Der kan ligge mange årsager og mekanismer bag, at du oplever smerter. Den mest kendte baggrund for at opleve smerte er, når du kommer til skade og er noget vi alle har prøvet. Men der er mange andre mekanismer der kan ligge bag, at du oplever smerter, hvilket især er tydeligt ved længerevarende (kroniske) smerter, som sjældent har noget med skade at gøre. Alle smerter, uanset hvorfor du oplever dem, er i princippet komplekse hvis du kigger bag forhænget og ser på alle de processer der foregår før, at du oplever smerte. Men når der er en tydelig grund til, at det gør ondt er det ikke nødvendigt at forstå hvor kompleks smerteoplevelsen i virkeligheden er.

Der er flere måder man kategoriserer smerter på men den mest simple opdeling af smerter er mellem dem hvor man kan identificere en specifik biologisk årsag og derfor kaldt specifikke smerter og uspecifikke smerter hvor man ikke kan identificere en specifik årsag til smerterne.

Kan du give nogle eksempler på hvad specifikke smerter er og uspecifikke?

Specifikke vs. uspecifikke smerter_1

Det kendetegnene ved de specifikke smerter er at man meget stor sandsynlighed kan sige at grunden til at der er smerter er på grund af en specifik tilstand i kroppen. Omvendt er det kendetegnene ved uspecifikke smerter at der ikke kan identificeres en sandsynlig årsagsmekanisme eller tilstand som forklaring på smerterne. Eksempelvis er der masser der har slidgigt eller diskusudbulinger uden at have skyggen af smerter. En ekstra udfordring ved mange diagnoser for smerter er at de giver et indtryk af en specifik vævsmekanisme som årsag til smerterne som for eksempel skulder impingement. Ved skulder impingement vil de fleste naturligt tro at grunden til at man har ondt i skulderen er fordi der er noget der bliver afklemt men denne teori er for længst blevet modbevist hvorfor diagnosen misvejleder både behandler og personen der får den. Du kan se et spændende interview med Chris Littlewood om problematikken ved netop denne diagnose her.

Er specifikke smerter mere rigtige end uspecifikke smerter?
Nej, smerter er smerter og forskellig baggrund for ens smerter gør ikke smerterne mere eller mindre rigtige. Det er ikke muligt at have ”ikke rigtige” smerter eller smerter som man bilder sig ind. Vi kan heller ikke anfægte om en person har smerter fordi det er kun personen selv som føler smerterne der ved hvordan de føles og hvor de føles. Til gengæld kan vi godt stille spørgsmålstegn til hvorfor at smerterne opleves. Din forståelse af hvorfor at du oplever smerter er afgørende for din adfærd og hvilken behandling du opsøger. Faktisk kan dine overbevisninger omkring smerte, hvis de er forkerte, være en barriere for rehabilitering og bidrage til du bliver ved med at have smerter. Det er derfor afgørende, at man sammen med sin behandler forsøger at identificere de mekanismer der ligger bag smerterne så man kan tilpasse sin behandling. Her er det afgørende, at du har en god grundforståelse af smerters kompleksitet, da du ellers vil være tilbøjelig til kun, at forstå smerter som et resultat af en skade eller sygdom.

Er det et problem hvis man kun forstår smerter som et resultat af en skade eller sygdom?
Hvis du som individ lever dit liv uden nævneværdige eller kun midlertidige smerter og ikke har nogen i din omgangskreds som lider af længerevarende smerter, er det umiddelbart ikke et problem, at du ikke forstår at der er mange forskellige faktorer der kan bidrage til, at du oplever smerter. Men set ud fra et samfundsperspektiv kunne det faktisk være en god ide, hvis vi alle forstod at mange forskellige mekanismer udover skade kan bidrage til, at du oplever smerte og at smerte helt fundamentalt er en beskyttelses eller overlevelsesmekanisme.

Læs denne artikel for uddybende forklaring

Hvis vi som samfund havde en bedre forståelse af smerter ville vi for det første kunne tilbyde bedre behandling og stoppe med ineffektive behandlingsformer. For det andet ville vi minimere risikoen for at personer med smerter blev mødt med mistillid og stigma af både sundhedsprofessionelle og sin omgangskreds. Der lever i dag ca. 850.000 danskere med daglige smerter (både uspecifikke og specifikke). Der er gode chancer for at dem med uspecifikke smerter ville have et væsentligt bedre liv hvis ikke de hele tiden skulle holdes til regnskab og bevise overfor omverdenen at de er væsentligt hæmmet i deres liv af smerterne. Måske det også ville åbne for muligheden for, at de kunne grine uden at føle sig skyldige fordi de har et moment i livet, hvor de har det lidt sjovt eller måske nyder en ferie. At leve et liv med længerevarende smerter kan være et helvede, men ikke nødvendigvis kun på grund af smerterne. Måske vi utilsigtet kommer til at bidrage til en værre tilværelse med den måde vi medmennesker kan have tilbøjelighed til at dømme dem, formentlig fordi vi ikke forstår de uspecifikke længerevarende smerter. Hvordan kan man have ondt hvis ikke der er en skade? Måske de bare lige skulle tage sig lidt sammen?

Så ja, efter vores mening er det et stort problem at vi som samfund ikke forstår smerter og måske endnu værre at sundhedsprofessionelle ikke har den nødvendige uddannelse i forståelsen og behandlingen af smerter. Eksempelvis har læger har 0 timer tildelt til at lære om smerter i deres uddannelse [1]. Det er ikke fordi, at det står meget bedre til på andre sundhedsprofessionelle uddannelser. I bagklogskabens lys har jeg ofte spurgt mig selv om hvordan at man kan behandle noget som man ikke forstår? Det må nødvendigvis mindske chancerne for succes hvilket måske kan være en del af forklaringen på, at flere og ikke færre lever med daglige smerter set ud fra et historisk perspektiv.

Er behandlingen den samme for specifikke og uspecifikke smerter?
Nej, typisk vil der være en mere specifik behandlingstilbud til dig der er blevet diagnosticeret med specifikke smerter fordi man kender til årsagen. Til gengæld ser situationen helt anderledes ud med uspecifikke smerter fordi, at det ikke har været muligt at identificere én primær årsag til smerterne. Fordi bidragsydere til uspecifikke smerter kan komme fra alle aspekter af livet tager behandlingen udgangspunkt i hele personen. Det betyder at man kan komme til at tale om tanker og overbevisninger, søvnkvalitet og søvnlængde, stress niveau, trivsel på arbejde/familie/venner, følelser som frygt for fremtiden eller bevægelser, angst for hvad smerterne er tegn på, internt fokus på sine smerter (man scanner den smertefulde kropsdel hele tiden), dødsfald og mange flere omstændigheder i livet fordi de potentielt kan være bidragsydere til smerterne.

Hvordan alle disse forskellige ting kan bidrage til smerter giver først mening når man har en dybere forståelse af smerter. Men hvis din forståelse er begrænset til at se alle smerter som et resultat af en skade eller sygdom vil du også behandle alle smerter således. Derfor er det vigtigt at lære mere omkring smerter. Derudover er der den fordel, at des bedre du forstår smerter desto bedre valg kan du træffe og des mere aktivt kan du også selv deltage i behandlingen. Du kan også hjælpe med at identificere potentielle bidragsydere til dine smerter og ikke nok med at det giver god mening så er der faktisk også god videnskabelige dokumentation for at lære om smerter er en effektiv behandlingsform [2].

Derfor søg i større grad efter hvordan du kan få det bedre end at finde en specifik fejl i din krop for det kan ikke lade sig gøre ved uspecifikke smerter. Der opstår dog problemer fordi sundhedsprofessionelle er trænet i apparatsfejlmodellen og derfor også ved uspecifikke smerter forsøger at identificere ”fejlen” på trods af at det ikke er muligt.

Læs mere om udfordringer ved apparatsfejltankegangen her kommer den 30.09.18

Konklusion
Alle smerter er virkelige og ikke noget at du har bildt dig selv ind eller bare noget der foregår oppe i hovedet. Alle smerter er ligeledes komplekse og der foregår meget mere bag forhænget end vi er klar over før vi oplever smerte. Dine smerter er ikke mere eller mindre rigtige hvis du har specifikke eller uspecifikke smerter. Den eneste forskel er, at man ved specifikke smerter har identificeret en specifik årsag som man med rimelighed kan sige er den primære grund til at du oplever smerter. Dette kan man ikke med uspecifikke smerter og det kan derfor være en stor fordel at starte med at lære mere om smerter.

Du kan finde en behandler som kan hjælpe dig ud af dine smerter her

Du kan som fagperson deltage på vores kurser hvor du lærer at kunne behandle kroniske smerter her

Referencer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [1] Briggs EV, et al. 2015. Current pain education within undergraduate medical studies across Europe: Advancing the Provision of Pain Education and Learning (APPEAL) study. BMJ Open. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538268/
[2] Louw A, Zimney K, Puentedura EJ, Diener I. 2016. The efficacy of pain neuroscience education on musculoskeletal pain: A systematic review of the literature. Physiother Theory Pract. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27351541