Smertevidenskab

Rotator cuff læsion og skuldersmerter: Din guide om behandlingsmuligheder

De vigtigste budskaber

Rotator cuff læsioner er almindelige og normale på tværs af aldersgrupper, både hos personer med og uden skuldersmerter. Der ses en øget forekomst af rotator cuff læsioner i takt med en stigende alder, hvor omkring 50% af 80-årige har denne læsion.

Rotator cuff læsioner kan sjældent alene forklare, hvorfor du har smerter i skulderen eller nedsat funktion. Du kan have forskellige sværhedsgrader af rotator cuff læsioner, men der ses ingen klare sammenhæng mellem, om du har rotator cuff læsion, sværhedsgraden af rotator cuff læsion, og dine smerter og funktion.

Træning og operation har sammenlignelig behandlingseffektivitet ved rotator cuff læsioner og skuldersmerter. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at operation kan medføre en række komplikationer. Overraskende nok ser det ikke ud til, at man ved hverken træning eller operation opnår et bedre resultat end ingen behandling, set over tid.

Dine overbevisninger om dine smerter er med til at påvirke din håndtering og valg af behandling. Det betyder, at den måde, du får forklaret årsagen til dine skuldersmerter på, kan øge sandsynligheden for, at du vælger skulderoperation, på trods af anden og mindre invasiv behandling giver samme resultat.

Psykologiske faktorer ser ud til at spille en væsentlig rolle i kroniske skuldersmerter med eller uden rotator cuff læsion.

Skuldersmerter, især kroniske skuldersmerter, har sjældent én enkelt årsag, men i stedet mange bidragsydere, både kropslige og psykologiske, der tilsammen påvirker dine skuldersmerter og nedsat funktion. Derfor er det vigtigt, at du har en god forståelse af, hvorfor du har ondt, og hvilke faktorer der muligvis kan forklare dine skuldersmerter, samt kender til effektiviteten af de forskellige behandlingsmuligheder. Derefter kan du træffe en informeret beslutning om, hvordan du vil håndtere dine smerter.

Vi anbefaler en helhedsorienteret behandlingstilgang, hvor du inddrages i behandlingen og får indsigt og redskaber til, at du kan komme tilbage i førersædet og selv tage styringen over din behandling.

Forfatterbemærkning:
Vi udarbejder artikler om smerter og behandling baseret på forskning. Vi sætter stor pris på feedback og kritik af vores arbejde. Hvis du har forslag til forbedringer eller ny viden, som vi bør inkludere, er du meget velkommen til at kontakte os på [email protected]. Tak for din interesse.

Indhold:

Introduktion

Oplever du smerter i skulderen og har du svært ved, eller kan du slet ikke løfte armen over hovedet? Er du blevet diagnosticeret med en rotator cuff skade, men er i tvivl om, hvad det betyder for dine skuldersmerter, og bekymret for dine fremtidsudsigter?

Det er en udbredt misforståelse, at rotator cuff læsioner, rotator cuff rupturer eller rotator cuff overrivninger alene kan forklare, hvorfor du har ondt i skulderen. Men er årsagen til dine skuldersmerter så lige til? Er disse tilstande altid alvorlige og kræver de en operation for at blive behandlet effektivt? Er operation din eneste mulighed for at lindre dine skuldersmerter og genvinde fuld bevægelighed i skulderen, eller er der andre behandlingsmuligheder, du bør overveje?

I denne artikel får du en grundig gennemgang af betydningen af disse skader eller forandringer i de fire muskler og sener i skulderleddet, som udgør rotatorcuffen. Du får klarhed omkring prognose og den nyeste viden om behandlingsmuligheder af rotator cuff læsion og skkuldersmerter, så du ved, om der er noget, du skal være bekymret for, og/eller hvordan du skal forholde dig til smerterne. Til sidst giver vi dig et bud på, hvordan du kan håndtere dine skuldersmerter, og nogle øvelser du kan bruge i din genoptræning.

Men først, lad os få det basale på plads og få styr på, hvad rotator cuffen er.

Hvilke muskler indgår i rotator cuffen

Rotator cuffen består af fire muskler på forsiden og bagsiden af skulderbladet, som tilhæfter på  overarmen og udgør en manchet. Derfor bliver rotator cuffen også kaldt rotator manchetten. Da musklerne bliver til sener ved deres tilhæftninger, vil rotatorcuffen både være bestå af muskler og sener.

Nedenstående og i illustrationen til højre kan du se navnene på de fire muskler/sener:

 • Supraspinatus
 • Infraspinatus
 • Teres minor
 • Subscapularis

Rotator cuffens funktion

Rotator cuffens funktion er at stabilisere skulderleddet og bevæge armen. Man har tidligere troet, at disse musklers opgave udelukkende var at stabilisere skulderleddet, mens andre og større muskler stod for bevægelsen af skulderen. I dag ved vi, at alle skuldermusklerne både stabiliserer skulderleddet og bevæger armen (1,2).

Fordi hver muskel i rotator cuffen er sammenflettet i en aponeurose, hvor man ikke kan adskille de enkelte muskler fra hinanden, kan man diskutere, hvorvidt det er muligt at tale om bevægelse i isolerede planer for hver enkelt muskel og i stedet tale om, at hver muskel kan have funktion i mange forskellige planer.

Rotator cuffen ser ikke ud som almindelige muskler

Muskler spiller en altafgørende rolle i kroppens evne til at bevæge sig ved at forbinde sig mellem knogler. Den grundlæggende opbygning af en muskel består af følgende struktur: knogle – sene – muskel – sene – knogle. Dette komplekse samspil muliggør bevægelse og evnen til at udvikle kraft. Du kan få en visuel forståelse af denne struktur i det vedhæftede billede.

 

 

Rotator cuffen har en unik struktur og er anderledes opbygget. Modsat hvad mange tror og hvordan rotator cuffen er illustreret på anatomiske billeder har de fire muskler ikke hver sin tilhæftningssene. De fire muskler, har et normalt udspring fra en knogle, men de bliver til en sammenhængende enhed ved at hæfte til et hængebroslignende seneblad, som omslutter hovedet på overarmsknoglen (3).

På nedenstående billede kan du se, hvordan musklerne hæfter i det hængebroslignende seneblad, som kaldes rotatorkablet (rotator cable), og fibrene, som går fra rotator kablet ind til overarmsknoglen, som kaldes halvmånen (rotator crescent).

Kablet ligger på tværs af fibrene og er som regel tykkere end fibrene i halvmånen. Rotator kablet, halvmånen og den øverste del af ledkapslen i skulderleddet danner en form for kyse, som omslutter ledhovedet. På den måde fungerer de som én funktionel enhed i skulderen, som sammen med de større skuldermuskler stabiliserer ledhovedet i ledskålen (4).

Rotator kablet fungerer som en slags skjold for store belastninger på rotatorcuffen og fordeler belastningen ud på senerne i halvmånen (3). Fordi rotator cuffen er forbundet i rotator kablet, betyder det i praksis, at overrivninger i rotatorcuffen ikke nødvendigvis behøver at resultere i nedsat skulderfunktion (3, 4). Du kan forestille dig rotator cuffen lidt som et tæppe, der omslutter ledhovet på overarmen. Selvom der løber et par masker (overrivninger eller ruptur), kan musklen stadig godt fungere, fordi den er sammenflettet i kablet. På trods af denne teori har eksisteret i mange år, er der stadig begrænset viden til at lave en omfattende beskrivelse af rotator cuff kablet og månens funktion og relation til praksis (5). Nedenstående illustration viser hvordan det ville se ud at få en overrivning af rotator cuffen (illustration til venstre) og hvordan det ikke ser ud (illustration til højre).

 • Hvordan rotator cuff senerne, -musklerne og den glenohumerale kapsel bør ses som en unik funktionel enhed her.
 • Hvordan rotator cuff kablet fordeler og overfører belastningen her.
 • Rotatorcuff senernes forbindelse til rotator cuff kablet her.

Hvad er forskellen på en rotator cuff læsion, rotator cuff overrivning og rotator cuff ruptur?

Der findes flere forskellige klassifikationssystemer, som har til formål at beskrive forandringer eller skader i rotator cuffen. Nogle klassifikationsmodeller kigger på størrelsen af overrivningen, andre på placeringen eller på formen (6).

Der er ikke international enighed om, hvordan skader eller forandringer i rotator cuffen klassificeres, hvilket kan gøre det vanskeligt for dig at få klar information om, hvad et scanningssvar af din skulder egentlig betyder.

En skade på rotator cuffen kan både kaldes en overrivning, ruptur eller læsion. Alt efter hvilket klassifikationssystem du gør brug af, kan den samme tilstand altså hedde noget forskelligt. Forvirret? Ja, det er vi også.

Når der tales om rotator cuff overrivning eller rotator cuff ruptur, inddeles disse normalt i delvis eller komplet, alt efter hvor meget af senen der er beskadiget. Er skulderskaden sket akut eller over tid, omtales den henholdsvis som traumatisk eller degenerativ (aldersbetinget).

Det er vigtigt at forstå, at selvom det kaldes en rotatorcuff overrivning eller rotatorcuff ruptur, er det sjældent tilfældet, at musklen er ved at blive revet over i to dele, så du mister funktion, eller at funktionen ikke kan genoptrænes.

For overskuelighedens skyld omtaler vi i resten af artiklen rotator cuff overrivninger, rotator cuff skader og rotator cuff rupturer som rotator cuff læsion eller rotator cuff læsioner.

Brug for hjælp til dine skuldersmerter?

Vi vurderer om vi kan hjælpe dig til øget livskvalitet, færre begrænsninger og færre smerter.

Hvad øger din risiko for at få rotator cuff læsion?

Udover en akut skade er der flere faktorer, der kan øge din risiko for at udvikle en rotator cuff læsion. I nedenstående afsnit kan du få en nærmere beskrivelse af disse faktorer og hvordan de kan påvirke din risiko for at få en rotator cuff læsion (tryk på boksen for tekst):

Den nok største risikofaktor for om du får en rotator cuff læsion er tid. Jo ældre du bliver, desto større er risikoen for, at du har en rotator cuff læsion. I nedenstående graf kan du se, hvordan forekomsten af rotator cuff læsion i en japansk by stiger med alderen (7).

Mange forskellige studier har fundet den samme tendens med en øget forekomst af rotator cuff læsioner med alderen. Derfor er det også foreslået, at vi skal se rotator cuff læsion som en naturlig del af den menneskelige aldring (7-12).

Der er større risiko for at have en rotator cuff læsion i den arm, du bedst kan lide at bruge (12).

I sportsgrene, hvor der stilles store krav til skulderens styrke og bevægelighed, som f.eks. håndbold, tennis og baseball, er der også en øget forekomst af rotator cuff læsion. Der ses desuden en væsentlig større forekomst af læsioner i atleternes dominante skuldre, sammenlignet med deres ikke-dominante side (13-16).

Hvis du tidligere har haft skader i skulderen, har du 2,46 gange større risiko for at udvikle en rotator cuff læsion, sammenlignet med personer uden tidligere skader (8).

Er du ryger, har du, sammenlignet med ikke-rygere, 2,3 gange større risiko for at udvikle rotator cuff læsion (17).

Er du overvægtig, ser det også ud til at øge din risiko for at udvikle rotator cuff læsion. Desto højere BMI og fedtprocent du har, desto større risiko for udvikling af rotator cuff læsion. Derudover ses der også en sammenhæng mellem højere BMI og større læsioner (18).

Flere studier tyder på, at genetik spiller en rolle for udviklingen af rotator cuff læsioner (19-21).

Vær opmærksom på, at din risiko for at udvikle rotator cuff læsion er 7,44 gange større, hvis du får en blokade for dine skuldersmerter, sammenlignet med folk der ikke får en blokade (17). En risiko der er værd at overveje, især fordi blokader kun ser ud til at give kortvarig smertelindring og ikke er bedre end hvis det er saltvand der bliver sprøjtet ind (placebo) (22). En mere uheldig tendens, der ses i Holland, er, at 26% af patienter med skuldersmerter fik en blokade indenfor 12 måneder, og 50% af disse blev givet blokaden allerede ved første konsultation (23). Hvordan ser det mon ud i Danmark?

Hvordan diagnosticeres rotator cuff læsion?

Det er en almindelig opfattelse, at manuelle test hos en læge, fysioterapeut eller kiropraktor kan hjælpe dig med at be- eller afkræfte en rotator cuff læsion. En manuel test er en undersøgelse, som en behandler foretager med sine hænder eller en bevægelse, h*n instruerer sin patient i at udføre.

Men selvom mange tror det, er sådanne tests hverken præcise eller pålidelige nok og kan resultere i fejlagtige vurderinger, hvor du kan få et positivt resultat selvom du ikke har en rotator cuff læsion, eller et negativt resultat selvom du har en rotator cuff læsion (24, 25). Disse test er heller ikke særlig gode til at differentiere mellem forskellige diagnoser/tilstande i skulderen, og derfor er der risiko for, at du får en fejlagtig diagnose (25, 26).

Figur der illustrerer forskellen på god og dårlig reliabilitet (pålidelighed - kan vi gentage testen og få samme resultat) og validitet (viser testen det vi rent faktisk vil måle).

De manuelle/kliniske tests bør kun udføres hvis patientens historie giver anledning til det. Hvis en patient f.eks. fortæller at h*n ved et fald har pådraget sig traume mod skulderen og efterfølgende fået ondt og/eller haft svært ved at løfte og bruge armen, så kan en klinisk test måske fortælle fagpersonen noget om sandsynligheden for om en rotator cuff læsion er opstået eller ej efter traumet. 

På den måde har testen funktion som information til fagpersonen, som h*n formentlig vil videregive til dig. Denne information kan yderligere give anledning til snak om prognose og behandlingsmuligheder. Testen vil ikke have en diagnostisk værdi, da man meget sjældent kan være sikker nok på om patienten har pådraget sig f.eks. en rotator cuff læsion. Derfor skal man måske mere se på manuelle tests som et redskab der kan bidrage til information og ikke som et diagnostisk redskab – det er de nemlig sjældent præcise eller pålidelige nok til at være, selvom det er den gængse opfattelse blandt mange. De fleste manuelle tests kan blot ses som provokationstest, altså testen kan fremprovokere dine smerter. Det fortæller os desværre ikke noget om, hvorfor du har smerter, eller om du har rotator cuff læsion eller ej (24).

Bør vi stoppe med at bruge manuelle tests, der kun har til formål at fremprovokere smerter? Hvordan gavner det behandlingen, at smerter kan fremprovokeres ved en test? Det vidste vi vel fra, at patienten sagde, at h*n havde smerter?

Scanning for rotator cuff læsion

For at kunne diagnosticere en rotator cuff læsion er det nødvendigt at foretage en grundig scanning af skulderen. Her er ultralyds- og MR-scanning de mest anbefalede og anvendte metoder. Flere studier har vist, at ultralydsscanning er en nem, hurtig, billig og effektiv metode til at diagnosticere rotator cuff læsion. Ultralydsscanning er dog ikke lige så præcis som MR-scanning, men tilstrækkelig præcis til at vurdere, om der er tale om en læsion eller ej. På trods af de mange fordele ved ultralydsscanning er MR-scanning stadig den mest detaljerede metode til diagnostik af rotator cuff læsion (27-31).

Bør du få scannet din skulder, hvis du har skuldersmerter?

Mange mennesker med skuldersmerter overvejer at få en scanning for at finde ud af årsagen til smerten. Men en udfordring ved denne tilgang er, at smerter ikke altid har en entydig årsag, og nogle gange kan der være flere faktorer, der bidrager til smerten, som ikke kan påvises ved en scanning.

Læs mere om dette i vores artikel: “Hvorfor gør det ondt?”

Faktisk har rigtig mange rotator cuff læsion uden smerter eller nedsat funktion. Så selvom scanningen kan give dig svar på, om du har en rotator cuff læsion eller ej, kan scanningen ikke fortælle dig, om det er derfor, at du har ondt, dvs. selvom det er muligt at scanne din skulder er det ikke sikkert det er nødvendigt. . Dette kan du læse mere om i det næste afsnit.

Rotator cuff læsioner og skuldersmerter

Alle ved, at en vævsskade gør ondt, og en rotator cuff læsion er jo en skade i skulderen, ergo så gør det ondt, hvis du har en rotator cuff læsion – eller gør det?

Som vi allerede har været inde på, stiger forekomsten af rotator cuff læsioner med alderen, hvilket vi så i det japanske studie, der fandt, at over 50% af 80-årige havde rotator cuff læsioner. Overraskende nok havde mere end 65% af personerne med rotator cuff læsioner ingen smerter i den undersøgelse (7). Dette understreger, at rotator cuff læsioner ikke alene kan forklare, hvorfor du har skuldersmerter.

“The prevalence of rotator cuff abnormalities in asymptomatic people is high enough for degeneration of the rotator cuff to be considered a common aspect of normal human aging and to make it difficult to determine when an abnormality is new (e.g., after a dislocation) or is the cause of symptoms.” (9)

Dette understreges i et andet studie fra 2019, hvor man inkluderede 123 personer med ensidige skuldersmerter og scannede både den smertefulde skulder og den smertefri skulder. Resultatet kan du se i nedenstående graf, hvor scanningsfundene er sammenlignelige mellem de smertefulde og smertefrie skuldre (32)! Hvis man har de samme scanningsfund i den smertefri skulder, hvordan ved man så, at det er derfor man har ondt? Det er et godt spørgsmål, som vi vender tilbage til senere i artiklen.

Der er også lavet et studie på 20 sportsfolk/atleter med en gennemsnitsalder på 26,4 år, der enten dyrkede baseball eller tennis. Her fandt man rotator cuff læsion hos 8 (40%) af deltagerne i deres dominante skulder, og ingen rotator cuff læsion i deres ikke-dominante skulder. På trods af den høje andel af læsioner i den dominante skulder, var der ingen af deltagerne, der havde skuldersmerter. Studiet er særligt interessant, fordi man fulgte atleterne over 5 år, og ingen af deltagerne udviklede skuldersmerter eller havde brug for behandling (13).

Det er også undersøgt, hvorvidt en delvis rotator cuff læsion ved atleter forværres efter, de er stoppet med deres sportgren. I dette studie så man, at atleternes delvise rotator cuff læsion ikke blev forværret, og i nogle tilfælde helede skaden helt igen (33).

For at vise hvor hyppig rotator cuff læsion er hos asymptomatiske atleter, har vi samlet nogle studier i et skema nedenunder.

Tabel der viser procentandelen af rotator cuff læsioner uden skuldersmerter hos en række atleter, baseret på resultater fra fire forskellige studier inden for forskellige sportsgrene:

Som det kan ses i tabellen, er forekomsten af rotator cuff læsioner uden skuldersmerter høj, selv blandt unge atleter. Ingen af deltagerne i studiet havde smerter, hvilket indikerer, at sådanne vævsskader er ret almindelige at have uden at have smerter. Selvom skaden er hyppigst blandt ældre, ses den også hos unge.

Din krop er ret sej og tilpasningsdygtig, og det gælder også din skulder selvom du har en rotator cuff læsion!

"Unormale" fund er normale

At bruge scanninger som diagnostisk metode til at forklare hvorfor du har skuldersmerter, kompliceres yderligere af, at mange “unormale” eller patologiske (sygelige) scanningsfund i høj grad forekommer hos personer uden smerter. Dette tydeliggøres også i et studie fra 2011 med 51 deltagere uden smerter, hvor man fandt “unormale” fund på 50 (96%) af deltagernes skulderscanninger (36). Selvom “kun” 11 (22%) deltagere havde rotator cuff læsion, fandt man mange flere “unormale” fund hos deltagerne, hvor de tre hyppigste fund var:

 • Fortykkelse af slimsækken (40/51 personer eller 78%)
 • Slidgigt/artrose mellem skulderblad og kraveben (akromioklavikulærleddet) (33/51 personer eller 65%)
 • Tendinose* i supraspinatussenen (20/51 personer eller 39%)

* Tendinose er en tilstand, hvor der over tid er opstået degenerative forandringer i en sene. Man kan adskille tendinitis og tendinose ved, at der ved tendinitis er inflammation i senen og ved tendinose er der ikke/meget sjældent inflammation involveret (37). Degenerative forandringer er en naturlig del af aldring, og i skulderen er det heller ikke en undtagelse. Det gode i denne situation er, at der ses dårlig årsagssammenhæng mellem disse forandringer og skuldersmerter og der er rigtig mange mennesker der har disse forandringer uden at have smerter (32, 36).

Hvad er normalt og hvad er abnormalt/unormalt?

Det er nødvendigt, at vi revurderer definitionen af, hvad der betragtes som normalt eller unormalt, patologi (sygelighed) eller læsion (skade), især når det kommer til forandringer i kroppen fundet på scanninger. Som patient er det vigtigt, at du får den fulde kontekst og forklaring på dine scanningsresultater, for at undgå misforståelser og unødvendig bekymring, samt at forstå om der er behov for yderligere undersøgelser eller behandling.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at en scanning ikke altid kan give en entydig forklaring på smerter i skulderen. Det er muligt at have skuldersmerter uden en påviselig skade på scanningen, og omvendt er det også muligt at have skader på scanningen uden skuldersmerter. Det er vigtigt at blive informeret om dette, så du kan undgå unødvendig eller ineffektive behandlinger (38).

På nuværende tidspunkt er det formentlig blevet klart for dig, at rotator cuff læsioner er en almindelig tilstand, som ikke nødvendigvis behøver at resultere i at du har,  eller at du får skuldersmerter. Men måske sidder du tilbage med tanken om der ikke er skelnet mellem store og små rotator cuff læsioner og at de store læsioner måske kan forklare hvorfor du har skuldersmerter? 

Størrelsen af rotator cuff læsioner og skuldersmerter

Nu hvor vi ved, at der er mange som har rotator cuff læsioner uden smerter, kunne en forklaring være, at det kun var de store læsioner, der resulterede i skuldersmerter. Selvom det giver god mening, så er størrelsen på din rotator cuff læsion faktisk ikke en god målestok/indikator for om du har smerter, eller hvor intense dine smerter er (39, 40).

Et engelsk studie foretaget på kvinder i alderen 60-89 år bekræfter, at der generelt er svag sammenhæng mellem rotator cuff læsionens størrelsen og smerter, men finder en sammenhæng med størrelsen på rotator cuff læsionen og skuldersmerter, hvis læsionen var over 2.5 cm Samme studie viste, at det dog kun var 4,2% af kvinderne der havde en læsion over 2.5 cm (41).

Du kan altså godt have stærke skuldersmerter, men ingen eller lille rotator cuff læsion, eller milde eller ingen smerter og have en stor rotator cuff læsion. Sammenhængen er generelt svag, men ser ud til at være stærkere ved større læsioner.

Derudover tyder det heller ikke på, at hverken størrelsen på rotator cuff læsion, din skulders muskelstyrke eller bevægelighed har indflydelse på varigheden af dine skuldersymptomer (42). Samtidig understreges det, efter vores mening, at skuldersmerter ikke kun handler om rotator cuff læsioner, bevægelighed eller muskelstyrke, fordi disse tilstande ikke behøver at ændre sig for, at du kan komme smerterne til livs (39, 42, 43). At vi ikke kun skal lede efter rotator cuff læsioner som årsag til dine skuldersmerter understreges i et studie, hvor man fandt stærkere sammenhæng mellem mentalt helbred og skuldersmerter end rotator cuff læsioner (44).

Vil du have hjælp med dine skuldersmerter?

Det skal understreges, at forskning ikke viser, at rotator cuff læsioner ingenting betyder i relation til skuldersmerter, men at vi nok bør se mere nuanceret eller med et bredere perspektiv på smerter. Smerter, især de længerevarende eller kroniske smerter, har sjældent én årsag, som alene kan forklare, hvorfor du har ondt. Vi ved i dag, at smerter kan være en kompleks og multifaktoriel oplevelse, hvor både fysiske og psykologiske faktorer og mange andre faktorer kan være involveret. Det er vigtigt at få afdækket, hvilke faktorer der muligvis kan bidrage til dine smerter, for at du kan få den rette behandling og ikke spilder din tid med at lave simple udadrotationsøvelser 3×10 eller 3×15 dag ud og dag ind, uden at du mærker resultater.

Er det nyt for dig, at man ikke altid kan finde en årsag, der alene kan forklare, hvorfor du har ondt, anbefaler vi, at du læser vores artikel: “Hvorfor gør det ondt?”

Har du kroniske smerter, og vil du vide mere om, hvorfor de opstår og hvordan de kan behandles, kan du læse vores artikel: “Kroniske smerter: Hvorfor opstår de, og hvordan kan de behandles?”.

Gratis, afklarende og uforpligtende smertescreening

Har du brug for et friskt syn på dine skuldersmerter og en undersøgelse af hvilke årsager der kan ligge bag?

Men inden du får vores bud på, hvordan du kan behandle din rotator cuff læsion og skuldersmerter, så lad os se på effektiviteten af de mest almindelige behandlingstilbud for rotator cuff læsion

Behandling af rotator cuff læsion

Før du træffer beslutning om behandling af din rotator cuff-læsion, er det vigtigt, at du er ordentligt informeret om både fordele og ulemper ved den anbefalede behandling. Uden denne viden risikerer du at spilde tid og penge på en behandling, der måske ikke er den mest effektive for dig. Hvis din behandler kun giver dig ensidig eller unuanceret information, fx en simpel årsagsforklaring på dine skuldersmerter, kan du ende med at vælge en bestemt type behandling, der måske ikke er den mest hensigtsmæssige.

For eksempel kan din læge fortælle dig, at årsagen til dine skuldersmerter er en knogletilvækst eller en rotator cuff-læsion, hvilket kan få dig til at tro, at konservativ behandling, som f.eks. træning eller manuel behandling, ikke vil være effektiv. Dette kan føre til manglende engagement i behandlingen og et dårligere resultat (38). Problemet er dog, som du vil lære, at hverken operation eller fysioterapi nødvendigvis er bedre end den anden. Der er både fordele og ulemper ved begge behandlingsformer. I det følgende afsnit vil du få en grundig gennemgang af de mest anvendte behandlingsformer til rotator cuff-læsion – træning og kirurgi – samt deres behandlingseffektivitet og risici.

Operation for rotator cuff læsion

Operation for rotator cuff læsion har været praktiseret siden 1909 (45). I takt med øget viden og bedre udstyr er operationen blevet videreudviklet, men selve procedurerne for at “reparere” en rotator cuff-læsion kan spores tilbage til begyndelsen af 1900-tallet (45). Formålet med en operation for rotator cuff læsion er at genskabe styrefunktionen i skulderen og mindske smerterne ved at skabe mere plads og rekonstruere beskadigede sener (46).

Vælger du at din rotator cuff læsion skal opereres, kan du vælge mellem åben kirurgi, artroskopi eller en kombination af disse.

Operation - artroskopi eller åben operation

Åben kirurgi er et større indgreb, hvor du bliver skåret i og “åbnet op”, hvilket giver kirurgen gode vilkår for at se de strukturer, der skal opereres på. De bedre vilkår for at se ind i skulderen skal dog vejes op mod en øget risiko for infektion. Artroskopi, også kendt som kikkertkirurgi, indebærer flere små snit i skulderen, hvorigennem kirurgens værktøjer og et lille kamera indsættes for at undersøge strukturerne i skulderen. Dette tillader kirurgen at navigere i og behandle skulderen på en præcis og minimalt invasiv måde (47).

Hvilken operation virker bedst for rotator cuff læsion?

Forskning har undersøgt, hvilken af de to kirurgiske indgreb, åben skulderkirurgi eller skulder artroskopi, der er mest effektiv, men det viser sig, at der ikke er nogen forskel efter to år (48). Samfundsøkonomisk ser det heller ikke ud til, at der er en betydelig forskel på de to kirurgiske indgreb (48, 49).

Selvom man har opereret for rotator cuff læsion i over 100 år, ved vi stadig ikke, om operationen virker eller ej, da der mangler forskning, som undersøger, om operationen er bedre end en placebo-/“snydeoperation” (50). Snydeoperation indebærer, at patienterne tror, at de gennemgår en rekonstruktion af deres beskadigede rotator cuff sene, men i stedet får de lavet et tilsvarende snit i huden, som bliver syet sammen igen. Snydeoperation bruges til at afdække, om den behandlingseffekt, du mærker, kan tilskrives den specifikke behandling, du har modtaget, eller skyldes andre faktorer, såsom konteksten (du bliver opereret/fixet) og forventninger om, at behandlingen vil virke.

behandling af kroniske smerter hvordan

I nedenstående studie på “skulderimpingement” eller pladsmangel i skulderen gjorde man brug af snydekirurgi.

Skulderdekompression er et kirurgisk indgreb, man i mange år har brugt til operation for patienter, der er blevet diagnosticeret med skulderimpingement (kaldes nu subakromialt smertesyndrom). Denne operationsform er faktisk en af de mest almindelige operationer i den vestlige verden. Derfor var det også overraskende for mange, da man fandt ud af, at en snydeoperation var lige så effektiv som den rigtige operation (51). Effekten man så skyldtes altså andre faktorer end det specifikke indgreb, der blev foretaget. Denne viden betyder, at dem, der får operationen, risikerer at blive udsat for unødvendige komplikationer i forbindelse med operationen, som muligvis kunne have været undgået. Derfor anbefales det heller ikke mere, at man udfører denne operation på personer med subakromiale smerter (52).

Operative indgreb er slet ikke så godt undersøgt, som de fleste tror, og der er mange usikkerheder, som de færreste kender til eller får noget at vide om, inden de tilvælger operation.

Det er derfor nødvendigt at du er godt informereret inden du træffer en beslutning om operation er det rigtige for dig og dine smerter. Hvis du er interesseret i at lære mere om operation og kroniske smerter, samt. blive klædt på til at tage et informeret valg om operation, kan du lytte til vores podcast Smerteuniverset, “episode 11 – Kan operation hjælpe dig af med kroniske smerter? Interview m. Professor Ian Harris”, ved at trykke på linket herunder.

Smerteuniverset, “episode 11 - Kan operation hjælpe dig af med kroniske smerter? Interview m. Professor Ian Harris

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal vælge at få foretaget en operation for dine kroniske smerter, er denne episode noget for dig!

Risikofaktorer ved operation af rotator cuff læsion

Når det nu ikke ser ud til, at der er forskel på effektiviteten af de to kirurgiske indgreb for rotator cuff læsion, kan risikoen for komplikationer ved indgrebene være værd at overveje, før du takker ja til en operation for din rotator cuff læsion. Sammenlignet med kikkertoperation har åben operation en højere forekomst af komplikationer (47, 53). Her kan du se nogle af de komplikationer, som kan opstå ved operation:

 • Infektion (53, 54)
 • Blodprop (53, 54)
 • Lungebetændelse (53, 54)
 • Urinvejsinfektion (53, 54)
 • Fejl i operation, som kræver re-operation indenfor 30 dage (53, 54)
 • Død (53, 54)

Skulderstivhed efter operation for rotator cuff læsion

En anden komplikation, som du også kan opleve som følge af en rotator cuff operation, er skulderstivhed. Efter operationen kan det tage op til 5 år, før stivheden aftager, og bevægeligheden bliver normal igen. Interessant nok har det vist sig, at patienter med skulderstivhed har en lavere risiko for at få en re-læsion end patienter, der ikke oplever skulderstivhed. Det kunne derfor tyde på, at stivheden har en beskyttende effekt (55). Man kan dog ikke konkludere noget fast endnu, da studiet kun undersøgte for sammenhænge mellem faktorer og ikke om stivhed var årsagen til at færre patienter ikke fik en re-læsion.

Re-læsion af rotator cuffen efter operation

En anden komplikation, der ofte ses efter rotator cuff operation, er en re-læsion. En re-læsion er, når det operative fix ikke holder, og du er tilbage hvor du startede med en rotator cuff læsion. Procentdelen af rotatorcuff sener, der får en re-læsion, ligger for artroskopi på 46,7% og åben operation på 38,6%, ved patienter med en gennemsnitsalder på 62.9 år (48).

Risikoen for re-læsion efter operation stiger fra 50-års alderen med 5% for hvert årti, man ældes (56, 57). Derudover viser det sig, at størrelsen på din rotator cuff læsion påvirker risikoen for re-læsion. Efter operation for rotator cuff læsion har 34% af patienter med små læsioner ikke opnået heling af rotator cuff læsionen havde en utilstrækkelig heling et år efter operationen. Det tal steg til 36% for mellemstore læsioner, 53% for store læsioner og 73% for massive læsioner. Delvis heling og fuld opheling blev i studiet anset for “succes” (57). Så jo større din rotator cuff læsion er, desto mindre er chancen for, at din sene heler fuldstændigt.

kroniske smerter er komplekse

Nedenstående finder du en række personlige faktorer, der ser ud til at øge din risiko for at der opstår komplikationer både ved åben kirurgi og artroskopi (47): 

 • En alder over 65 år (47)
 • Operationer med varighed over 90 minutter (47)
 • Forhøjet blodtryk (47)
 • Diabetes (58, 59)
 • KOL (47)
 • Rygning (47, 60)
 • Alkohol (47)

Er der forskel på operation til traumatiske og degenerative rotator cuff læsioner?

Rotator cuff læsioner kan opstå som følge af enten skade (traumatisk) eller degeneration over tid, hvilket kan påvirke den optimale behandlingsstrategi. Tidligere forskning har antydet, at tidlig operation kan være gavnligt for traumatiske læsioner (61, 62), men et nyt studie fra 2022 har fundet, at tidlig operation ikke nødvendigvis giver bedre langsigtede resultater end operation udsat i op til to år efter skaden (63). På trods af forskelle i mekanismerne bag de forskellige læsionstyper viser en undersøgelse fra 2017, at artroskopisk operation til både traumatiske og degenerative rotator cuff læsioner fører til sammenlignelige resultater (64).

Er hurtig operation bedst ved akut rotator cuff læsion?

Har du fået en akut rotator cuff læsion og i tvivl om hvorvidt du skal få en rekonstruktion af rotator cuffen eller gøre brug af genoptræning, kan det være rart at vide, at du ikke behøver at træffe en forhastet beslutning om dit valg af behandling. 

En lang række studier har undersøgt om du får et bedre behandlingsresultat ved tidlig operation sammenlignet med at du venter og får operationen senere. I nedenstående tabel kan du se, at der ikke umiddelbart er et bedre resultat ved tidlig rekonstruktion af din rotator cuff læsion. 

Som du kan se viser studiet ved 6 måneder et bedre resultat ved tidlig operation som det eneste studie. Det er værd at notere at der kun er 20 deltagere inkluderet i studiet som gør det vanskeligt at drage stærke konklusioner. Samtidig skal det understreges at ingen af studierne i tabellen sammenligner rekonstruktion af rotator cuff læsioner med anden behandling eller ingen behandling som gør det svært at drage konklusioner på effektiviteten af rekonstruktion af rotator cuffen. I de efterfølgende afsnit ser vi på effektiviteten af træning på rotator cuff læsioner og om træning eller rekonstruktion af rotator cuff læsioner giver de bedste resultater. 

Er træning effektiv til rotator cuff læsioner og skuldersmerter?

Selvom træning ikke ændrer på, at du har en rotator cuff læsion, så ser det alligevel ud til, at træning godt kan være effektivt til dine smerter og din funktion. Eksempelvis blev 452 patienter, der havde skuldersmerter med tilhørende store rotator cuff læsioner, tilbudt et træningsprogram af en fysioterapeut i 6 til 12 uger. Hvis patienterne oplevede træningen ikke var effektiv, stoppede de med træningen og blev tilbudt operation i stedet. Inden for de første 12 uger havde 15% tilvalgt operation, og efter 2 år havde 26% valgt at blive opereret. Det betyder, at 74% følte, at træning var tilstrækkelig, og operation derfor ikke var nødvendig (70). Selvom 74% undgik operation, kan vi ikke vide om bedringen skyldes træningen. Der mangler gode eksperimentelle studier til at belyse effekten af behandlingsmetoden.

Træning indeholder dog mange sundhedseffekter, både fysiske- og mentale sundhed (71-75). Men selvom træning ser ud til at være effektiv, er det så mere effektivt end operation? Det er almindeligt, at der hersker en del forvirring og myter om, hvordan du bør træne, hvilke øvelser du bør bruge, hvor mange øvelser du skal lave, og hvor ofte du skal udføre dem. Alt dette belyser vi afslutningsvist.

Hvad er med effektivt for rotator cuff læsion, operation eller træning?

Det store spørgsmål, når det kommer til behandling af rotator cuff læsion, er hvad der er den mest effektive behandling – operation eller træning? Vi ved, at patienter kan opleve smertelindring af både operation og træning, men hvilken behandling er den mest effektive?

Det har man forsøgt at svare på i flere oversigtsartikler, som kigger på alle de studier, der har sammenlignet træning med operation for rotator cuff-læsion. Der fandt de, at hvis du sammenligner operation med anden ikke-operativ behandling, såsom træning og manuel behandling, så er der ikke forskel, målt på smerte, funktionsniveau og livskvalitet. (76-81).

Nogle studier finder, at patienter, som har været igennem operation, har en lidt større effekt på deres smerteintensitet, men forskellen er så lille*, at den ikke er relevant for personen med smerter (77, 82, 83). Da det tyder på, at der generelt er en lille eller ingen forskel mellem operation og træning, kan det være en god idé at vælge et træningsforløb. Dermed undgår man også mulige komplikationer ved en operation.

*Selvom der måske er forskel på grupperne der får operation og dem som træner, så er forskellen så lille, at den ikke er relevant. I praksis kunne det hedde sig, at du vurderer dine smerter til at være 22 ud af 100 mulige, istedet for 20 ud af 100 mulige. Her er der en forskel, men den er bare så lille at den er ligegyldig.

Selvom operation og træning er lige effektive, ser forbedringerne ikke ud til at skyldes, at rotator cuff læsionen er blevet repararet, musklerne er blevet stærkere eller at leddet er blevet mere stabilt. Flere studier har sammenlignet behandlingsmetoderne, og utroligt nok har man ikke kunne se en forskel på smerteintensitet eller bevægelighed mellem patienter, hvor læsionen var helet, og patienter hvor det operative fix af læsionen ikke holdt (84-89). Med den viden vi har præsenteret dig for nu, mener du så, at rotator cuff læsioner er en god forklaring på skuldersmerter?

 

Bemærk dog, at træning og operation over tid ikke giver et bedre resultat end ingen behandling!

Hvilken behandling er den rigtige for dig?

Enhver læge, fysioterapeut, kiropraktor eller patient ville elske at vide præcis, hvorfor det gør ondt, og præcis hvilken behandling, uanset om den er operativ eller konservativ, der resulterer i normal funktion og smertefrihed. Desværre er virkeligheden, at smerter ikke altid har en klar og tydelig årsag, og at i mange tilfælde er der mange forskellige årsager, både kropslige som psykologiske, som samlet er grunden til, at du har ondt (90).

Som du måske kan huske fra tidligere, har mentalt helbred en stærkere sammenhæng med skuldersmerter end rotator cuffens tilstand. Hvis du har lyst, så se om du kan gætte, hvilken faktor der er bedst til at forudsige, om du får effekt af fysioterapeutisk behandling af rotator cuff læsion i nedenstående quiz.

Skuldersmerter er komplekse 

Vi ved i dag, at skuldersmerter, især kroniske skuldersmerter, ikke bare kan forklares ved det, vi finder på en scanning eller en test. Som tidligere nævnt, kan også andre faktorer, såsom mental helbred, have en stærkere sammenhæng med skuldersmerter end hvordan din rotator cuff ser ud (44). Hvordan vi trives som mennesker, både fysisk og psykisk, ser i det hele taget ud til at have en stor betydning for, om vi mærker smerter. I et studie fra 2023 undersøgte man sammenhængen mellem skuldersmerter med rotator cuff-læsion og negativt humør, negativ mestring og positiv mestring på skuldersmerter og funktion. Igen fandt man, at de psykologiske faktorer havde en stærkere sammenhæng med skuldersmerter og funktion end sværhedsgraden af rotator cuff-læsionen (91). Derfor, hvis du har ondt i skulderen og har haft det i lang tid, er det hensigtsmæssigt at få en helhedsorienteret behandling, således at du kan få klarhed om alle de faktorer der kan bidrage til dine smerter, og have det bedste udgangspunkt for at få relevant behandling.

Som du måske kan huske fra tidligere, har mentalt helbred en stærkere sammenhæng med skuldersmerter end rotator cuffens tilstand. Hvis du har lyst, så se om du kan gætte, hvilken faktor der er bedst til at forudsige, om du får effekt af fysioterapeutisk behandling af rotator cuff læsion i nedenstående quiz.

Hvad kan generelt bedst forudsige om fysioterapi har effekt for patienter med en stor rotator cuff læsion? (Tryk på boksene for at se svaret)

Rigtigt!

Patienternes forventninger til fysioterapi var bedst til at forudsige om de opnåede et godt behandlingsresultat. Hvis de ikke troede at fysioterapi ville være effektivt, fik de ikke et positivt resultat. Hvis patienterne derimod forventede at fysioterapi ville virke, virkede behandlingen (92). Der skal her gøres opmærksom på, at der er snakke om prognostisk faktor og ikke årsagssammenhæng. Det er ikke sikkert forventninger er årsagen til det resultat man opnår, men at der ses, at de personer der opnår mest effekt af behandlingen også er dem der har de bedste forventninger til den.

Et andet studie har også undersøgt, hvilke faktorer der forudsiger, hvem der får et godt resultat af operation. Her ser forventninger til behandlingen igen ud til at afgøre, hvem der får de bedste resultater, og ikke hvordan skaden og strukturerne er helet (87, 93).

Krop og psyke er uløseligt forbundne og kan ikke adskilles. Påvirkningen går begge veje, hvor psyken påvirker det fysiske, og det fysiske påvirker det psykiske.

Vil du have en holistisk behandling, hvor du er i centrum, og der er god tid til dig, dine spørgsmål, undersøgelse og skræddersyet behandlingsstrategi, der udgangspunkt i dit liv?

Kassetankegang, diagnoser, mærkater, labels og årsagsforklaring på dine smerter

Vi lever i en tid, hvor næsten alt hvad vi oplever, der ikke er rart, får en diagnose eller et mærkat, som skal behandles. På den ene side giver det jo god mening at finde ud af, hvad der er årsagen til dit problem, for med den viden kan du som oftest behandle problemet og komme af med det.

Men hvad gør man, når smerter har flere bidragsydere i stedet for én årsag? Er det så hjælpsomt med en kassetankegang, hvor en diagnose peger på en enkelt årsagsmekanisme?

Hjælper kassetankegang, hvor der gives en diagnose, som peger på en enkelt årsag, og dermed giver et indtryk af, at der er en simpel årsag- og effektmekanisme mellem diagnose og symptomer, os egentlig?

Nej, det gør det ikke, fordi du ledes til at tro, at der er én enkelt løsning på dit problem. Dette eksemplificeres i studier, hvor man har undersøgt, hvordan forskellige diagnoser på skuldersmerter påvirker dine forståelse af, hvorfor du har ondt. Det kan lede til negative forventninger til behandlinger, som på papiret kan se godt ud, men ikke forekommer relevante, fordi du har fået en forsimplet forklaring på et komplekst problem (dine smerter). Ikke nok med at det påvirker dine forventninger, kan det også have en negativ indvirkning på din prognose. Prognose betyder, at du laver en forudsigelse om, hvad der vil ske i fremtiden baseret på de oplysninger, du har nu – ergo, du justerer dine forventninger efter den diagnose, du får på dine smerter. Det, som du allerede ved, kan ændre din chance for behandlingssucces, men diagnosen kan også give dig unødvendige bekymringer, lede dig til at vælge ineffektiv eller unødvendig behandling, forlænge den tid, du har smerter (38, 94, 95, 96, 97).

Betyder det, at smerter bare er oppe i hovedet?

Nej, det gør det ikke. Men det betyder, at de tanker og følelser du har i relation til dit problem, også har en betydning, og at dette er vigtigt at inkludere og tage højde for i behandlingen, især af kroniske smerter. Det betyder også, at det er vigtigt, at vi som sundhedsprofessionelle er opdateret på den nyeste viden om smerter, så vi har de bedste vilkår for at kunne vejlede og rådgive dig korrekt samt har muligheden for at kunne tilbyde dig behandling, individuelt tilpasset til bidragsyderne eller årsagen til dine smerter.

Skal vi tage en samtale?

Vi kan hjælpe med at indentificere nogle af de bidragende faktorer til din skuldersmerter

Er det på tide at droppe diagnosen rotator cuff læsion og andre skulderdiagnoser?

Der findes mange diagnoser til skuldersmerter, og rotator cuff læsion er bare en af dem. Skulderimpingement, rotator cuff tendinopati, rotator cuff tendinitis og skulder dyskinesi er andre almindeligt anvendte diagnoser for skuldersmerter. Når diagnoserne anvendes, kan det give dig indtryk af, at årsagen til smerterne skyldes specifikke tilstande i kroppen. Dette kan føre til frygt, beskyttelse af den smertefulde kropsdel, og det kan øge din tilbøjelighed til unødvendigt at vælge en invasiv behandling, såsom blokade eller operation. Da disse tilstande forekommer normalt hos personer uden smerter, kan vi ikke bruge diagnoserne som årsag til at forklare dine skuldersmerter, især fordi disse tilstande ikke behøver at ændres for at du kan blive smertefri. I forskningsverdenen anvender nogle derfor i stigende grad en mere generel betegnelse kaldet “rotator cuff-relaterede smerter”, da dette fokuserer mindre på skaden og mere på smerterne. Dog kan begrebet stadig give indtryk af, at der er noget galt med rotator cuffen, og derfor foretrækker vi simpelthen at kalde det for “skuldersmerter”.

Konklusion

Skuldersmerter kan være en kompleks tilstand med mange faktorer, der kan bidrage til smerte og nedsat funktion. Mens rotator cuff læsion kan være en af disse faktorer, viser forskning, at det ikke er den eneste årsag til skuldersmerter. Faktisk kan mange mennesker have en rotator cuff læsion uden at opleve smerter. Derudover kan størrelsen af læsionen ikke nødvendigvis forudsige smerteintensitet eller hvor længe symptomerne varer.

Selvom træning og operation kan give sammenlignelige resultater i behandlingen af rotator cuff læsion, så fører det ikke til et bedre resultat end ingen behandling for gennemsnittet. Ved operation er der flere mulige komplikationer. Derfor kan det være en god idé at undersøge andre behandlingsmuligheder og vælge den, der er bedst egnet til at hjælpe dig tilbage til de aktiviteter, du holder af.

Alt i alt er det vigtigt at være informeret om de mulige årsager til dine skuldersmerter og behandlingsmuligheder, for at træffe den bedste beslutning for din situation. Husk at det er muligt at blive smertefri eller leve et liv uden begrænsninger af smerter, også selvom du har rotator cuff læsion.

Søg en smertebehandler med ekspertise i smertebehandling

Skuldersmerter, med eller uden rotator cuff læsion, har i de fleste tilfælde flere bidragsydere. Der er selvfølgelig skuldersmerter, som er opstået ved et traume/ulykke og som er på grund af skade, men har smerterne varet længere tid end 3 måneder og kan klassificeres som kroniske, af den grund er der altid flere årsager i spil.

Derfor anbefaler vi, at du opsøger en behandler, som har specialiseret sig i smerter og som har evnen til at afklare, hvilke årsager der er relevante i dine skuldersmerter. På den måde kan du få behandlet og håndteret de årsager på en hensigtsmæssig måde og som sætter dig i førersædet, så du selv kan bidrage til behandlingen.

Smertebehandling team
Samtale og smerteundervisning

Det kan også være en god ide for dig at lære mere omkring smerter i din behandling, netop fordi det stiller dig i en bedre position til selv at vælge, hvordan du vil mestre dine smerter og selv kan træffe gode beslutninger på egen hånd. Dette kan både bidrage til færre bekymringer, færre omkostninger, bedre søvn, mindre stress, færre smerter og for mange, skuldre der er smertefri.

Skal vi være din behandler eller ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, kan du læse mere her eller booke en gratis, afklarende og uforpligtende samtale på knappen herunder. 

Savner du inspiration til øvelser, du kan bruge til dine skuldersmerter, kan du se vores videoer i næste afsnit.

Øvelser til rotator cuffen

Er du i tvivl om, hvordan du skal genvinde funktionen i din skulder igen? Så har her vi lavet nogle gode video med øvelser, du kan bruge som inspiration til din rehabilitering. Vær opmærksom på, at der ikke findes øvelser, der nødvendigvis er bedre end andre. Det handler om, hvad du finder udfordrende og godt for dig. På samme måde handler træning om at forbedre din funktion og på sigt mindske dine smerter. Dit forløb mod dine mål har op og nedture, og dine smerter vil naturligt variere under forløbet.

Se vores video om behandlingsprincipper her.

Der er ikke et forudbestemt antal sæt og gentagelser, der er rigtige for dig. Det er kun dig, der har chance for at kunne mærke, hvor stor en dosis og intensitet, der er gavnlig for dig og dine smerter. Vi anbefaler, at du bruger disse to spørgsmål med at guide, hvor meget du træner:

Gør du skade på dig selv ved at udføre øvelsen? Kommer du til at betale prisen senere?

 1. Hvis du tænker, at en øvelse gør skade på dig, så lad være med at udføre den. Grunden til, at dette spørgsmål er godt at stille sig selv, er fordi mange øvelser godt kan være smertefulde eller du får smerter senere. Ved at have stilt dig dette spørgsmål ved du, at selvom det gør ondt at lave øvelsen, udsætter du dig ikke for noget, der skader dig selv. Derudover, hvis du får ondt senere, og du har stilt dig selv dette spørgsmål, er det svært at ende ud med ideen om, at du skadede dig selv tidligere, da du trænede eller udførte en aktivitet. De øgede smerter handler derfor ikke om skade, men om følsomhed af din krops alarmsystem.

 2. Hvis du tænker, at øvelsen, dosis eller intensiteten af øvelsen eller aktiviteten, du laver, kommer til at koste dig senere, er spørgsmålet, om du er okay med dette? Hvis du tænker, at det er en normal del af din rejse ud af smerter eller til en hverdag med færre begrænsninger, og det ellers passer okay ind i dit program, så kan du tilvælge at fortsætte. Tænker du modsat, at du ikke kan overskue flere smerter senere, og du risikerer at miste din søvn, kan du vælge at stoppe helt, ændre øvelse eller ændre måden, du laver øvelsen på (tempo, antal, intensitet, m.fl.).

Og fordi vi gerne vil fokusere på de ting, som du gerne vil have mere af, så anbefaler vi, at du laver ovenstående to spørgsmål om til at hedde:

Er jeg okay nu?
Er jeg okay senere?

 

Øvelsesvideoer (er på vej)

1: Sangwan, S., Green, R.A. & Taylor, N.F., 2015. Stabilizing characteristics of rotator cuff muscles: a systematic review, Disability and Rehabilitation, årg. 37, nr. 12, s. 1033–1043.

2: Lovering, R.M. & Russ, D.W., 2008. Fiber type composition of cadaveric human rotator cuff muscles, The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, årg. 38, nr. 11, s. 674–680.

3: Ricci V, Çalışkan A, Nalbant E, Özçakar L. Suspension Bridge of the Shoulder: Sonoanatomy of the Rotator Cable Revisited. PM R. januar 2020;12(1):101–3.

4: U. å. Literature review March 2019 – Cables and Crescents! [Online].Tilgængelig fra: https://www.shoulderphysio.com/blog/literature-review-march-2019-cables-and-crescents [Lokaliseret 17-11-2022].

5: jevnehelse. JevneHelse [Internet]. 2019. Om skulderens kabler, hengebroer og ’lævd liv’; [cited 2023 Aug 4]. Available from: https://jevnehelse.no/2019/07/17/om-skulderens-kabler-hengebroer-og-laevd-liv/.

6: Rotator Cuff Classifications | ShoulderDoc [Internet]. [henvist 8. maj 2023]. Tilgængelig hos: https://www.shoulderdoc.co.uk/article/1456?fbclid=IwAR0yFMNnVqZI7SZvT0lx2VOA7hDTuTrRPsOaMsv0F_Ino-eSiNUnz0X-cpQ#top

7: Minagawa, H. et al., 2013. Prevalence of symptomatic and asymptomatic rotator cuff tears in the general population: From mass-screening in one village, Journal of Orthopaedics, årg. 10, nr. 1, s. 8–12.

8: Yamamoto, A. et al., 2010. Prevalence and risk factors of a rotator cuff tear in the general population, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, årg. 19, nr. 1, s. 116–120

9: Teunis T, Lubberts B, Reilly BT, Ring D. A systematic review and pooled analysis of the prevalence of rotator cuff disease with increasing age. J Shoulder Elbow Surg. december 2014;23(12):1913–21.

10: Reilly, P. et al., 2006. Dead men and radiologists don’t lie: a review of cadaveric and radiological studies of rotator cuff tear prevalence, Annals of the Royal College of Surgeons of England, årg. 88, nr. 2, s. 116–121.

11: Yamaguchi K, Ditsios K, Middleton WD, Hildebolt CF, Galatz LM, Teefey SA. The demographic and morphological features of rotator cuff disease. A comparison of asymptomatic and symptomatic shoulders. J Bone Joint Surg Am. august 2006;88(8):1699–704.

12: Sayampanathan AA, Andrew THC. Systematic review on risk factors of rotator cuff tears. J Orthop Surg (Hong Kong). 1. januar 2017;25(1):2309499016684318.

13: Connor PM, Banks DM, Tyson AB, Coumas JS, D’Alessandro DF. Magnetic resonance imaging of the asymptomatic shoulder of overhead athletes: a 5-year follow-up study. Am J Sports Med 2003;31: 724-7.

14: Brasseur, J.-L. et al., 2004. Ultrasonographic rotator-cuff changes in veteran tennis players: the effect of hand dominance and comparison with clinical findings, European Radiology, årg. 14, nr. 5, s. 857–864.

15: Jost, B. et al., 2005. MRI findings in throwing shoulders: abnormalities in professional handball players, Clinical Orthopaedics and Related Research, nr. 434, s. 130–137.

16: Mihata T, Morikura R, Hasegawa A, Fukunishi K, Kawakami T, Fujisawa Y, m.fl. Partial-Thickness Rotator Cuff Tear by Itself Does Not Cause Shoulder Pain or Muscle Weakness in Baseball Players. Am J Sports Med. december 2019;47(14):3476–82.

17: Lin, C.-Y. et al., 2022. A Positive Correlation between Steroid Injections and Cuff Tendon Tears: A Cohort Study Using a Clinical Database, International Journal of Environmental Research and Public Health, årg. 19, nr. 8, s. 4520.

18: Gumina S, Candela V, Passaretti D, Latino G, Venditto T, Mariani L, m.fl. The association between body fat and rotator cuff tear: the influence on rotator cuff tear sizes. J Shoulder Elbow Surg. november 2014;23(11):1669–74.

19: Longo UG, Candela V, Berton A, Salvatore G, Guarnieri A, DeAngelis J, m.fl. Genetic basis of rotator cuff injury: a systematic review. BMC Med Genet. 2. september 2019;20:149.

20: Ly AJ, Reddy YC, Jain NB, Du L, Atem F, Khazzam M. The role of familial predisposition in imaging-confirmed atraumatic rotator cuff tears. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2022; 31(4):819–23

21: Dabija DI, Gao C, Edwards TL, Kuhn JE, Jain NB. Genetic and Familial Predisposition to Rotator Cuff Disease: A Systematic Review. J Shoulder Elbow Surg. juni 2017;26(6):1103–12.

22: Mohamadi A, Chan JJ, Claessen FMAP, Ring D, Chen NC. Corticosteroid Injections Give Small and Transient Pain Relief in Rotator Cuff Tendinosis: A Meta-analysis. Clin Orthop Relat Res. januar 2017;475(1):232–43.

23: van Doorn PF, Schiphof D, Rozendaal RM, Ottenheijm RPG, van der Lei J, Bindels PJE, m.fl. The use and safety of corticosteroid injections for shoulder pain in general practice: a retrospective cohort study. Fam Pract. 28. maj 2022;39(3):367–72.

24: Salamh, P. & Lewis, J., 2020. It Is Time to Put Special Tests for Rotator Cuff-Related Shoulder Pain out to Pasture, The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, årg. 50, nr. 5, s. 222–225.

25: Hegedus EJ, Goode A, Campbell S, Morin A, Tamaddoni M, Moorman CT, m.fl. Physical examination tests of the shoulder: a systematic review with meta-analysis of individual tests. Br J Sports Med. februar 2008;42(2):80–92; discussion 92.

26: Hanchard NCA, Lenza M, Handoll HHG, Takwoingi Y. Physical tests for shoulder impingements and local lesions of bursa, tendon or labrum that may accompany impingement. Cochrane Database Syst Rev. 30. april 2013;2013(4):CD007427

27: Okoroha KR, Fidai MS, Tramer JS, Davis KD, Kolowich PA. Diagnostic accuracy of ultrasound for rotator cuff tears. Ultrasonography. juli 2019;38(3):215–20.

28: Sipola P, Niemitukia L, Kröger H, Höfling I, Väätäinen U. Detection and quantification of rotator cuff tears with ultrasonography and magnetic resonance imaging – a prospective study in 77 consecutive patients with a surgical reference. Ultrasound Med Biol. december 2010;36(12):1981–9.

29: Teefey SA, Rubin DA, Middleton WD, Hildebolt CF, Leibold RA, Yamaguchi K. Detection and quantification of rotator cuff tears. Comparison of ultrasonographic, magnetic resonance imaging, and arthroscopic findings in seventy-one consecutive cases. J Bone Joint Surg Am. april 2004;86(4):708–16.

30: de Jesus JO, Parker L, Frangos AJ, Nazarian LN. Accuracy of MRI, MR arthrography, and ultrasound in the diagnosis of rotator cuff tears: a meta-analysis. AJR Am J Roentgenol. juni 2009;192(6):1701–7.

31: Ghasemi-Esfe AR, Khalilzadeh O, Ghaffari S, et al. Diagnostic accuracy of ultrasonography in detection of rotator cuff tears: a meta-analysis. Iran J Radiol. 2013;10(1):1-9. doi: 10.5812/iranjradiol.8001. PMID: 23696702; PMCID: PMC3653299.

 

32: Barreto RPG, Braman JP, Ludewig PM, Ribeiro LP, Camargo PR. Bilateral magnetic resonance imaging findings in individuals with unilateral shoulder pain. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2019; 28(9):1699–706.

33: Schär, M.O. et al., 2018. Many Shoulder MRI Findings in Elite Professional Throwing Athletes Resolve After Retirement: A Clinical and Radiographic Study, Clinical Orthopaedics and Related Research, årg. 476, nr. 3, s. 620–631.

34: Pennock AT, Dwek J, Levy E, Stearns P, Manning J, Dennis MM, m.fl. Shoulder MRI Abnormalities in Asymptomatic Little League Baseball Players. Orthop J Sports Med. februar 2018;6(2):2325967118756825.

35: Beeler S, Pastor T, Fritz B, Filli L, Schweizer A, Wieser K. Impact of 30 years’ high-level rock climbing on the shoulder: an magnetic resonance imaging study of 31 climbers. J Shoulder Elbow Surg. september 2021;30(9):2022–31.

36: Girish G, Lobo LG, Jacobson JA, Morag Y, Miller B, Jamadar DA. Ultrasound of the shoulder: asymptomatic findings in men. AJR Am J Roentgenol. oktober 2011;197(4):W713-719.

37: Charnoff J, Ponnarasu S, Naqvi U. Tendinosis. I: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 [henvist 3. maj 2023]. Tilgængelig hos: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448174/

38: Cuff A, Littlewood C. Subacromial impingement syndrome – What does this mean to and for the patient? A qualitative study. Musculoskelet Sci Pract. februar 2018;33:24–8.

39: Dunn WR, Kuhn JE, Sanders R, An Q, Baumgarten KM, Bishop JY, m.fl. Symptoms of pain do not correlate with rotator cuff tear severity: a cross-sectional study of 393 patients with a symptomatic atraumatic full-thickness rotator cuff tear. J Bone Joint Surg Am. 21. maj 2014;96(10):793–800.

40: Curry, E.J. et al., 2015. Structural Characteristics Are Not Associated With Pain and Function in Rotator Cuff Tears, Orthopaedic Journal of Sports Medicine, årg. 3, nr. 5, s. 2325967115584596.

41: Hinsley H, Ganderton C, Arden NK, Carr AJ. Original research: Prevalence of rotator cuff tendon tears and symptoms in a Chingford general population cohort, and the resultant impact on UK health services: a cross-sectional observational study. BMJ Open [Internet]. 2022 [henvist 31. maj 2023];12(9). Tilgængelig hos: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9472112/

42: Unruh, K.P. et al., 2014. The Duration of Symptoms does not correlate with Rotator Cuff Tear Severity or Other Patient Related Features. A Cross Sectional Study of Patients with Atraumatic, Full Thickness Rotator Cuff Tears, Journal of shoulder and elbow surgery / American Shoulder and Elbow Surgeons … [et al.], årg. 23, nr. 7, s. 1052–1058.

43: Drew BT, Smith TO, Littlewood C, Sturrock B. Do structural changes (eg, collagen/matrix) explain the response to therapeutic exercises in tendinopathy: a systematic review. Br J Sports Med. 1. juni 2014;48(12):966–72.

44: Wylie JD, Suter T, Potter MQ, Granger EK, Tashjian RZ. Mental Health Has a Stronger Association with Patient-Reported Shoulder Pain and Function Than Tear Size in Patients with Full-Thickness Rotator Cuff Tears. J Bone Joint Surg Am. 17. februar 2016;98(4):251–6.

45: Rotator Cuff Historical Review [Internet]. [henvist 15. februar 2023]. Tilgængelig hos: https://orthop.washington.edu/patient-care/articles/shoulder/rotator-cuff-historical-review.html

46: Operation af overrevet styresene i skulderen [Internet]. [henvist 15. februar 2023]. Tilgængelig hos: https://www.regionshospitalet-randers.dk/patientvejledninger/ortopadkirurgi/overrevet-styresene-i-skulder-operation/

47: Arthroscopic Versus Open Rotator Cuff Repair: Which Has a Better Complication and 30-Day Readmission Profile? – PubMed [Internet]. [henvist 11. februar 2023]. Tilgængelig hos: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28688827/

48: Carr A, Cooper C, Campbell MK, Rees J, Moser J, Beard DJ, m.fl. Effectiveness of open and arthroscopic rotator cuff repair (UKUFF): a randomised controlled trial. Bone Joint J. januar 2017;99-B(1):107–15.

49: Murphy J, Gray A, Cooper C, Cooper D, Ramsay C, Carr A. Costs, quality of life and cost-effectiveness of arthroscopic and open repair for rotator cuff tears: an economic evaluation alongside the UKUFF trial. Bone Joint J. december 2016;98-B(12):1648–55.

50: Karjalainen TV, Jain NB, Heikkinen J, Johnston RV, Page CM, Buchbinder R. Surgery for rotator cuff tears. Cochrane Database Syst Rev. 9. december 2019;12(12):CD013502.

51: Most common shoulder operation is no more beneficial than placebo surgery: One of the most common surgical procedures in the Western world is probably unnecessary, suggests a new study [Internet]. ScienceDaily. [henvist 11. februar 2023]. Tilgængelig hos:https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180720092518.htm

52: National klinisk retningslinje for subakromielt smertesyndrom [Internet]. [henvist 8. maj 2023]. Tilgængelig hos: https://www.fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger/kliniske-retningslinjer/publicerede-kliniske-retningslinjer/muskuloskeletale-lidelser/skulderlidelser

53: Day M, Westermann R, Duchman K, Gao Y, Pugely A, Bollier M, m.fl. Comparison of Short-term Complications After Rotator Cuff Repair: Open Versus Arthroscopic. Arthroscopy. april 2018;34(4):1130–6

54: Rees JL, Craig R, Nagra N, Baldwin M, Lane JCE, Price A, m.fl. Serious adverse event rates and reoperation after arthroscopic shoulder surgery: population based cohort study. BMJ. 6. juli 2022;378:e069901.

55: Millican CR, Lam PH, Murrell GAC. Shoulder stiffness after rotator cuff repair: the fate of stiff shoulders up to 9 years after rotator cuff repair. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 1. juli 2020;29(7):1323–31.

56: Diebold G, Lam P, Walton J, Murrell GAC. Relationship Between Age and Rotator Cuff Retear: A Study of 1,600 Consecutive Rotator Cuff Repairs. J Bone Joint Surg Am. 19. juli 2017;99(14):1198–205.

57: Rashid MS, Cooper C, Cook J, Cooper D, Dakin SG, Snelling S, m.fl. Increasing age and tear size reduce rotator cuff repair healing rate at 1 year. Acta Orthop. november 2017;88(6):606–11.

58: Clement ND, Hallett A, MacDonald D, Howie C, McBirnie J. Does diabetes affect outcome after arthroscopic repair of the rotator cuff? J Bone Joint Surg Br. august 2010;92(8):1112–7.

59: Chen AL, Shapiro JA, Ahn AK, Zuckerman JD, Cuomo F. Rotator cuff repair in patients with type I diabetes mellitus. J Shoulder Elbow Surg. 2003;12(5):416–21.

60: Carbone S, Gumina S, Arceri V, Campagna V, Fagnani C, Postacchini F. The impact of preoperative smoking habit on rotator cuff tear: cigarette smoking influences rotator cuff tear sizes. J Shoulder Elbow Surg. januar 2012;21(1):56–60.

61: Abdelwahab A, Ahuja N, Iyengar KP, Jain VK, Bakti N, Singh B. Traumatic rotator cuff tears – Current concepts in diagnosis and management. J Clin Orthop Trauma. 17. april 2021;18:51–5.

62: Hantes ME, Karidakis GK, Vlychou M, Varitimidis S, Dailiana Z, Malizos KN. A comparison of early versus delayed repair of traumatic rotator cuff tears. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. oktober 2011;19(10):1766–70.

63: Patel V, Thomas C, Fort H, Wood R, Modi A, Pandey R, m.fl. Early versus delayed repair of traumatic rotator cuff tears. Does timing matter on outcomes? Eur J Orthop Surg Traumatol. februar 2022;32(2):269–77.

64: DeFranco MJ, Bershadsky B, Ciccone J, Yum JK, Iannotti JP. Functional outcome of arthroscopic rotator cuff repairs: a correlation of anatomic and clinical results. J Shoulder Elbow Surg. 2007;16(6):759–65.

65: Zhaeentan S, Von Heijne A, Stark A, Hagert E, Salomonsson B. Similar results comparing early and late surgery in open repair of traumatic rotator cuff tears. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. december 2016;24(12):3899–906.

66: Dimmen S, Owesen C, Lundgreen K, Jenssen KK. No difference in clinical outcome after rotator cuff repair performed within or later than 3 months after trauma: a retrospective cohort study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. februar 2023;31(2):672–80.

67: Petersen SA, Murphy TP. The timing of rotator cuff repair for the restoration of function. J Shoulder Elbow Surg. januar 2011;20(1):62–8.

68: Duncan NS, Booker SJ, Gooding BWT, Geoghegan J, Wallace WA, Manning PA. Surgery within 6 months of an acute rotator cuff tear significantly improves outcome. J Shoulder Elbow Surg. december 2015;24(12):1876–80.

69: Tan M, Lam PH, Le BTN, Murrell GAC. Trauma versus no trauma: an analysis of the effect of tear mechanism on tendon healing in 1300 consecutive patients after arthroscopic rotator cuff repair. J Shoulder Elbow Surg. januar 2016;25(1):12–21.

70: Kuhn JE, Dunn WR, Sanders R, An Q, Baumgarten KM, Bishop JY, m.fl. Effectiveness of physical therapy in treating atraumatic full-thickness rotator cuff tears: a multicenter prospective cohort study. J Shoulder Elbow Surg. oktober 2013;22(10):1371–9.

71: Bricca, A. et al., 2020. Benefits and harms of exercise therapy in people with multimorbidity: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials, Ageing Research Reviews, årg. 63, s. 101166.

72: Chen, J. et al., 2022. Molecular mechanisms of exercise contributing to tissue regeneration, Signal Transduction and Targeted Therapy, årg. 7, nr. 1, s. 383.

https://www.nature.com/articles/s41392-022-01233-2

73: Zhao, M. et al., 2020. Recommended physical activity and all cause and cause specific mortality in US adults: prospective cohort study, BMJ (Clinical research ed.), årg. 370, s. m2031.

74: Singh B, Olds T, Curtis R, Dumuid D, Virgara R, Watson A, m.fl. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. Br J Sports Med [Internet]. 16. februar 2023 [henvist 8. maj 2023]; Tilgængelig hos: https://bjsm.bmj.com/content/early/2023/03/02/bjsports-2022-106195

75: Watts EL, Saint-Maurice PF, Doherty A, Fensom GK, Freeman JR, Gorzelitz JS, m.fl. Association of Accelerometer-Measured Physical Activity Level With Risks of Hospitalization for 25 Common Health Conditions in UK Adults. JAMA Network Open. 16. februar 2023;6(2):e2256186.

76: Ryösä A, Laimi K, Äärimaa V, Lehtimäki K, Kukkonen J, Saltychev M. Surgery or conservative treatment for rotator cuff tear: a meta-analysis. Disabil Rehabil. juli 2017;39(14):1357–63.

77: Brindisino F, Salomon M, Giagio S, Pastore C, Innocenti T. Rotator cuff repair vs. nonoperative treatment: a systematic review with meta-analysis. J Shoulder Elbow Surg. november 2021;30(11):2648–59

78: Longo UG, Risi Ambrogioni L, Candela V, Berton A, Carnevale A, Schena E, m.fl. Conservative versus surgical management for patients with rotator cuff tears: a systematic review and META-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 8. januar 2021;22(1):50.

79:  Fahy K, Galvin R, Lewis J, Mc Creesh K. Exercise as effective as surgery in improving quality of life, disability, and pain for large to massive rotator cuff tears: A systematic review & meta-analysis. Musculoskelet Sci Pract. oktober 2022;61:102597.

80: Kukkonen J, Joukainen A, Lehtinen J, Mattila KT, Tuominen EKJ, Kauko T, m.fl. Treatment of Nontraumatic Rotator Cuff Tears: A Randomized Controlled Trial with Two Years of Clinical and Imaging Follow-up. JBJS. 4. november 2015;97(21):1729.

81: Does repair of torn rotator cuff tendons work? [Internet]. [henvist 8. maj 2023]. Tilgængelig hos: https://www.cochrane.org/CD013502/MUSKEL_does-repair-torn-rotator-cuff-tendons-work

82: Jain NB, Ayers GD, Fan R, Kuhn JE, Warner JJP, Baumgarten KM, m.fl. Comparative Effectiveness of Operative Versus Nonoperative Treatment for Rotator Cuff Tears: A Propensity Score Analysis From the ROW Cohort. Am J Sports Med. november 2019;47(13):3065–72.

83:  Moosmayer S, Lund G, Seljom US, Haldorsen B, Svege IC, Hennig T, m.fl. Tendon Repair Compared with Physiotherapy in the Treatment of Rotator Cuff Tears: A Randomized Controlled Study in 103 Cases with a Five-Year Follow-up. JBJS. 17. september 2014;96(18):1504.

84: Galatz LM, Ball CM, Teefey SA, Middleton WD, Yamaguchi K. The outcome and repair integrity of completely arthroscopically repaired large and massive rotator cuff tears. J Bone Joint Surg Am. februar 2004;86(2):219–24.

85: Jost B, Pfirrmann CW, Gerber C, Switzerland Z. Clinical outcome after structural failure of rotator cuff repairs. J Bone Joint Surg Am. marts 2000;82(3):304–14.

86: Klepps S, Bishop J, Lin J, Cahlon O, Strauss A, Hayes P, m.fl. Prospective evaluation of the effect of rotator cuff integrity on the outcome of open rotator cuff repairs. Am J Sports Med. 2004;32(7):1716–22.

87: Oh JH, Kim SH, Ji HM, Jo KH, Bin SW, Gong HS. Prognostic factors affecting anatomic outcome of rotator cuff repair and correlation with functional outcome. Arthroscopy. januar 2009;25(1):30–9.

88: Shah NS, Suriel Peguero E, Umeda Y, Crawford ZT, Grawe BM. Long-Term Outcomes of Massive Rotator Cuff Tear Repair: A Systematic Review. HSS J. februar 2022;18(1):130–7.

89: Carr AJ, Cooper CD, Campbell MK, Rees JL, Moser J, Beard DJ, m.fl. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of open and arthroscopic rotator cuff repair [the UK Rotator Cuff Surgery (UKUFF) randomised trial]. Health Technol Assess. oktober 2015;19(80):1–218.

90: Gatchel RJ, Peng YB, Peters ML, Fuchs PN, Turk DC. The biopsychosocial approach to chronic pain: scientific advances and future directions. Psychol Bull. juli 2007;133(4):581–624.

91: Okafor C, Levin JM, Boadi P, Cook C, George S, Klifto C, et al. Pain associated psychological distress is more strongly associated with shoulder pain and function than tear severity in patients undergoing rotator cuff repair. JSES International. 2023; 7(4):544–9.

92: Dunn WR, Kuhn JE, Sanders R, An Q, Baumgarten KM, Bishop JY, m.fl. 2013 Neer Award: predictors of failure of nonoperative treatment of chronic, symptomatic, full-thickness rotator cuff tears. J Shoulder Elbow Surg. august 2016;25(8):1303–11.

93: Henn RF, Kang L, Tashjian RZ, Green A. Patients’ preoperative expectations predict the outcome of rotator cuff repair. J Bone Joint Surg Am. september 2007;89(9):1913–9.

94: Zadro, J.R. et al., 2021. How do people perceive different labels for rotator cuff disease? A content analysis of data collected in a randomised controlled experiment, BMJ open, årg. 11, nr. 12, s. e052092.

95: Zadro JR, O’Keeffe M, Ferreira GE, Traeger AC, Gamble AR, Page R, m.fl. Diagnostic labels and advice for rotator cuff disease influence perceived need for shoulder surgery: an online randomised experiment. Journal of Physiotherapy. 1. oktober 2022;68(4):269–76.

96: Nickel B, Barratt A, Copp T, Moynihan R, McCaffery K. Words do matter: a systematic review on how different terminology for the same condition influences management preferences. BMJ Open. 10. juli 2017;7(7):e014129.

97: Sims R, Michaleff ZA, Glasziou P, Thomas R. Consequences of a Diagnostic Label: A Systematic Scoping Review and Thematic Framework. Front Public Health. 22. december 2021;9:725877.