dk [Online].Tilgængelig fra: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/vaekst-og-udvikling/rakit-engelsk-syge/ [Lokaliseret 30-09-2022].

4: Jesson, T., 2020. Upright and uptight: the invention of posture [Online]. Medium, 8. juni.Tilgængelig fra: https://medium.com/@thomas_jesson/upright-and-uptight-the-invention-of-posture-fe48282a4487 [Lokaliseret 19-10-2021].

5: Yosifon, D. & Stearns, P.N., 1998. The Rise and Fall of American Posture, The American Historical Review, årg. 103, nr. 4, s. 1057.

6: Kendall, H. O., Kendall, F. P., & Boynton, D. A. (1952). Posture and pain. Baltimore: Williams and Wilkins.

7: Fysioterapeutuddannelsen Odense. Semesterbeskrivelse 1. semester. UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole; 2022.

8:  Fysioterapeutuddannelsen Odense. Semesterbeskrivelse 4. semester. UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole; 2022.

9: Stagnara P, De Mauroy JC, Dran G, Gonon GP, Costanzo G, Dimnet J, m.fl. Reciprocal angulation of vertebral bodies in a sagittal plane: approach to references for the evaluation of kyphosis and lordosis. Spine (Phila Pa 1976). august 1982;7(4):335–42.

10: Claeys K, Brumagne S, Deklerck J, Vanderhaeghen J, Dankaerts W. Sagittal evaluation of usual standing and sitting spinal posture. J Bodyw Mov Ther. april 2016;20(2):326–33.

11: Barrey C, Jund J, Noseda O, Roussouly P. Sagittal balance of the pelvis-spine complex and lumbar degenerative diseases. A comparative study about 85 cases. Eur Spine J. september 2007;16(9):1459–67.

12: The Janda Approach. About Dr. Vladimir Janda muscle imbalance syndromes [Internet]. [henvist 1. august 2022]. Tilgængelig hos: http://www.jandaapproach.com/about/ 

13: Page P, Frank CC, Lardner R. Assessment and treatment of muscle imbalance: the Janda approach. Champaign, IL: Human Kinetics; 2010. 297 s.

14: Lewis, J.S., Green, A. & Wright, C., 2005. Subacromial impingement syndrome: The role of posture and muscle imbalance, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, årg. 14, nr. 4, s. 385–392.

15: Greenfield, B. et al., 1995. Posture in patients with shoulder overuse injuries and healthy individuals, The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, årg. 21, nr. 5, s. 287–295.

16: Grob, D., Frauenfelder, H. & Mannion, A.F., 2007. The association between cervical spine curvature and neck pain, European Spine Journal: Official Publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, årg. 16, nr. 5, s. 669–678.

17: Heino, J.G., Godges, J.J. & Carter, C.L., 1990. Relationship between Hip Extension Range of Motion and Postural Alignment, The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, årg. 12, nr. 6, s. 243–247.

18: Nourbakhsh, M.R. & Arab, A.M., 2002. Relationship between mechanical factors and incidence of low back pain, The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, årg. 32, nr. 9, s. 447–460.

19: Hides, J. et al., 2010. Psoas and quadratus lumborum muscle asymmetry among elite Australian Football League players, British Journal of Sports Medicine, årg. 44, nr. 8, s. 563–567.

20: Gray, J. et al., 2016. Symmetry, not asymmetry, of abdominal muscle morphology is associated with low back pain in cricket fast bowlers, Journal of Science and Medicine in Sport, årg. 19, nr. 3, s. 222–226.

21: Korakakis, V. et al., 2019. Physiotherapist perceptions of optimal sitting and standing posture, Musculoskeletal Science & Practice, årg. 39, s. 24–31.

22: Keeve, J.P., 1967. “Fitness,” “posture” and other selected school health myths, The Journal of School Health, årg. 37, nr. 1, s. 8–15.

23: Geldhof E, Cardon G, De Bourdeaudhuij I, De Clercq D. Effects of a two-school-year multifactorial back education program in elementary schoolchildren. Spine (Phila Pa 1976). 1. august 2006;31(17):1965–73. 

24: Minghelli B, Nunes C, Oliveira R. Back School Postural Education Program: Comparison of Two Types of Interventions in Improving Ergonomic Knowledge about Postures and Reducing Low Back Pain in Adolescents. Int J Environ Res Public Health. 22. april 2021;18(9):4434.

25: Palsson, T.S. et al., 2019. The use of posture-correcting shirts for managing musculoskeletal pain is not supported by current evidence – a scoping review of the literature, Scandinavian Journal of Pain, årg. 19, nr. 4, s. 659–670.

26: Kripa S, Kaur H. Identifying relations between posture and pain in lower back pain patients: a narrative review. Bull Fac Phys Ther. december 2021;26(1):34. 

27: Dreischarf M, Pries E, Bashkuev M, Putzier M, Schmidt H. Differences between clinical “snap-shot” and “real-life” assessments of lumbar spine alignment and motion – What is the “real” lumbar lordosis of a human being? J Biomech. 21. marts 2016;49(5):638–44.

28: Schmidt H, Bashkuev M, Weerts J, Graichen F, Altenscheidt J, Maier C, m.fl. How do we stand? Variations during repeated standing phases of asymptomatic subjects and low back pain patients. Journal of Biomechanics. marts 2018;70:67–76.

29: Naz A, Bashir MS, Noor. Prevalance of forward head posture among university students. Rawal Medical Journal. 1. april 2018;43:260–2.

30: Griegel-Morris P, Larson K, Mueller-Klaus K, Oatis CA. Incidence of common postural abnormalities in the cervical, shoulder, and thoracic regions and their association with pain in two age groups of healthy subjects. Phys Ther. juni 1992;72(6):425–31.

31: Singh S, Kaushal K, Jasrotia S. Prevalence of forward head posture and its impact on the activity of daily living among students of Adesh University – A cross-sectional study. AUJMSR. 19. december 2020;2:99–102.

32: Vakili L, Halabchi F, Mansournia MA, Khami MR, Irandoost S, Alizadeh Z. Prevalence of Common Postural Disorders Among Academic Dental Staff. Asian J Sports Med. juni 2016;7(2):e29631.

33: Chandoliya H, Chorsiya V, Kaushik D. Prevalence and Levels of Forward Head Posture among School Going Children. American J Epidemiol Public Health. februar 2021;5(1):022–5.

34: Gay RE. The curve of the cervical spine: variations and significance. J Manipulative Physiol Ther. december 1993;16(9):591–4.

35: Richards, K.V. et al., 2021. Is Neck Posture Subgroup in Late Adolescence a Risk Factor for Persistent Neck Pain in Young Adults? A Prospective Study, Physical Therapy, årg. 101, nr. 3, s. pzab007.

36: Konieczny, M.R., Senyurt, H. & Krauspe, R., 2013. Epidemiology of adolescent idiopathic scoliosis, Journal of Children’s Orthopaedics, årg. 7, nr. 1, s. 3–9.

37: Schwab F, Dubey A, Gamez L, El Fegoun AB, Hwang K, Pagala M, m.fl. Adult scoliosis: prevalence, SF-36, and nutritional parameters in an elderly volunteer population. Spine (Phila Pa 1976). 1. maj 2005;30(9):1082–5.

38: Hartvigsen, J. et al., 2018. What low back pain is and why we need to pay attention, The Lancet, årg. 391, nr. 10137, s. 2356–2367.

39: Balagué, F. & Pellisé, F., 2016. Adolescent idiopathic scoliosis and back pain, Scoliosis and Spinal Disorders, årg. 11, nr. 1, s. 27.

40: Weinstein, S.L. et al., 2003. Health and function of patients with untreated idiopathic scoliosis: a 50-year natural history study, JAMA, årg. 289, nr. 5, s. 559–567.

41: Weiss, H.-R. et al., 2016. Long-Term Effects of Untreated Adolescent Idiopathic Scoliosis: A Review of the Literature, Asian Spine Journal, årg. 10, nr. 6, s. 1163–1169.

42: Wong, A.Y.L. et al., 2019. How Common Is Back Pain and What Biopsychosocial Factors Are Associated With Back Pain in Patients With Adolescent Idiopathic Scoliosis?, Clinical Orthopaedics & Related Research, årg. 477, nr. 4, s. 676–686.

43: Payne, W.K. et al., 1997. Does scoliosis have a psychological impact and does gender make a difference?, Spine, årg. 22, nr. 12, s. 1380–1384.

44: Sanders, A.E. et al., 2018. Clinically Significant Psychological and Emotional Distress in 32% of Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients, Spine Deformity, årg. 6, nr. 4, s. 435–440.

45: Hruschak, V. & Cochran, G., 2018. Psychosocial predictors in the transition from acute to chronic pain: a systematic review, Psychology, Health & Medicine, årg. 23, nr. 10, s. 1151–1167.

46: Kahanovitz, N., Snow, B. & Pinter, I., 1984. The comparative results of psychologic testing in scoliosis patients treated with electrical stimulation or bracing, Spine, årg. 9, nr. 5, s. 442–444.

47: Bezalel T, Carmeli E, Been E, Kalichman L. Scheuermann’s disease: current diagnosis and treatment approach. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(4):383–90.

48: Armbrecht G, Felsenberg D, Ganswindt M, Lunt M, Kaptoge SK, Abendroth K, m.fl. Vertebral Scheuermann’s disease in Europe: prevalence, geographic variation and radiological correlates in men and women aged 50 and over. Osteoporos Int. oktober 2015;26(10):2509–19.

49: Hey HWD, Wong CG, Lau ETC, Tan KA, Lau LL, Liu KPG, m.fl. Differences in erect sitting and natural sitting spinal alignment-insights into a new paradigm and implications in deformity correction. Spine J. februar 2017;17(2):183–9

50: Claus AP, Hides JA, Moseley GL, Hodges PW. Thoracic and lumbar posture behaviour in sitting tasks and standing: Progressing the biomechanics from observations to measurements. Appl Ergon. marts 2016;53 Pt A:161–8.

51: Pape, J.L. et al., 2018. Increased spinal height using propped slouched sitting postures: Innovative ways to rehydrate intervertebral discs, Applied Ergonomics, årg. 66, s. 9–17.

52: Hartvigsen J, Leboeuf-Yde C, Lings S, Corder EH. Is sitting-while-at-work associated with low back pain? A systematic, critical literature review. Scand J Public Health. 2000 Sep;28(3):230-9.

53: Lis AM, Black KM, Korn H, Nordin M. Association between sitting and occupational LBP. Eur Spine J. 2007 Feb;16(2):283-98.

54: Chen SM, Liu MF, Cook J, Bass S, Lo SK. Sedentary lifestyle as a risk factor for low back pain: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health. 2009 Jul;82(7):797-806.

55:Bakker EW, Verhagen AP, van Trijffel E, Lucas C, Koes BW. Spinal mechanical load as a risk factor for low back pain: a systematic review of prospective cohort studies. Spine (Phila Pa 1976). 2009 Apr 15;34(8):E281-93.

56: Roffey DM, Wai EK, Bishop P, Kwon BK, Dagenais S. Causal assessment of occupational sitting and low back pain: results of a systematic review. Spine J. 2010 Mar;10(3):252-61.

57: Swain CTV, Pan F, Owen PJ, Schmidt H, Belavy DL. No consensus on causality of spine postures or physical exposure and low back pain: A systematic review of systematic reviews. J Biomech. 2020 Mar 26;102:109312.

58: Korshøj M, Hallman DM, Mathiassen SE, Aadahl M, Holtermann A, Jørgensen MB. Is objectively measured sitting at work associated with low-back pain? A cross sectional study in the DPhacto cohort. Scand J Work Environ Health. 2018 Jan 1;44(1):96-105.

59: Herrington L. Assessment of the degree of pelvic tilt within a normal asymptomatic population. Manual Therapy. december 2011;16(6):646–8.

60: Cooperstein R, Truong F. Systematic review and meta-analyses of the difference between the spinal level of the palpated and imaged iliac crests. J Can Chiropr Assoc. august 2017;61(2):106–20.

61: Alexander N, Rastelli A, Webb T, Rajendran D. The validity of lumbo-pelvic landmark palpation by manual practitioners: A systematic review. International Journal of Osteopathic Medicine. marts 2021;39:10–20.

62: Hestbaek L, Leboeuf-Yde C. Are chiropractic tests for the lumbo-pelvic spine reliable and valid? A systematic critical literature review. J Manipulative Physiol Ther. maj 2000;23(4):258–75.

63: Cooperstein R, Hickey M. The reliability of palpating the posterior superior iliac spine: a systematic review. J Can Chiropr Assoc. marts 2016;60(1):36–46.

64: Preece SJ, Willan P, Nester CJ, Graham-Smith P, Herrington L, Bowker P. Variation in Pelvic Morphology May Prevent the Identification of Anterior Pelvic Tilt. Journal of Manual & Manipulative Therapy. april 2008;16(2):113–7

65: Sabharwal S, Kumar A. Methods for assessing leg length discrepancy. Clin Orthop Relat Res. december 2008;466(12):2910–22.

66: Knutson GA. Anatomic and functional leg-length inequality: A review and recommendation for clinical decision-making. Part I, anatomic leg-length inequality: prevalence, magnitude, effects and clinical significance. Chiropr Man Therap. december 2005;13(1):11.

67: Waibel, F.W.A. et al., 2021. Symptomatic leg length discrepancy after total hip arthroplasty is associated with new onset of lower back pain, Orthopaedics & traumatology, surgery & research: OTSR, årg. 107, nr. 1, s. 102761.

68: Pfeiffer M, Kotz R, Ledl T, Hauser G, Sluga M. Prevalence of flat foot in preschool-aged children. Pediatrics. august 2006;118(2):634–9.

69: Aenumulapalli, A., Kulkarni, M.M. & Gandotra, A.R., 2017. Prevalence of Flexible Flat Foot in Adults: A Cross-sectional Study, Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, årg. 11, nr. 6, s. AC17–AC20.

70: Nielsen RO, Buist I, Parner ET, Nohr EA, Sørensen H, Lind M, m.fl. Foot pronation is not associated with increased injury risk in novice runners wearing a neutral shoe: a 1-year prospective cohort study. Br J Sports Med. marts 2014;48(6):440–7.

71: Christensen ST, Hartvigsen J. Spinal Curves and Health: A Systematic Critical Review of the Epidemiological Literature Dealing With Associations Between Sagittal Spinal Curves and Health. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. november 2008;31(9):690–714.

72: Ghamkhar L, Kahlaee AH. Is forward head posture relevant to cervical muscles performance and neck pain? A case-control study. Braz J Phys Ther. august 2019;23(4):346–54.

73: Mahmoud NF, Hassan KA, Abdelmajeed SF, Moustafa IM, Silva AG. The Relationship Between Forward Head Posture and Neck Pain: a Systematic Review and Meta-Analysis. Curr Rev Musculoskelet Med. december 2019;12(4):562–77.

74:  Barrett E, O’Keeffe M, O’Sullivan K, Lewis J, McCreesh K. Is thoracic spine posture associated with shoulder pain, range of motion and function? A systematic review. Man Ther. december 2016;26:38–46.

75: Straker LM, O’Sullivan PB, Smith AJ, Perry MC, Coleman J. Sitting spinal posture in adolescents differs between genders, but is not clearly related to neck/shoulder pain: an observational study. Aust J Physiother. 2008;54(2):127–33.

76: Laird RA, Gilbert J, Kent P, Keating JL. Comparing lumbo-pelvic kinematics in people with and without back pain: A systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord [Internet]. 2014;15(1).

77:  Hespanhol Junior LC, de Carvalho ACA, Costa LOP, Lopes AD. Lower limb alignment characteristics are not associated with running injuries in runners: Prospective cohort study. Eur J Sport Sci. november 2016;16(8):1137–44.

78: 2022. Wikipedia [Online] – List of multiple Olympic medalists

Tilgængelig fra: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_multiple_Olympic_medalists&oldid=1109375149 [Lokaliseret 30-09-2022].

79: Scottish Daily Record and Sunday Mail Ltd. Stuart Jamieson wasn’t expected to survive past age of two – now he’s a record-breaking powerlifter – Daily Record [Internet]. [henvist 2. august 2022]. Tilgængelig hos: https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/stuart-jamieson-wasnt-expected-survive-3846341

80: Richards KV, Beales DJ, Smith AJ, O’Sullivan PB, Straker LM. Neck Posture Clusters and Their Association With Biopsychosocial Factors and Neck Pain in Australian Adolescents. Phys Ther. oktober 2016;96(10):1576–87.

81: Van Nieuwenhuyse A, Crombez G, Burdorf A, Verbeke G, Masschelein R, Moens G, m.fl. Physical characteristics of the back are not predictive of low back pain in healthy workers: a prospective study. BMC Musculoskelet Disord. 5. januar 2009;10:2.

82: Ribeiro, D.C. et al., 2012. Dose-response relationship between work-related cumulative postural exposure and low back pain: a systematic review, The Annals of Occupational Hygiene, årg. 56, nr. 6, s. 684–696.

83: Smythe, A. & Jivanjee, M., 2021. The straight and narrow of posture: Current clinical concepts, Australian Journal of General Practice, årg. 50, nr. 11, s. 807–810.

84: Hrysomallis C, Goodman C. A review of resistance exercise and posture realignment. J Strength Cond Res. august 2001;15(3):385–90.

85:  Shilton M, Branney J, de Vries BP, Breen AC. Does cervical lordosis change after spinal manipulation for non-specific neck pain? A prospective cohort study. Chiropr Man Therap. december 2015;23(1):33.

86: Chaudhry, H. et al., 2008. Three-Dimensional Mathematical Model for Deformation of Human Fasciae in Manual Therapy, Journal of Osteopathic Medicine, årg. 108, nr. 8, s. 379–390.

87: Maruyama T. Bracing adolescent idiopathic scoliosis: a systematic review of the literature of effective conservative treatment looking for end results 5 years after weaning. Disabil Rehabil. 2008;30(10):786–91.